Hayatİslam mezhep tarihi mercek altında

İslam mezhep tarihi mercek altında

Yazar Mustafa Öz tarafından kaleme alınan "Ana hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi" adlı kitap, Ensar Neşriyat tarafından okurla buluştu.

Haber MerkeziYeni Şafak
İslam mezhep tarihi mercek altında
İslam mezhep tarihi mercek altında

Kitapta dünyada mevcut vahye dayanan yahut dayanmayan bütün dinlerin, ana esaslarını belirten, sübût ve delâleti kesin olan metin ve ifadeleri yanında, değişik sebeplerle üzerinde fikir yürütme ve yorumlamaya müsait metin ve delillerinin sürekli görülegeldiğine değinilmiş. Kitapta dinin temel esasları terk edilmediği sürece, delillerin neticesi olarak ortaya konulan farklı anlayış, uygulama ve yorumlar, dinden uzaklaşma ve küfre sebep teşkil etmeyip, dînin kurallarına göre, isabet yahut isabetsizlik çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca kitapta mezhep gerçeği sadece İslâmla ilgili olmayıp, bütün dinlerde görülen tabii bir sonuç olduğu da ortaya konuyor.

Ana hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi

Mustafa Öz

Ensar Neşriyat

2017

525 Sayfa