Özgün Allahın en güzel isimlerinden "el-Halık"

Allah'ın en güzel isimlerinden "el-Halık"

Allah Teâlâ, her şeyi ezelde takdir etmiş, takdir ettiklerinin zamanı gelince bunları yaratmış, varlık sahasına çıkarmıştır. O’nun ilim, irâde, takdir ve yaratmasından hiçbir şey uzak kalamaz. Allah'ın bu anlamına nazar eden isimlerinden biri el-Halık'tır. Peki, el-Halık ne demek? İşte, Allah'ın el-Halık isminin anlamı ve esmasının geçtiği ayetler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
El Halık Ne Demek? Allahın El-Halık İsminin Anlamı
El Halık

Allah'ın en güzel isimlerine Esmaul Hüsna denir. Esmaul Husna 99 tanedir. Bunların arasından biri olan El Halık ne demektir? İşte, El Halık anlam ve faziletine dair bilgiler.

el Halık
el Halık

EL HALIK ANLAMI NEDİR?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Halık, köken olarak halk kelimesinden türemiştir, anlamı ise yoktan var etme ve sıfırdan inşa etme demektir. El-Halık ismi şerifi yüce Allah'ın sonsuz yaratma gücünü ve hiçbir eşi benzeri olmayan bir şeyi sadece Allah'ın yaratabileceğini simgeler.

Aynı zamanda El-Halık ismi şerifi Allah'ın yarattığı her şeyin varlığı süresince bütün hallerini bilen ve tayin eden, ona göre yaratan anlamına gelir.

EL HALIK ESMASININ GEÇTİĞİ AYETLER

  • -Fatır Suresi / 3.Ayet
  • -En'am Suresi / 101.Ayet
  • -En'am Suresi / 102.Ayet
  • -Rad Suresi / 16.Ayet
  • -Fussilet Suresi / 21.Ayet

EL HALIK İSMİNİN ANLAM VE FAZİLETİ

Hâlik Allah’ın kevnî isimleri arasında yer alır. Halîmî bu ismi, zât-ı ilâhiyyeye yaratma fiilini nisbet eden isimler arasında zikreder (el-Minhâc, I, 190, 193), İbn Hacer de aynı görüşü benimsemekle birlikte hâlik ismiyle yalnız “yaratılacakların temel özelliklerini belirleyen” (mukaddir) mânası kastedildiği takdirde irade sıfatına râci olacağından bunun zâtî isim veya sıfatlardan sayılacağını belirtir (Fetḥu’l-bârî, XIII, 402-403). Aslında Fahreddin er-Râzî’nin de kaydettiği gibi (Levâmiʿu’l-beyyinât, s. 212-213) böyle bir durumda hâlik ismi ilim, kudret ve irade sıfatlarına râci olur.

Hâlik ismiyle, yukarıda zikredilenlerden başka “ölümden sonra dirilten” mânasındaki bâis, “her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden” mânasındaki kayyûm, “kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten” anlamındaki müheymin ve “can veren - öldüren” anlamlarındaki muhyî-mümît isimleri arasında anlam yakınlığı vardır.

Rahman ne demektir? Allah'ın isimlerinde Er-Rahman ne anlama gelir?
ÖZGÜN
Rahman ne demektir? Allah'ın isimlerinde Er-Rahman ne anlama gelir?

Allah'ın güzel isimlerinden "el-Kuddüs"
ÖZGÜN
Allah'ın güzel isimlerinden "el-Kuddüs"

Allah'ın güzel isimlerinden "el-Cebbar"
ÖZGÜN
Allah'ın güzel isimlerinden "el-Cebbar"

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.