Gündem İlim Yayma Vakfına burs başvuruları devam ediyor

İlim Yayma Vakfı'na burs başvuruları devam ediyor

İlim Yayma Vakfı'na burs başvuruları devam ediyor. Vakıf, yüksek lisans, doktora, doktora özel araştırma bursu verecek. Doktora özel araştırma bursu 7 bin 500, yüksek lisans bursu 2 bin 250, doktora bursu ise 3 bin 250 TL olarak belirlendi. İşte başvuru şartları, başvurusu esnasında gerekli olan belgeler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İlim Yayma Vakfına burs başvuruları devam ediyor
İlim Yayma Vakfı

2022-2023 DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS BURS KOŞULLARI

İlim Yayma Vakfı tarafından, T.C. vatandaşı ve uluslararası yüksek lisans öğrencileri için İlim Yayma Vakfı bünyesinde Burs Komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar doğrultusunda yıllık olarak burs veriyor.

Bursa başvuru şartları

 • • Türkiye’deki üniversitelerde tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup normal öğrenciliğe devam etmek,
 • • 1995 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,
 • • Dönem şartı;
 • - Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2019 ve sonrası,
 • - Bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar için 2020 ve sonrası,
 • - Doğrudan ders dönemine başlayanlar için 2021 ve sonrası, yüksek lisansa kayıt yaptırmış olmak.
 • • Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • T.C. Vatandaşları İçin:
 • • Kimlik belgesi fotokopisi
 • • Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
 • • Yüksek lisans öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
 • • ALES sonuç belgesi,
 • • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),
 • • Transkript (Yüksek lisans ders döneminde olanlardan lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan yüksek lisans ders dönemine ilişkin transkript istenir),
 • • Gelir beyanı olarak E-Devlet’ten Hizmet Dökümü -SGK 4A/4B/4C- (-varsa- maaş bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.).
 • • Sabıka kayıt belgesi (E Devlet’ten).
 • Uluslararası Öğrenciler İçin:
 • • Pasaport bilgilerini gösteren sayfaların veya oturum izni kartının fotokopisi,
 • • Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
 • • Yüksek lisans öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
 • • ALES/GRE/GMAT -varsa-,
 • • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),
 • • Transkript (Yüksek lisans ders döneminde olanlardan lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan yüksek lisans ders dönemine ilişkin transkript istenir),
 • • Gelir Beyanı -varsa- (Maaş Bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.),
 • • Sabıka kayıt belgesi (E-Devlet’ten).

Başvuru esnasında istenilen belgelerin PDF formatları www.iyv.org.tr internet sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ

Başvurular, sadece Vakfımızın www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHİ

 • Başvuru Dönemi 06 Eylül – 26 Eylül 2022
 • Mülakat Dönemi 03 Ekim - 14 Ekim 2022
 • Sonuçların Açıklanması Kasım 2022 İçerisinde Planlanmaktadır.

YÜKSEK LİSANS BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI

Burs miktarı 2022-2023 döneminde aylık 2.250 TL olup süresi 12 aydır. Bursiyerlik dönemi sonuçların açıklandığı gün başlayıp Ekim 2023 tarihinde sonra erer. İlk burs ödemesi Ekim 2022 tarihinde başlatılmış kabul edilir ve ekim ayından sonuçların açıklanacağı güne kadar toplu olarak banka hesaplarına yatırılır. Yıl sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Müracaat esnasında aşağıdaki hususlar doğrultusunda;

• Bilimsel hazırlık ya da yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlayan,

• Ders dönemini ya da tez dönemini uzatan,

öğrenciler için burs verilmemektedir. Burs komisyonu bursun devamı için istisnai karar da verebilir. Vakıf tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

MÜLAKAT ÖNCESİ ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ

İlim Yayma Vakfı başvuru sistemi, adayları sisteme girdikleri bilgiler doğrultusunda başarı ve ihtiyaç puanlarına göre sıralamaktadır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta veya SMS göndererek duyuracaktır.

MÜLAKATA KATILACAK ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ

Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen aday bursiyerler Vakfımızın genel merkezinde mülakata alınır (Marmara bölgesi dışındaki adaylar online olarak katılım gösterebilir).

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN MÜLAKAT SONRASI SİSTEME YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER

• Akademik referans mektubu (Yüksek Lisans eğitimine yeni başlayanlar lisans döneminde ders aldıkları öğretim elemanlarından alabilir),

• Banka hesap numarası (IBAN).

Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen tarihlerde www.iyv.org.tr internet sayfasına PDF formatıyla yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde www.iyv.org.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da Vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde (işe giriş, evlilik, dönem dondurma vb.) değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunludur.

• Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme usulleri belirlenebilir. Bu durumda bursiyerin danışmanı ile belirlenen usuller çerçevesinde görüşmesi gerekir.

• İlim Yayma Vakfı tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.

• Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda görev almakla yükümlüdür.

• Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren belgeleri Vakfa iletmekle yükümlüdür.

BURSUN KESİLMESİ

İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde Burs Komisyonu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkını haizdir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, ekonomik ve medeni durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

DİĞER HUSUSLAR

İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalmak isteyen yüksek lisans veya doktora öğrencileri burs başvuru formunu doldurarak Formun Gelir Durumu bölümü sonunda bulunan “İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Yurdu’nda Kalmak istiyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını vermelidir.

2022-2023 DÖNEMİ DOKTORA BURS KOŞULLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

 • • Türkiye’deki üniversitelerde doktora programına kayıtlı olup normal öğrenciliğe devam etmek,
 • • 1987 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,
 • • Dönem şartı;
 • o Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2017 ve sonrası,
 • o Bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar için 2018 ve sonrası,
 • o Doğrudan ders dönemine başlayanlar için 2019 ve sonrası, doktoraya kayıt yaptırmış olmak.
 • • Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

T.C. Vatandaşları İçin:

• Kimlik belgesi fotokopisi

• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),

• Doktora öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),

• ALES sonuç belgesi,

• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),

• Transkript (Doktora ders döneminde olanlardan yüksek lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan doktora ders dönemine ilişkin transkript istenir),

• Gelir beyanı olarak E-Devlet’ten Hizmet Dökümü -SGK 4A/4B/4C- (-varsa- maaş bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.)

• Sabıka kayıt belgesi (E-Devlet’ten).

Uluslararası Öğrenciler İçin:

• Pasaport bilgilerini gösteren sayfaların veya oturum izni kartının fotokopisi,

• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),

• Doktora öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),

• ALES/GRE/GMAT -varsa-,

• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL/IELTS/PTA),

• Transkript (Doktora ders döneminde olanlardan yüksek lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan doktora ders dönemine ilişkin transkript istenir),

• Gelir Beyanı -varsa- (Maaş bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.),

• Sabıka kayıt belgesi (E-Devlet’ten)

Başvuru esnasında istenilen belgelerin PDF formatları www.iyv.org.tr internet sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ

Başvurular, sadece Vakfımızın www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHİ

Başvuru Dönemi 06 Eylül – 26 Eylül 2022

Mülakat Dönemi 03 Ekim – 14 Ekim 2022

Sonuçların Açıklanması Kasım 2022 İçerisinde Planlanmaktadır.

DOKTORA BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI

Burs miktarı 2022-2023 döneminde aylık 3.250 TL olup süresi 12 aydır. Bursiyerlik dönemi sonuçların açıklandığı gün başlayıp Ekim 2023 tarihinde sonra erer. İlk burs ödemesi Ekim 2022 tarihinde başlatılmış kabul edilir ve ekim ayından sonuçların açıklanacağı güne kadar toplu olarak banka hesaplarına yatırılır. Yıl sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Müracaat esnasında aşağıdaki hususlar doğrultusunda;

• Bilimsel hazırlık ya da yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlayan,

• Ders dönemini ya da tez dönemini uzatan,

öğrenciler için burs verilmemektedir. Burs komisyonu bursun devamı için istisnai karar da verebilir. Vakıf tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

MÜLAKAT ÖNCESİ ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ

İlim Yayma Vakfı başvuru sistemi, adayları sisteme girdikleri bilgiler doğrultusunda başarı ve ihtiyaç puanlarına göre sıralamaktadır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta ve SMS göndererek duyuracaktır.

MÜLAKATA KATILACAK ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ

Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen aday bursiyerler Vakfımızın genel merkezinde mülakata alınır (Marmara bölgesi dışındaki adaylar online olarak katılım gösterebilir).

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN MÜLAKAT SONRASI SİSTEME YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER

• Akademik referans mektubu,

• Banka hesap numarası (IBAN).

Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen tarihlerde www.iyv.org.tr internet sayfasına PDF formatıyla yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde www.iyv.org.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da Vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde (işe giriş, evlilik, dönem dondurma vb.) değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunludur.

• Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme usulleri belirlenebilir. Bu durumda bursiyerin danışmanı ile belirlenen usuller çerçevesinde görüşmesi gerekir.

• İlim Yayma Vakfı tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.

• Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda görev almakla yükümlüdür.

• Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren belgeleri Vakfa iletmekle yükümlüdür.

BURSUN KESİLMESİ

İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde Burs Komisyonu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkını haizdir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, ekonomik ve medeni durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

DİĞER HUSUSLAR

İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalmak isteyen yüksek lisans veya doktora öğrencileri burs başvuru formunu doldurarak Formun Gelir Durumu bölümü sonunda bulunan “İlim Yayma Vakfı Vefa Lisansüstü Yurdu’nda Kalmak istiyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını vermelidir.

Doktora Özel Araştırma Bursu

DOKTORA ÖZEL ARAŞTIRMA BURSU

Vakfımız tarafından verilen Doktora Özel Araştırma Bursunun amacı, ülkemizin stratejik amaçlarına katkıda bulunacak mühendislik, sağlık, doğa ve sosyal bilimlerden farklı ihtisas alanlarında doktora çalışması yürüten başarılı araştırmacıların desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Doktora eğitimini Türkiye’deki üniversitelerde sürdüren (uluslararası öğrenciler de dahil), yeterlilik aşamasını geçmiş ve doktora tez konusu enstitü tarafından onaylanmış adaylar başvurabilir.

Herhangi bir iş yerinde çalışan doktora adaylarından sadece araştırma merkezlerinde çalışan veya üniversitelerde araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi unvanıyla görev yapanlar da başvuru yapabilir.

BURS MİKTARI VE SÜRESİ

Doktora yeterlilik aşamasını geçmiş ve doktora tez konusunu belirlemiş adaylara, doktora normal eğitim dönemi sonuna kadar (6 dönem) 12 ay süreyle aylık 7.500 TL burs verilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yabancı Dil Puanı: Son 3 yıl içerisinde elde edilmiş YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS dil sınav puanlarını sunulmalıdır. Minimum YDS ve YÖKDİL sınav puanı 80 olmalıdır. Uluslararası sınavlardan alınacak olan puanların hesaplamalarında YÖK eşdeğerlik tablosu esas alınacaktır.

Yaş: Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar) olmalıdır.


ALES: Son 5 yıl içerisinde elde edilen ALES puanı minimum 80 olmalıdır.


Doktora tez konusunun belirlenmiş olması: Doktora tez konu önerisini Tez İzleme Komitesi üyelerine sunmuş ve kabul edilmiş, bunun enstitü tarafından onaylanmış olması gerekir.

BAŞVURU SÜRECİNDE İSTENİLEN BELGELER

Araştırma Önerisi (Research Proposal): Çalışılan alan ile ilgili maksimum 1.500 kelimelik çalışma önerisini kendi çalışma dilinde (Türkçe-İngilizce-Arapça- veya diğer dillerde) sunulmalıdır.

Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi (Son 3 Yıl)

ALES Sonuç Belgesi (Son 5 Yıl)

Referans Mektubu: 2 adet akademik referans mektubu sunulmalıdır.

Öğrenci Belgesi

Kimlik Bilgileri Belgesi: E-devlet sistemi üzerinden alınmış belge veya T.C kimlik belgesinin fotokopisi olmalıdır.

Niyet Mektubu: 1 adet adayın hazırlayacağı niyet mektubu sunulmalıdır.

Varsa, daha önce yayınlanmış akademik çalışmaları

Özgeçmiş

DEĞERLENDİRME

Vakıf tarafından belirlenecek burs komisyonu, aday öğrencilerden istenilen belgeleri ve başvuru formlarındaki bilgileri esas alarak eksiği bulunmayan adayların listesini oluşturur. Bu liste üzerinden bursiyerlerin seçimi iki aşamada gerçekleşecektir.

Birinci aşamada Komisyon, başvuru yapan adayları, başvuru belgeleri üzerinden yapacağı puanlamaya göre ön elemeye tabi tutar ve mülakata çağrılacak adayları belirler.

İkinci aşamada, adaylar mülakata davet edilirler. Mülakat neticesinde burs almaya hak kazanan adaylar belirlenir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 1 Eylül 2022 – 25 Eylül 2022 tarihleri arasında aşağıda www.iyv.org.tr adresinde burslar başlığında yer alan elektronik sistem üzerinden yapılacaktır.

Başvuru belgelerinin 25 Eylül 2022 saat 23:59’a kadar sisteme yüklenmesi gerekir. Değerlendirmeler sonucunda burs almaya hak kazanan adaylara 2022 Kasım ayı içerisinde İlim Yayma Vakfı tarafından yazılı olarak elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.