|

Sultanbeyli ve Şişli’de markalaşma gururu

Türkiye’de ilk defa Sultanbeyli ve Şişli belediyeleri Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı kullanma hakkına sahip oldu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Markaya sahip olabilmek için hayata geçirilmesi gereken bir model var. Biz bu modeli zaten uyguluyorduk” dedi.

Rabia Şenol
05:02 - 14/11/2022 Pazartesi
Güncelleme: 05:08 - 14/11/2022 Pazartesi
Yeni Şafak
​Sultanbeyli ve Şişli’de markalaşma gururu.
​Sultanbeyli ve Şişli’de markalaşma gururu.

Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri, Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Avrupa Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen süreç sonucunda değerlendirilerek yaptıkları çalışmalar ve verdikleri taahhütlerle 2022-23 döneminde Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı kullanmaya hak kazandı.

YEREL YÖNETİMLERE ÖZEL MARKA

Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’na sahip olmak isteyen yerel yönetimlerin uyması gereken ana ve alt kuralların olduğunu ifade etti. Dr. Erimez, ELoGE markasının yerel yönetimlere verilen bir marka olduğuna değinerek, “Bu markanın kullanım hakkını almak için ilgili ülkedeki tüm yerel yönetimler başvuru yapabilirler. Başvuru ve markanın verilmesi ile ilgili program ülkede marka verme yetkisi almış olan kurum tarafından açıklanır” dedi.

PUANLAMA SİSTEMİ

Başvuru yapan kurumun uyması gereken kurallara da değinen Erimez, “Başvuru yapan belediyeler markanın kullanım hakkını almak için 12 ilke ve bu ilkelerin 96 alt göstergesi bazında kendi öz değerlendirmelerini gerçekleştirirler. Yapılan öz değerlendirme çalışmasında 96 göstergenin her birini puanladıktan sonra ilgili gösterge için neden bu puanı verdiklerini açıklayan kanıtları da birlikte sunarlar. Her gösterge 5 üzerinden değerlendirilir. Tüm göstergelerin ortalama skorunun en az 3 olması gerekir” diye konuştu.

MODELİ ZATEN UYGULUYORDUK

Türkiye’de bir ilki başararak Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markalı ilk iki belediyeden biri olduklarına dikkat çeken Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli Belediyesi olarak bir sene önce Avrupa Konseyi’nin Yönetişim Mükemmelik Markası’na Şişli Belediyesi ile müracaat ettik. Bir yıllık çalışmanın ardından bugün itibariyle almış oluyoruz. Markaya sahip olabilmek için özelikle kurumsal kapasiteyi artırmak, karar mekanizmalarında vatandaşlarla birlikte karar verme modelini uygulamak gerekiyor. Biz bu modeli zaten uyguluyorduk. Uyguladığımız bu modeli raporlaştırarak ve daha yeni modeller ekleyerek Avrupa Konseyi’nin bu Marka ödülünü almış oluyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

İyi yönetim ilkeleri

  • İlgili tüm paydaşların ihtiyaç ve taleplerini adil ve kapsayıcı bir yaklaşım ile değerlendirmesi, -Paydaşlarla kapsayıcı ve anlamlı bir etkileşim kurulması ve iş birliği sağlanması, -Kaynakların tahsisinde ve kararların verilmesinde tutarlı ve katılımcı olunması, -Alınan kararların nedenleri ve beklenen etkilerinin anlaşılabilir şekilde paylaşılması, -Kararlar hayata geçirildikten sonra kullanılan girdilerin, gerçekleşen sonuçların ve farklı kesimlere olan etkilerinin kamuoyu ile şeffafça paylaşılması, -Karar alma süreçlerinin etkililik ve verimliliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, -Kurumsal öğrenme ve sürekli gelişime açık olunması, -İşleyişte entegre ve tutarlı bir anlayışın geliştirilmesi.
#​Sultanbeyli
#Şişli
#MBB
2 yıl önce