|

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı ve Fazileti

Şerh Suresi olarak da bilinen İnşirah Suresi adını, “ferahlatan, açan” anlamına gelen ilk ayetinden almıştır. 8 ayet olup, Mekke’de inmiştir. İşte İnşirah suresi okunuşu ve meali. İnşirah Suresi anlamı, tefsiri, faziletleri nelerdir? Haberimizde İnşirah Suresi'nin Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve İnşirah Suresi okumanın faziletini bulabilirsiniz.

Yeni Şafak
17:41 - 6/06/2023 Salı
Güncelleme: 17:42 - 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
İnşirah Suresi
İnşirah Suresi
İlk ayette Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in göğsünün huzura kavuşturulmasından söz edildiği için bu ismi almıştır. Birçok tefsirde, Buhari ve Tirmizi’de Suretü Elem Neşrah diye anıldığından halk arasında da
Elem Neşrah Leke
suresi olarak da bilinir.

İlk inen surelerden olup, iniş sırasına göre Duha suresinden sonra 6. sırada yer alır. İki sure birbiri ile o kadar bağlantılıdır ki; bazı alimler bu ikisini aynı sure saymışlar ve ikisi arasında besmeleye gerek duymadan okumuşlardır. Fakat Duha Suresi ile İnşirah Suresi tüm otoritelere göre iki ayrı suredir. Lakin birbiri ardına indirilmiş bağımsız surelerdir. Şunu da ayrıca not etmekte fayda vardır. İnşirah Suresi konu itibarıyla Duha suresine çok benzemektedir.

İnşirah Suresi bir önceki
gibi tabiri caizse motivasyon suresidir. Peygamber Efendimiz (a.s.v.)’e verilen nimetler ile buna karşılık Resulullah (s.a.v.)’den istenen kulluk bu surede belirtilmiştir. Vahyin gelmesi sırasında Resulullah (s.a.v.) ile Müslümanlara, İnşirah Suresi ile karşılaştıkları güçlükleri kolaylaştırmak, teselli ve ümit verilmektedir.

İnşirah Suresi’nin Arapçası, Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Suresi Okunuşu

 • Elem neşrah leke sadrake. Ve vedagnâ anke vizrake. Ellezî enkada zahrake. Ve rafe’nâ leke zikrak. Fe inne meal usri yusrân. İnne meal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

İnşirah Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

 • 1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
 • 2- Ve ağır yükünü kaldırmadık mı?
 • 3- O senin sırtını ezen yükünü.
 • 4- Senin şanını yükseltmedik mi?
 • 5- Şüphe yok ki, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.
 • 6- Evet, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.
 • 7- Öyleyse (işlerinden) boş kalınca, hemen (ibadete) dur.
 • 8- Ve yalnız Rabb'ine yönel.

İnşirah Suresi Faziletleri

Surenin 5-6.ayetlerinden şunu anlayabiliriz: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) karşılaştığı tüm güçlükleri, ortaya çıkan kolaylıklarla aşmıştır. Her insan da ne kadar ağır yük, imtihan ve musibetle de karşılaşsa, Cenab-ı Hakk’a sığınınca bunu aşar ve selamete çıkabilir. Nasıl ki her gece iki gündüz arasındadır, her zorluk da iki kolaylık arasındadır. Asla bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Bu ayetin tefsiri sadedinde şu hadis nakledilir: “Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez.”

Rivayet olunur ki İnşirah Suresi’nin şu fazilet ve faydaları vardır
:
 • * İnşirah Suresi, sıkıntı çeken, bunalan, gönlü daralan kişinin üzerine okunursa, Allahu Teala'nın izni ile şifa bulur.
 • * Göğüs darlığı olan kişiye İnşirah Suresi okunur yahut böyle rahatsızlığı olan kişi bu surenin okunmasına bizzat devam ederse, Cenab-ı Hak o kimseyi bu rahatsızlıktan kurtarır.
 • * Günlük 7 kez okumaya devam eden kimsenin kalp sıkıntısından kurtulacağı ve rızkının artacağı rivayet edilir.
 • * Kederden ferahlığa çıkmak, kalbin daima huzur ve rahatlık içinde olması için 5 vakit namazın ardından okunmaya devam edilir.
 • * Selef-i salihinden bir kısım ulema şöyle der: “Her kim Kuran-ı Kerim’i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin. Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su, böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse, ona da bi-iznillah şifa olur.” denilmiştir.
 • * İbn Aşur, İnşirah Suresi'nin 7. ayetini şu şekilde açıklamıştır: “Önemli işlerden birini tamamlayınca, ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın.”
#İnşirah Suresi Arapça Okunuşu
#İnşirah Suresi Arapça
#İnşirah Suresi Meali
#İnşirah Suresi Anlamı
#İnşirah Suresi
10 ay önce