|

Azınlık raporu kasıtlı

ATO Başkanı Aygün, "AB'nin azınlık konusunu kaşıyarak ve rakamları çarpıtarak Türkiye'de iç bunalım yaratmak istediğini" belirterek, "AB'nin yayınladığı rapora göre Türkiye'de Türkler azınlık" dedi.

Yeni Şafak
01:00 - 13/12/2004 Pazartesi
Güncelleme: 14:02 - 11/06/2017 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
---------------------------------- manset -------------------------------------------
---------------------- manset ---------------------

Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, "Avrupa Birliği'nin azınlık konusunu kaşıyarak ve rakamları çarpıtarak Türkiye'de iç bunalım yaratmak istediğini" bildirdi. Aygün, yaptığı açıklamada, ekimde yayınlanan AB İlerleme Raporu'nda yer alan "azınlıklar" bölümünde, Türkiye'de 15-20 milyon Kürt, 3 milyon Çerkez, 1 milyon Boşnak olduğunun kaydedildiğine dikkati çekerek, "AB'ye göre Türkiye'de Türkler azınlık" dedi.

AB'nin Kürt ve azınlık rakamları

Raporda, ilk kez "Müslüman azınlık" tanımına yer verildiğini, Türkiye'de 12-20 milyon arasında Alevi "azınlık" olduğuna, "Müslüman olmayan" başka toplulukların da varlığına vurgu yapıldığını kaydeden Aygün, "Türkiye'de Ortadoks Ermeniler'in 60 bin, Museviler'in 20 bin, Roma Katolikleri'nin 20 bin, Ortadoks Süryaniler'in 20 bin, Ortadoks Rumlar'ın 3 bin, Protestanlar'ın 2 bin 500, Katolik Süryaniler'in 2 bin, Katolik Ermeniler'in 2 bin, Protestan Ermeniler'in 500, Katolik Keldaniler'in 300 olduğu yazılmış" diye konuştu.

Bu verilerin başka araştırmalarla örtüşmediğini vurgulayan Aygün, şöyle devam etti? "Merkezi Amerika'da bulunan Ethnologue Data from Languages of the World, Türkiye'nin yüzde 86.21'inin Türk, yüzde 13.79'unun ise diğer unsurlardan oluştuğunu belirtiyor. Bu kuruluşa göre Kürtlerin oranı yüzde 8.36. Bu da 5 milyon 852 bin kişi demek. Araştırmaya göre, Türkiye'de 1 milyon 520 bin Çerkez (yüzde 2.14), 1 milyon 141 bin Arap (yüzde 1.63), 371 bin Zaza (yüzde 0.53), 14 bin Laz (binde 2) bulunuyor. Ermeniler, Museviler, Katolikler, Ortadokslar, Rumlar, Protestanlar Süryaniler gibi çok sayıda unsurun toplamı ise 700 bini geçmiyor. Ayrıca, 1985 nüfus sayımında, Doğu ve Güneydoğu'daki yaşayan 9 milyon 903 bin vatandaşımızın sadece 2 milyon 766 bini anadil olarak Kürtçe'yi bildirmiş. 1993'de TÜSES'in yaptığı araştırmada Kürt olarak belirlediği grubun genel seçmen sayısı içindeki oranı yüzde 9.8'dir. M.M. Van Bruinessen'e göre dünyadaki Kürt sayısı 15-16 milyon, Türkiye'deki Kürtlerin sayısı 7-8 milyondur. Javed Ensari'ye göre dünyadaki Kürlerin nüfusu 15 milyon civarındadır ve bunların yüzde 25'i, yani 3 milyon 375 bini Türkiye'dedir. Doktora çalışmasında Kürtlerle ilgili nüfus tahminlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmiş olan M. Fany'nin 1930 yılı için Türkiye'de belirlediği Kürt sayısı 1 milyondur. Bu sayının o günkü Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 6.6'dır. Almanya'da yayınlanan uluslararası nitelikli 'Der Fisher Weltalmanach 95' adlı eserde dünyadaki Kürt nüfusu yaklaşık 16 milyon olarak verilmiş. Türkiye'deki Kürt sayısı 6.2 milyon olarak gösterilmiştir."

AB'nin niyeti karışıklık çıkarmak

Aygün, açıklamasında "Görülüyor ki AB'nin verdiği rakamlarla başka kuruluşların verdiği rakamlar arasında oldukça büyük farklar var. Avrupa Birliği'ne göre azınlık dedikleri grupları alt alta toplasak, Türkiye'de Türkler azınlıkta kalıyor. Bu rakamları nereden aldınız, kim yaptı bu araştırmayı? Biz neden bilmiyoruz?" diye sordu.

Türkiye'de hukuki ve siyasi bakımdan bir "Kürt azınlık"tan bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Aygün, devletin kuruluş esasları çerçevesinde Rum, Ermeni ve Yahudilerin azınlık statüsünde olduğunu belirterek, "Kürtler devletin asli unsurları arasındadır" dedi.

Zana hakkında suç duyurusu
AB'nin, Türkiye'deki bazı unsurlara "Biz arkanızdayız" mesajı vererek, devletin üniter yapısına karşı harekete geçirmek istediğini öne süren Sinan Aygün, bunun da Leyla Zana ve arkadaşlarını cesaretlendirdiğine ve Avrupa'da yayınlanan gazetelere ilanlar vererek otonomi isteklerini açığa çıkardıklarına dikkat çekti. Aygün, ilanı verenler hakkında suç duyurusunda bulunularak yargı önüne çıkarılmalarını istediklerini söyledi.


----------------- imza------------------

----------------- imza------------------#Arşiv
#Yeni Şafak Arşiv
19 yıl önce