|

Kentsel dönüşüm başvuruları e-Devlet ekranında

Afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak Ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılmasını sağlıyor. Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle kentsel dönüşüm kararı, hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınabilecek. Peki, kentsel dönüşüm başvurusu nereden, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

09:58 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:00 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinde, riskli yapıların tahliyesinin engellenmesi halinde güvenlik güçleri devreye girecek. İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan "yarısı bizden" kampanyasının uygulanabilmesi için ise hak sahiplerine mali yardım yapılabilmesine imkan sağlanacak. Peki kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm yasası mecliste kabul edildi

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kentsel dönüşümle süreç hızlandırılacak

Kanunla, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, bu depremlerin ve akabinde meydana gelen depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni usuller getiriliyor. Düzenlemeyle yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Buna göre, 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılacak. Savunma verme süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak; bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 gün uzatılabilecek. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılacak.

Kentsel dönüşüm ilk hangi bölgelerden başlayacak?

Kentsel dönüşüm öncelikle 1. Derece deprem kuşağında yer alan ve nüfus yoğunluğu fazla olan illerden başlayacaktır. Bu kapsamda, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve İzmir gibi illerimiz 1inci derece deprem kuşağında bulunmaları nedeni ile öncelikli iller olup, fay hatları, sel ve heyelana maruz bölgeler gibi afet risklerinin fazla olduğu alanlar tespit edilecek ve uygulamalara tespitler doğrultusunda başlanacak ve uygulama aşama aşama ülke sathına yayılacaktır.

Kentsel dönüşüm için riskli binalar nasıl tespit edilecek?

Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlarca yapılacaktır.

Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm başvurusu, riskli yapı tespit raporu bulunan binaların malikleri tarafından yapılır. Başvuru, binanın bulunduğu belediyeye veya kaymakamlığa yapılır.

Kentsel dönüşüm başvurusu için gereken belgeler

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Tapu ve fotokopisi

Kimlik fotokopisi

İkametgah belgesi

Riskli yapı tespit raporu

Kentsel dönüşüm başvurusu e-Devlet ekranı

Başvuru, e-Devlet üzerinden de yapılabilir.

E-Devlet üzerinden başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:

e-Devlet'e giriş yapın.

Sağ üst köşedeki arama çubuğuna "Kentsel Dönüşüm" yazın.

Çıkan sonuçlardan "Kentsel Dönüşüm Başvurusu"nu seçin.

Açılan ekranda gerekli bilgileri ve belgeleri doldurun.

Başvuruyu onaylayın.

Başvuru değerlendirildikten sonra, bina riskli olarak kabul edilirse, dönüşüm süreci başlatılır.

Dönüşüm sürecinde, malikler üç seçenekten birini seçebilirler:

Yeni yapılacak binada kat sahibi olmak.

Belediyeden veya TOKİ'den konut almak.

Tazminat almak.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak yardımlar

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır.

Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.#kentsel dönüşüm
#kentsel dönüşüm başvurusu
#kentsel dönüşüm başvuru ekranı
#edevlet
3 ay önce
default-profile-img