|

KYK yurtlarındaki sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretleri belli oldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınan öğrencilere yemek yardımı yapılmaktadır. KYK yurdunda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği yardımı toplamda 120,00 TL olarak uygulanmakta. Peki 2023-2024 KYK kahvaltı ve akşam yemek ücretleri ne kadar? İşte KYK yurt yemek ücreti.

16:32 - 24/09/2023 Pazar
Güncelleme: 16:38 - 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
KYK yemek ücreti ne kadar?
KYK yemek ücreti ne kadar?

KYK yurtlarında yemek yardımı, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. KYK, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. KYK yurtlarında yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir. Öğrenciler, her gün sabah ve akşam yemeklerinde iki farklı seçenek arasından seçim yapabilmektedir.

2023 KYK yemek fiyatları ne kadar?

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

  • Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2023-2024 öğretim yılında yurtların açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 40,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 80,00 TL olmak üzere toplam 120,00 TL olarak uygulanmaktadır. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 140,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

KYK yurt ücreti ve güvence bedeli işlemleri

Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.

KYK yurt güvence bedeli nedir?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurda verecekleri zarar ihtimaline karşılık olarak Bakanlık tarafından tespit edilen güvence bedeli alınır.

KYK yurt ücreti ve güvence bedeli işlemleri nasıl ödenir?

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri:

1. Bakanlığımıza bağlı yurtlarda sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret peşin alınır.

2. Güvence bedeli tutarı, Bakanlıkça tespit edilir. Süregelen öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı, yurtta kalan öğrencilere Bakanlık tarafından belirlenen süre sonuna kadar tamamlattırılır. Verilen süre içerisinde ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Aynı öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

3. Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde zararı karşılaması için öğrenciye durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün süre verilir. Öğrenci verilen süre içerisinde zararı ödemez ise söz konusu tutar güvence bedelinden tahsil edilerek öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Güvence bedelini aşan kısım bulunması durumunda zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

4. Öğrencinin yurttan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları öğrencinin banka hesabına iade edilir.

5. Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerden son aya ait ücret alınmaz. Yurt ücretini yatırmış olanların ise yatırılan son ay yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencinin mirasçılarına iade edilir.

KYK yurt ücreti ve güvence bedeli kimlerden alınmaz?

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

  • Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
  • Gazi ve gazi çocukları,
  • Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
  • Devlet koruması altında olanlar.

KYK yurt ücreti ne zaman, nasıl ödenir?

1. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2. Yurt ücretleri eylül ayı hariç en geç içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00’e kadar banka aracılığıyla ödenir.

3. Yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.

Yurt ücreti ödemesinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılır.

KYK yurt ücreti ödenmezse ne olur?

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Verilen sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlı kaldıkları günlerin ücreti güvence bedellerinden mahsup edilerek yurttan kayıtları silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve ayın son günü ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.


#KYK yemek fiyatları
#cumhurbaşkanı erdoğan
#kyk
5 ay önce
default-profile-img