|
Reklam
Reklam
Gündem

Evet gasp

Türkiye’nin en büyük yargı portalı ‘Adalet Gündemi’nde hukukçular, Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar-Erdem Gül kararına ilişkin anketi oyladı. 881 hakim, savcı ve avukatın yüzde 79’u, “AYM, kararıyla ağır ceza mahkemesinin yetki ve görevini gasp etmiştir” dedi

Yeni Şafak
Haber Merkezi
04:00 . 2/03/2016 Çarşamba
Yeni Şafak

Hakim, savcı ve avukatların görüşlerini bildirdiği sosyal paylaşım sitesi www.adaletgündemi.net Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) çok tartışılan Dündar-Gül kararına ilişkin bir anket düzenledi. Türkiye'nin en büyük hukuk portalında düzenlenen ankette hukukçulara, “Anayasa Mahkemesi, Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği kararla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki ve görevini gasp etti mi?” sorusu soruldu. 881 hakim, savcı ve avukatın katıldığı ankette 626 kişi, yani toplam katılımcıların yüzde 79'u, “Evet, AYM yetki gasbına imza atmıştır” cevabı verdi. Katılımcılardan 255 kişi, yani genel toplamın yüzde 21'i ise 'AYM'nin yetki ve görev gasbı yapmadığını' savundu.AÇIKÇA 'BERAAT VER' DEDİ


Ankete katılan hakim ve savcılar ayrıca, konuya ilişkin görüşlerini de paylaştı. İstanbul Hakimi Okan Albayrak, AYM'nin Anayasa'nın 148 ve 149. maddelerinde düzenlenen bireysel başvurular hakkında değerlendirme yaparken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ek protokoller ve Anayasa'da güvence altına alınan hakların ihlal edilip edilmediğini denetlediğine dikkat çekti. AYM'nin, yerel mahkemelerin makul sürede karar verip vermediğine, gözaltı sürelerine uyup uymadığına ya da soruşturma aşamasında şüpheliye kötü muamele iddialarına ilişkin bir anlamda 'şekli manada inceleme yaptığına' işaret eden Albayrak, “Ancak AYM, yerel mahkeme delilleri tartışmamış, herhangi bir yargılama yapmamışken işin esasına girip Dündar ve Gül'ün fiillerinin suç oluşturmadığına, basın hürriyeti kapsamında olduğuna hükmetmiştir. AYM, yerel mahkemeye açıkça 'beraat kararı ver', demiştir. Halbuki delillerin tartışacak değerlendirecek, yargılamayı yapacak, takdir hakkını kullanacak mahkeme görevli ve yetkili olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'dir” ifadelerini kullandı.KARAR HUKUKA AYKIRI


Albayrak, “AYM, ağır ceza mahkemesinin yetki alanına girip, yerel mahkeme yetkisini gasp ederek açıkça anayasayı ihlal etti, hukuka aykırı bir karar verdi. AYM, kendisini hem yerel mahkeme hem temyiz mahkemesi yerine koyarak hukuk kaosu-anarşisinin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu itibarla AYM, açıkça anayasaya aykırı hukuki olmaktan uzak siyasi nitelikte bir karar vermiştir” diye yazdı.BU KABUL EDİLEMEZ


Siteye yazan Selçuk Cumhuriyet Savcısı Muhammet Topaloğlu ise AYM'nin dosyaya ve isnatlara vakıf olmadığını belirterek, “Bu nedenle AYM kararı üzerinden yorum yapmak bile aslında abestir. AYM'nin isnatlara bakmaksızın faillerin sıfatından-mesleğinden hareket ederek basın ve ifade özgürlüğünün kriterlerinin arkasına sığınması kabul edilemez. Bununla birlikte AYM'nin bireysel başvuruyu düzenleyen yasal metinlerin gerekçesini de tam olarak kavrayamadığı rahatlıkla ifade edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.Kutsal değiliz


Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM'ye Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi'nin açılış konferansında konuştu. Yüksek Mahkeme kararlarının herkesi ve her kurumu bağladığını söyleyen Arslan, “Bu bir anayasa kuralıdır” dedi. Övgülerin de yergilerin de AYM üyelerinin vicdanlarına göre hareket etme kararlılığını değiştirmeyeceğini kaydeden Arslan, “Biz işimizi yapıyoruz. Bireysel başvuruda, başvurucunun kimliğine de bakmıyoruz” iddiasında bulundu. Yargıçların kutsal varlıklar olmadığını, bu neden mahkeme kararlarının eleştirilebileceğini söyleyen Arslan, kararları talimatla almadıklarını dile getirdi. Arslan, bazı davalara ilişkin 'yanlış anlaşılmaların oluştuğunu' savunarak, “Söz gelimi, AYM, tutuklamaya ilişkin bir kararın başvurucunun bazı anayasal haklarının ihlaline yol açtığını tespit ettiğinde, bu durum başvurucunun itham edildiği suçu işleyip işlemediğine dair bir karar verildiği anlamına gelmiyor. Zira, başvurucunun fiillerinin suç oluşturup oluşturmadığı, bireysel başvuruyu karara bağlayan AYM'nin değil, yargılamayı yürüten derece mahkemelerinin görevidir” diye konuştu.Vatana ihanet serbest mi?


*AYM'nin skandal kararını yorumlayan Hatay Hakimi Mustafa Özdemir, “Bu kararla yerel mahkemenin yetkisi gasp edildi. Ayrıca basın kartına sahipseniz suç işleme özgürlüğünüz ve hatta vatana ihanet serbestiniz de var galiba” şeklinde yazdı. Diğer hukukçular ise AYM kararını şöyle yorumladı:


* Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Kırbıyık: “Anayasa Mahkemesi'nin kararı yetki zehirlenmesi mi, güç zehirlenmesi mi?”


* Malatya Cumhuriyet Savcısı Necmettin Yıldırım: “AYM görev gaspı yaparak, anayasayı ihlal etmiştir.”


* Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Yanıkoğlu: “Ülkesine, devletine, milletine zarar veren, 'basın özgürlüğü', 'habercilik' adı altında ihanetlerini kamufle eden insanların tahliyesine kapı açanları tarih kara bir leke olarak yazacaktır.”


* Hakim Saim Saraç: “AYM bu kararıyla 'ağır ceza mahkemesine beraat kararı ver' demiş oluyor. Burada sadece tutukluk üzerinden bir değerlendirme yok, esas yönünden bir değerlendirme vardır”.


* Söke Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Koçak: “AYM kararının anayasaya uygun olmadığını düşünüyorum. AYM soruşturma sebebini bile anlayabilmiş değildir.”


* Yargıtay Yetki Hakimi Kubilay Koç: “AYM kendisini ilk derece mahkemesi ve Yargıtay'ın yerine koymuştur; AYM'nin bu yetkisi yoktur. O zaman şuanda yargılanan herkes AYM'ye başvursun, devam eden tüm dosyalara da AYM baksın.”


#hukukçular
#Anayasa Mahkemesi
#can dündar
#erfem gül
#mit tırları davası
#nayasa mahkrmesi
7 yıl önce
default-profile-img