|

Enerjimiz dönüşüyor

Türkiye Enerji Görünümü Raporu açıklandı. Yenilenebilir enerji ve nükleerin 2040’ta toplam elektrik üretimindeki payının %75’e çıkacağı öngörülüyor. Rüzgar ve güneşin elektrik üretiminde %11 olan payı da aynı dönemde %36’ya yükselecek.

00:00 - 24/11/2020 Salı
Güncelleme: 07:28 - 24/11/2020 Salı
Yeni Şafak
Türkiye Enerji Görünümü Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Hazırlanan rapora göre, yenilenebilir enerji ve nükleerin 2040’ta toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 75’e çıkacağı öngörülüyor. Rüzgar ve güneşin geçen yıl yüzde 11 olan elektrik üretimindeki payının da 2040’ta yüzde 36’ya yükselmesi bekleniyor.
Türkiye Enerji Görünümü Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Hazırlanan rapora göre, yenilenebilir enerji ve nükleerin 2040’ta toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 75’e çıkacağı öngörülüyor. Rüzgar ve güneşin geçen yıl yüzde 11 olan elektrik üretimindeki payının da 2040’ta yüzde 36’ya yükselmesi bekleniyor.
Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilebilir ve nükleer enerjinin payının 2040’ta yüzde 75’e yükselebileceği ve Karadeniz’deki keşifle doğal gaz arzının yarısının yerli kaynakla karşılanabileceği öngörülüyor.
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü Raporu, videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray tarafından açıklandı. Hazırlanan rapora göre, yenilenebilir enerji ve nükleerin 2040’ta toplam elektrik üretimindeki payı referans senaryoda yüzde 58’e ulaşırken, bu oran alternatif senaryoda yüzde 75’e çıkacağı öngörülüyor.
Rüzgar ve güneşin elektrik üretiminde geçen yıl yüzde 11 olan toplam payının 2040’ta yüzde 36’ya yükselmesi bekleniyor.

EN HIZLI BÜYÜME YENİLENEBİLİR ENERJİDE

 • Petrolün payı yüzde 29’dan yüzde 24’e düşerken, yenilenebilir enerji en hızlı büyümeyi göstermesi ve elektrik üretimindeki payını yüzde 14’den yüzde 33’e artırması bekleniyor.
  Elektrik enerjisinin nihai enerji talebindeki payının ise yüzde 22'den yüzde 28’e çıkacağı tahmin ediliyor. Elektrik sektörü dahil tüm sektörlerde teknoloji odaklı bir dönüşümü gerçekleştirmek için yıllık 8-9 milyar dolar yatırım gerekiyor. Yenilenebilir enerjiyle yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının artmasının yanı sıra doğal gazın elektrik üretimindeki payının azalacağı öngörülüyor.
  Öte yandan, Karadeniz’deki keşifle üretimin artması ve referans senaryoda doğal gaz arzının yüzde 25’inin, alternatif senaryoda yüzde 51’inin yerli gazla karşılanabileceği öngörülüyor.

AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün ve üretimindeki payının giderek arttığını belirterek,
“Bu yıl devreye aldığımız yenilenebilir kurulu güç miktarı, Avrupa’daki 17 ülkenin yenilenebilir kurulu gücünden daha fazla.”
dedi. Organizasyona videokonferans yöntemiyle katılan
Dönmez, salgında dünya ekonomisinin ciddi bir durgunluğa girdiğini, hareketlenmenin aşı ve ilaç çalışmalarının başarısına endekslendiğini kaydetti. Bu yılın, dünya genelinde çok iyi geçmese de Türkiye açısından yenilenebilir enerji önemli bir dönüm noktası olduğunu
dile getiren Dönmez, “Tüm aylarda toplam güneş ve rüzgar üretiminin toplam üretim içindeki oranı yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti” dedi. Dönmez, dünya ile birlikte Türkiye’de de güneş ve rüzgarda ciddi bir kapasite artışı beklediklerini aktardı.

YERLİ TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR

 • Dönmez, Türkiye’nin bölgesinde etkili bir oyuncu olmak istediğini ve yerli teknolojinin bu anlamda büyük bir rol oynayacağını dile getirdi. Baz yük santrallerinin de öneminin artacağını aktaran Dönmez,
  “Akkuyu’da işler planlandığı şekilde yürüyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. İnşallah ilk reaktörü 2023’te, kalan 3 reaktörü de birer yıl arayla devreye alacağız. Nükleer enerji bizim için için hayati önemde”
  dedi. Yerli otomobille alakalı da değerlendirmede bulunan Dönmez,
  “TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmaları büyük oranda tamamlamış olacağız”
  diye konuştu.

YENİ FIRSATLAR ORTAYA ÇIKACAK

 • Pandemi sonrasında dünya ekonomilerinin kayıpların telafisi için daha fazla gaza basacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
  "Bu durum Avrupa ve ABD başta olmak üzere düşen enerji talebini yeniden canlandıracak. Bu durum da enerji yatırımları için yeni fırsat pencereleri açacak. Ancak dünya bu saatten sonra yeni yola eski yöntemlerle devam edemez"
  diye konuştu.

ENERJİ YATIRIMCIYI ÇEKİYOR

 • Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öngörülebilir politikaları sayesinde enerji sektörünün yabancı yatırım çekerek diğer sektörlere örnek olduğunu ifade etti. Enerji sektöründe yatırımların, yabancı sermayenin ve özel sektörün payının arttığı bir dönemde IICEC’nin faaliyetlerine başladığını aktaran Sabancı,
  “Raporun, Türkiye’nin yabancı sermaye ve yatırımcı çekme cazibesini artırmaya, yenilikçi teknolojilere referans olmasını umuyorum”
  dedi.

ELEKTRİK PAZARININ KRALI GÜNEŞ

 • Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise dünya genelinde enerji kullanımında bu yıl yüzde 5 düşüş yaşandığını belirtirken, Türkiye’de elektrik tüketiminin salgın öncesi döneme göre arttığına dikkati çekti. Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının, gelecek 20 yılda Türkiye enerji sektörünün hangi şartlarda nasıl gelişebileceğine dair çeşitli senaryolar ortaya koyarak önemli katkı sağladığını dile getiren Birol,
  “Bu çalışma, Türkiye’de yapılan en kapsamlı ve detaylı modelleme çalışması oldu”
  şeklinde konuştu.

#Enerji
#Karadeniz
#Keşif
#IICEC
3 yıl önce