|

KEİ 15. Yıl Zirvesi İstanbul'da toplandı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla örgüt üyeleri ve gözlemcilerinin devlet ve hükümet başkanlarının davetli olduğu zirve, KEİ OlağanüstüDışişleri Bakanları Toplantısı ile başladı.

Aa
00:00 - 25/06/2007 الإثنين
Güncelleme: 10:27 - 25/06/2007 الإثنين
Yeni Şafak
KEİ 15. Yıl Zirvesi İstanbul'da toplandı
KEİ 15. Yıl Zirvesi İstanbul'da toplandı

Çırağan Sarayı Mabeyn Salonu'nda saat 09. 45'te başlayan ve basınmensuplarının kısa bir süre görüntü almasından sonra sadece AnadoluAjansı ve TRT'nin izlediği toplantıda, dışişleri bakanlarınca zirveöncesi hazırlık çalışmaları gözden geçirilerek sonuçlandıracak ve ZirveSonuç Bildirisi devlet başkanlarının onayına sunulmaya hazır halegetirilecek.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Rusya Federasyonu DışişleriBakanı Sergei Lavrov, Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuc Jeremic, YunanistanDışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, Bulgaristan Dışişleri Bakanı İvayloKalfin, Slovakya Dışişleri Bakanı Jan Kubis, Romanya Dışişleri BakanıAdrian Cioroianu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, UkraynaDışişleri Bakanı Arseniy Yatsenyuk, Ermenistan Dışişleri Bakanı VartanOskanyan ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Gela Bejuaşvili katıldı.KEİ ZİRVESİ

Türkiye'nin, 1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle devraldığı KEİ dönembaşkanlığına rastlayan ve "Yeni ufuklara yelken açmak" teması altındadüzenlenen 15. Yıl Zirvesinin, KEİ'ye yeni bir yönelim ve canlılıkkazandıracağına inanılıyor.

KEİ 15. Yıl Zirvesinde, örgütün 12 asli üyesi ve 13 gözlemci üyesitemsil edilecek. Zirveye Ermenistan dışındaki tüm ülkelerin devletbaşkanları ile dışişleri bakanları düzeyinde katılması, Ermenistan'ınise dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilmesi bekleniyor.

Doruk toplantısına, çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluştemsilcileriyle KEİ'nin sektörel ortakları da iştirak edecek. Bubağlamda, zirvede AB, BM, AGİT, OECD, Dünya Bankası, Dünya TicaretÖrgütü, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu, BM Kalkınma Programı (UNDP), BMÇevre Programı (UNEP), BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), AvrasyaEkonomik Topluluğu, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği veUluslararası Karayolu Federasyonu temsilcileri de yer alacak.

Zirveye, AB'den AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günther Verheugen'inkatılması öngörülüyor.

Kaynaklar, üye ve gözlemci ülkelerle uluslararası kuruluşların zirveyekatılım düzeylerinin, KEİ'nin bölge ülkeleri dünya açısından artanönemini teyit eden bir gösterge olduğunu kaydediyor.ZİRVE PROGRAMI

KEİ 15. Yıl Zirvesi, bugün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezerbaşkanlığında Çırağan Sarayı'nda toplanacak.

Zirvenin, sonuç bildirisiyle birlikte, Karadeniz bölgesinin ve KEİ'ningeleceğine yön verecek siyasi direktifin en yüksek düzeyde ifadesiolunması ve örgüt açısından bir kilometre taşı teşkil etmesi bekleniyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, zirveden önce konuk devlet ya da hükümetbaşkanları ile dışişleri bakanları onuruna Çırağan Sarayı'nda öğleyemeği verecek.

Zirve sona erdikten sonra da Cumhurbaşkanı Sezer, Dolmabahçe Sarayı'ndakonuk devlet ya da hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

Akşam yemeği öncesinde Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde, Karadenizülkeleri sanatçılarından oluşan Karadeniz Orkestrası tarafından bölgeyeait özgün müzik enstrümanlarıyla seslendirilecek bir konser düzenlenecek.


KEİ'NİN TARİHÇESİ VE KURUMSAL YAPISI

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Türkiye'nin girişimleriyle 25Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında yayımlanandeklarasyonla kuruldu.

Sadece Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerden oluşmayan KEİ, Arnavutluk veSırbistan'dan Ukrayna ve Rusya'ya, Gürcistan'dan Ermenistan'a kadaruzanan çok geniş bir coğrafyayı, yani Güneydoğu Avrupa, Balkanlar veKafkasya ülkelerini ve 370 milyonluk nüfusu kapsıyor.

Gözlemci ülkeler arasında, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, Polonya,Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Belarus ve Hırvatistan'ın yanı sıra Tunus,Mısır, İsrail ve ABD gibi bölge dışı ülkeler de bulunuyor.

Örgütün kurulduğu 1992 yılında ayrıca, İstanbul Deklarasyonu'na tarafülkeler, Helsinki Nihai Senedi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliğiTeşkilatı'nın (AGİT) kural ve prensiplerine uyacaklarını taahhütettikleri "Boğaziçi Bildirisi"ni yayımladı.

Yalta'da 5 Haziran 1998 tarihinde devlet veya hükümet başkanlarıtarafından imzalanan KEİ Şartı'nın 1 Mayıs 1999 tarihi itibarıylayürürlüğe girmesiyle KEİ tam teşekküllü bölgesel bir ekonomik işbirliğiörgütü oldu.

Türkiye, kuruluşunda öncü rol oynadığı KEİ'nin Daimi UluslararasıSekretaryası'na da ev sahipliği yapıyor.

KEİ'nin halen faal durumdaki ticaret ve ekonomik kalkınma, bankacılık vefinans, ulaştırma, enerji, haberleşme, bilim ve teknoloji, çevre,koruma, turizm ve doğal afetler çalışma gruplarında çeşitli projelergörüşülüyor. Çalışma grupları faaliyetlerine etkinlik ve ivmekazandırılmasını teminen, belirli alanlarda her üye ülke, en çok 2yıllık dönemler halinde koordinatör ülke görevini üstleniyor.

Örgütün ana hedefinin bölgesel stratejiler geliştirmek olduğuna işaretedilirken, bu stratejiler içinde bölgenin mukayeseli üstünlüklerinibelirlemek, yatırım için öncelikli sektörleri ve bölgesel işbirliğininmaliyet ve yararlarını saptamak ve küresel düzeyde bölgenin oynamasıgereken ekonomik rolü belirlemek gibi unsurlar yer alıyor.

Stratejiler ve hedefler belirlenmesi alanında önemli bir yol katedenKEİ, 21. yüzyılda başarılı olabilmesi için ekonominin hemen hemen tümsektörlerinde gerçekleştirmesi gereken hususları ana hatlarıyla tespiteden "Gelecek için ekonomik gündem" adlı bir belge kabul ederek,kendine bir vizyon belirledi.

Bu belgenin en önemli adımlarından biri olarak, bir Proje GeliştirmeFonu oluşturuldu, fonun yasal temelleri hazırlandı ve KEİ'yi projeüreten bir örgüte dönüştürecek süreç böylece başlamış oldu.

KEİ'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA),İş Konseyi, İstatistiksel Veri Ekonomik Bilgi Değişimi KoordinasyonMerkezi, Ticaret ve Kalkınma Bankası olmak üzere 4 bağlı kuruluşubulunuyor.

KEİ Dönem Başkanlığı, alfabetik sıraya göre belirleniyor. Türkiye, KEİDönem Başkanlığını 1 Mayıs 2007 itibariyle 6 aylığına Sırbistan'dandevraldı.


ÜST DÜZEYDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan, KEİ 15. Yıl Zirvesi dolayısıyla olağanüstü güvenlikönlemleri alındı.

Konuk devlet başkanlarının kullanacağı güzergahlar ile Çırağan veDolmabahçe sarayları üzerindeki hava sahası sivil helikopter uçuşlarınakapatıldı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nca İstanbulBoğazı'nda güvenlik koridoru oluşturuldu.

Zirve süresince İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemileringeçişlerine izin verilmezken, diğer gemilerin kontrollü geçişlerisağlanacak.


٪d سنوات قبل