|
Reklam
Reklam
Gündem

Kanun hüllesini vekiller engelledi

AYM’nin siyasete müdahale hamlesinin milletvekilleri tarafından engellendiği ortaya çıktı. Halkoylamasından sonra bireysel başvurularla ilgili hazırlanan kanun tasarısında mahkeme, kendisine kanun ve KHK’leri ilga yetkisi vermek istedi. Ancak bu durum farkedilerek madde metinden çıkarıldı

Yeni Şafak
İlhan Toprak
04:00 . 6/12/2014 Cumartesi
Yeni Şafak

‘Seçim barajı’ ile siyaseti dizayn etmeye çalışan Anayasa Mahkemesi’nin bu tarz girişimlerinin yeni olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme’nin kendisini yetkilendirme girişimi Meclis’ten döndü.

2010 yılında kabul edilen Anayasa referandumu ile AYM’ye verilen bireysel başvuru hakkını düzenleyen 6216 sayılı Kanun Tasarısı hazırlanırken mahkemenin “kanun iptal etme yetkisini” istediği tespit edildi. Kanun tasarısı hazırlanırken Adalet Bakanlığı; Yargıtay, Danıştay, Adalet Akademisi’nin yanında ağırlık olarak Anayasa Mahkemesi’den de görüş ve katkı istedi. Bakanlığın bu yaklaşımını fırsata çevirmek isteyen mahkeme hemen siyasetin üzerinde Demoklesin kılıcı gibi sallanacak bir görüşle kanun tasarısına destek verdi. Anayasa Mahkemesi’nin siyaseti dizayn etmek için Meclis Adalet Alt Komisyonu görüşmelerinde madde metninden çıkarılan 49. maddenin 6. fıkrasını tasarıya koydurduğu belirtildi.  

HEM HAKİM HEM SAVCI OLMAK İSTEDİ

2012 yılında kabul edilen bireysel başvruyu düzenleyen Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu tasarının 49. maddesinin (6) fıkrasında; “Bölümler, bireysel başvuru incelemesi sırasında temel hak ihlalinin kanun veya KHK hükmünden kaynaklandığı kanaatine varırlarsa iptali istemiyle Genel Kurula başvururlar” şeklinde bir hüküm öngörülmüştü. Bu hüküm AYM tarafından tasarıya eklendi. Ancak Meclis Adalet Alt Komisyonu’nda; “Anayasaya aykırı bir şekilde yeni bir iptal davası açma imkanı yaratıldığı, Anayasa Mahkemesi’nin hem hakim hem savcı durumuna düşürülmemesi gerektiği, ölümlerde görev yapan üyelerin genel kurula da katılacakları bunun, sakıncalı olacağı” gerekçeleriyle tasarıdan çıkarıldı. 

SAKINCALARI TEK TEK SIRALANDI

TBMM Adalet Alt Komisyonu’ndaki görüşmelerde AYM’ye kanun veya kanun hükmündeki kararnameleri iptal etme yetkisi verilmesinin sakıncaları şöyle sıralandı: 

“İtiraz yolu ile Anayasa’ya aykırılığın diğer mahkemelerce ileri sürülmesi durumunda vakıa ve delil değerlendirme, hukuku somut olaya uygulama mahkemenin takdir yetkisinde olmakta, itiraz halinde mahkemenin aradan çıkmakta olduğu, yasama organının kanundan kaynaklanan ihlallerde hassasiyet göstererek yeni düzenlemeyi yapması gerektiği.”
#Seçim barajı
#AYM
#Meclis
8 yıl önce
default-profile-img