Gündem Karadenizde deniz suyu sıcaklığı artıyor Anormal seviyelerde

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı artıyor: 'Anormal seviyelerde'

Küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı Karadeniz Bölgesi'nde, deniz suyu sıcaklığının da arttığı tespit edildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş son 50 yıllık veri setleri incelediğinde Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklarının anormal seviyelerde olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Karadenizde deniz suyu sıcaklığı artıyor: Anormal seviyelerde
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı iki derece arttı.

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani, lokal ve şiddetli yağışların sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, hava sıcaklıkları geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde 32 dereceye kadar yükseldi. Kısa süre önce yoğun karın ani erimesine bağlı heyelanların yaşandığı bölgede, deniz suyu sıcaklığının da arttığı tespit edildi.

  • Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince yapılan araştırmalarda; Karadeniz'de son 50 yılın mart ayı ortalaması olan 8,1 santigrat deniz suyu sıcaklığının 10 dereceye kadar yükseldiği belirlendi.

DHA

'BİYOÇEŞİTLİLİK VE BALIKÇILIK ETKİLENİYOR'

  • RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, son 50 yıllık veri setleri incelediğinde Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklarının anormal seviyelerde olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Hem saha hem meteoroloji verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı yaşandığını belirten Doç. Dr. Ağırbaş, "En son yaptığımız ölçümlerde Karadeniz için mart ayı ortalaması 8.1 santigrat dereceyken, bizim okuduğumuz verilerde deniz suyu sıcaklığının 9,5-10 santigrat derecelere kadar çıktığını tespit ettik. Bu da beraberinde birçok problemin işaretçisi olabiliyor. Isınmaya bağlı olarak denizel ortamda oksijensiz ortamlar daha fazla artabiliyor. Karadeniz dünya denizleri içerisinde çok özel bir yeri olan ekosistem ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen denizlerden biri olma özelliğinde.

Yarı kapalı bir iç deniz ve aynı zamanda anoksik bir havza olduğu için iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık artışları beraberinde alt derinliklerde olan hidrojen sülfürlü tabakanın daha üst tabakalara kadar çıkmasına neden olabiliyor. Artan deniz suyu sıcaklıkları özellikle Karadeniz ekosistemine baktığımız zaman oksijenli bölgenin daha da daralmasına neden oluyor. Yine son yıllarda soğuk ara yüzey tabakanın tamamen ortadan kalktığı da rapor edilmekte. Bu da biyoçeşitliliği ve balıkçılığı önemli oranda etkilemekte" dedi.

DHA

'BALIK TÜRLERİ AZALIYOR'

Karadeniz'de balık türlerinin azaldığını belirten Doç. Dr. Ağırbaş, "İklim değişikliğine bağlı olarak artan deniz suyu sıcaklıkları, ticari önemi olan balık türlerinin avcılığını da ciddi oranda etkilemiş durumda. Önceki yıllara kıyasla ticari olarak avlanan balık türü sayısı, çok fazla miktardayken artık bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede azalmış durumda. Bu da balıkçıyı zor duruma sokmakta. Balıkçı daha fazla balık avlayabilmek için ya daha çok avcılık operasyonu gerçekleştirmek durumunda ya da kendi kara sularımızın dışına çıkıp başka bölgelerde avlanmak zorunda kalabiliyor. Bu durumsa ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Karadeniz balıkçılık açısından Türkiye balıkçılığına yüzde 50-60 oranında katkı yapan önemli bir denizimiz. En önemli ticari türümüz olan hamsinin av miktarında son yıllarda ciddi oranda azalmalar oldu. Bunun temel nedenlerine bakıldığında; ısınmaya bağlı olarak değişen ekosistem koşulları ve buna bağlı olarak hamsinin besinini oluşturan fitoplanktonik yapıda meydana gelen değişiklikler söylenebilir. Uygun ekolojik koşullar olmamasından dolayı başka bölgelere balığın göç etmesi de diğer bir neden olarak söylenebilir" diye konuştu.

DHA

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ’

Av sezonuyla ilgili bölgesel düzenlemeler getirilmesi önerisinde bulunan Doç. Dr. Ağırbaş, "İklim değişikliğine bağlı olarak her ekosistemin verdiği tepkiler farklı olabilmektedir. Türkiye denizleri içerisinde Karadeniz iklim değişikliklerden hemen etkilenebilen bir ekosistem olma özelliğindedir. Akdeniz’deki deniz suyu sıcaklıkları ile Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklık değişimleri aynı olmadığı gibi, her ekosistemin dinamikleri farklılık göstermektedir. Bundan dolayı bölge özelinde av sezonunda yapılacak düzenlemeler balıkçıların yaşadığı problemlere bir nebze de olsa çözüm olabilir diye düşünüyorum" dedi.

İklim değişikliğinin etkilerini araştırmak için RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi olarak TÜBİTAK projesi hazırladıklarını da kaydeden Ağırbaş, "Proje kapsamında antropojenik kaynaklı karbon salınımının Karadeniz ekosistemine nasıl etki ettiğine dair çıkarımlar yapacağız. Bu bağlamda iklim değişikliğine bağlı olarak denizel ekosistemlerin ve özelde de Karadeniz'in geleceğine yönelik politika üretme noktasında ne gibi önlemler alabileceğimizi ortaya koymaya çalışacağız. Burada amaç; iklim değişikliğine karşı sektörlerin korunması, dayanaklılığının artırılması ve politika yapıcılara ileride alabilecekleri tedbirler için bir öngörü oluşturmak" diye konuştu.

Karadeniz ısınıyor balık stokları azalıyor
FOTOĞRAF 10
Title
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının yıllık ortalamaların üzerinde olması, ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozması, lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanların yaşanması üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırladı.
Title
Bu kapsamda tedbirlerin uygulandığı Karadeniz'de, deniz suyu sıcaklığı da artıyor. Araştırmalara göre, son yıllarda kasım ayı ortalaması 10 derece civarında seyreden deniz suyu sıcaklığının 13'e yükseldiği tespit edildi. Bu durum, balık stoklarını da olumsuz etkiledi.<br>
Title
\"KARADENİZ ÖZEL YERİ OLAN EKOSİSTEM\"<br><br>RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ağırbaş, son 10 yılda ciddi anlamda deniz suyu yüzey sıcaklığının arttığını tespit ettiklerini söyledi.
Title
Ağırbaş, \"Bu beraberinde, ekosistemlerde ciddi kayıplara neden olabilir. En önemli sonuçlarından biri ise balıkçılığı etkileyebilir çünkü artan sıcaklıklar, fitoplankton yapısını etkilediğinden uzun vadede balıkçılığı da etkileyecektir. Karadeniz, dünya denizleri içerisinde özel yeri olan bir ekosistem. Yarı kapalı bir iç deniz olan Karadeniz diğer denizlere nazaran atmosferik değişimlere ve insan faaliyetlerine karşı daha savunmasız kılmaktadır. Dolayısıyla meydana gelen değişimlerin etkisi, Karadeniz gibi denizlerde çok daha fazla kendini hissettirmektedir. İnsan kaynaklı faaliyetler sonucunda sera gazı emisyonlarının artmasıyla birlikte artan sıcaklıklar, Karadeniz'i hassas bir deniz haline getirmektedir. Bu ciddi anlamda ekosistem kayıplarına, istilacı türlerin artık bu bölgede görülmesine ve ticari önemi olan bazı balık türlerinin av miktarının azalmasına neden olabilmektedir\" dedi.<br>
Title
\"SON 10 YILDA NEGATİF TREND GÖRÜYORUZ\"<br><br>Geçen yıl 170 bin ton civarında, bu yılın ekim-kasım aylarında ise yüksek miktarlarda avlanan hamsinin aralıkta azaldığına dikkat çeken Doç. Dr. Ağırbaş, \"Çünkü sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde devam ediyor. Şu anda deniz suyu sıcaklığı 13 santigrat derece civarında olup, normalde 10 santigrat derece seviyelerinde seyretmesi lazım ki hamsi sürü oluşturup av verebilsin. Bu da küresel anlamda bir değişim olduğunun işaretçisi. Deniz suyu sıcaklığı ile hamsi verisini karşılaştırdığımız zaman son 10 yılda negatif bir trend olduğunu görüyoruz. Deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak hamsi av miktarında azalmalar görülmekte. Tabi ki bunu sadece küresel iklim değişikliğine bağlamamız mümkün değildir. Av miktarındaki azalmalar beraberinde av filosu gücü, aşırı avcılık gibi faktörler kısa zamanda balığın tükenmesine neden olmaktadır\" diye konuştu.
Title
\"'AV SEZONUNUN ERKEN KAPANABİLİR\"<br><br>Mevcut seyreden hava sıcaklıklarına bakıldığında sezonun daha erken kapanması gibi bir durum söz konusu olabileceğini belirten Doç. Dr. Ağırbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
\"Özellikle hamsi gibi balıklar için sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesi gerekiyor ki balık av verebilsin. Bu da balıkçılar açısından üzücü bir durum. Uzun vadeli iklim çalışmaları bazı bölgelerde bazı türlerin yok olduğunu ve av miktarının azaldığını göstermektedir. Ayrıca bazı istilacı türlerin de ortamda görülmeye başlandığı rapor edilmekte. Trend böyle devam etmesi halinde muhtemel av sezonun erken kapanması ihtimali söz konusu olabilir. Sezonda da değişikliklere gidilmesi muhtemel gözüküyor. Özellikle Karadeniz'e baktığımız zaman, ciddi anlamda balıkçılığa katkısı olan bir bölge. Bu noktada değişimler göz önünde bulundurularak, bazı düzenlemeler yapılması büyük önem arz ediyor.\"<br>
Title
Balıkçı Kerim Yavuz da \"Hava şartlarından dolayı hamsi bizi çok şaşırtıyor. Bir gün hava iyi, bir gün hava kötü; hamsi bir gün oluyor, bir gün olmuyor. Hamsinin geleceği bizi şaşırtıyor yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bollanacağını düşünüyoruz birden ortadan kayboluyor, 'Hamsi bitti' derken birden ortaya çıkıyor. Hamsinin ne durumda olacağına hamsi kendi de şaşırdı. O da ne yapacağını bilmiyor\" diye konuştu.
Title
Title
Karadeniz ısınıyor balık stokları azalıyor
Karadeniz'de son yıllarda kasım ortalaması 10 derecede seyreden deniz suyu sıcaklığının 13'e yükseldiği tespit edildi. Mevsim normalleri üzerindeki deniz suyu sıcaklığı nedeniyle başta hamsi başta olmak üzere birçok balıkta stoklar ise azaldı.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.