|

Namazı bozmayan durumlar maddeler halinde

Namazı bozan şeyler ne kadar önemli ise namazı bozmayan şeyler de o kadar önemlidir. Dinimizin direği, Müminin miracı namaz, Allah katında tek din olan İslam’ın şartından biridir. Namazı olmayanın diğer amellerine bakılmaz. Zira Peygamber Efendimiz “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar.” buyurmuştur. Kıyamette ilk sorgunun namaz olacağına göre o halde namazı zayi etmemek için namazı bozan ve bozmayan şeylerin de neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki namazı neler bozmaz? İşte namazı bozan ve bozmayan haller...

16:43 - 20/12/2022 Salı
Yeni Şafak
Namazı bozan ve bozmayan durumlar
Namazı bozan ve bozmayan durumlar

Kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra ise namaz gelmekte. Rabbimiz Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerimde, Namaz şüphesiz insanlara belirli vakitlerde farz kılınmıştır. (Nisa Suresi 10). Akıl sahibi olan, buluğ çağına, ergenlik çağına ulaşmış olan kadın ve erkeğe günde beş vakit namaz kılmak farzdır. Rabbimiz Kur’an’da yaklaşık yüz yerde namazdan bahsetmektedir. Peygamber Efendimiz’in hadislerine bakıldında da namaz, imandan sonra hep ön planda yer almaktadır. Namaz dinin direğidir.

Kim ki namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Rabbimiz kulları hesaba çektiğinde imandan sonra ilk sorulacak amel namazdır. Eğer kişinin namazı tam ise namazında bir eksiklik, noksanlık, kusur yoksa diğer amellerini de Rabbimiz hesaba çekme konusunda kolaylık sağlar. Onun için namazı zayi etmemek için namazı bozan şeylerin ya da
namazı bozmayan durumları
n neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. İlk önce
namaz hangi durumlarda bozulur, hangi hallerde namaz bozulur
ona bir bakalım. Daha sonra ise
namazı bozmayan durumlara
bir göz atalım.

Namaz hangi durumlarda bozulur, namazı bozmayan şeyler, durumlar, haller

Namazı bozan şeylerden bazıları şunlardır:
 • 1- Konuşmak.
 • 2- Kendisi işitecek kadar gülmek.
 • 3- Bir farzı terk etmek. [Mesela rükuya varmadan secdeye gitmek]
 • 4- Dünya işi için veya ağrı, üzüntü sebebi ile, yüksek sesle ağlamak.
 • 5- Ah, of diye inlemek, uf diye sıkıntıyı bildirmek. Hasta, elinde olmadan ah, of derse bozulmaz.
 • 6- Özürsüz öksürmek.
 • 7- Ameli kesir. (Bir rükünde, üç kere bir yerini kaşımak veya kapalı kapıyı açmak gibi)
 • 8- Kendi işitemeyecek kadar sessiz okumak.
 • 9- İmamdan ileri durmak.
 • 10- Özürsüz bir saf kadar yürümek.
 • 11- Saçını veya sakalını taramak.
 • 12- Çocuğunu kucaklamak.
 • 13- Bir şey yiyip içmek.
 • 14- Diş arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak.
 • 15- Ağzındaki şekerin lezzetini duyup, suyu boğazına kaçmak.
 • 16- İki eliyle başındaki takkesini çıkarıp giymek. (Namazda iken düşen takkeyi bir el ile almalı, iki el ile de almak bozmaz diyen âlimler vardır.)
 • 17- Özürsüz, göğsünü kıbleden çevirmek.
 • 18- Secdede iki ayağını yerden kaldırmak. (Bozmaz diyenler de vardır. Bir an kalkması bozmaz.)
 • 19- Kur'anı, manası bozulacak kadar yanlış okumak.
 • 20- Çocuk emzirmek.
 • 21- Başkasının sözü ile yerini değiştirmek.
 • 22- Ceketini giymek.
 • 23- İmamdan başkasının duasına âmin demek.
 • 24- Necasetli yerde durmak veya necasetli yere secde etmek.
 • 25- Bir rükünde, üç kere sübhânallah diyecek kadar avret yeri açılırsa, beden ve elbisede namazı bozacak kadar necaset varsa, aynı imama uymuş olan kadınla yan yana durmuşsa namaz bozulur .
 • 26- İmam, bir rükne başlamadan önce, bu rükne başlayıp bitirmek.
 • 27- Manayı bozacak şekilde teganni ile okumak. Teganni ile okuyan bir imam arkasında kılınan namazın tekrar kılınması lazımdır.

Ağlamak, namazı bozar mı?

 • Ağrı, üzüntü sebebiyle, namazda sesli ağlamak namazı bozar. Sessiz gözyaşı ile ağlamak veya Cenneti veya Cehennemi hatırlayarak sesli ağlamak namazı bozmaz. (Dürr-ül-muhtâr)
Namazda üç kere el kaldırılırsa, namaz bozulur deniyor. Mesela 1 kere bir yerimizi kaşımak için kaldırdık, bundan sonra 2 kere de esnerken ağzımızı kapamak için kaldırsak namaz bozulur mu?
 • Eğer bir rükünde ise namaz bozulur.
Namazda iken öksürünce balgam geliyor, yutuyorum. Namazım bozuluyor mu?
 • Balgam yutmak orucu da namazı da bozmaz.

Gülmek abdesti ve namazı bozar mı?

 • Namazda tebessüm, namazı da, abdesti de bozmaz. Yanındakiler işitirse, kahkaha denir. Kendi de işitmezse, tebessüm denir. Yalnız kendi işitirse Dahk denir. Dahk, yalnız namazı bozar. Kahkaha, hem abdesti hem namazı bozar. Şafii mezhebinde ise, kahkahayla gülmek, sadece namazı bozar, abdesti bozmaz.
Namazı bozan 12 mesele
İmam-ı a’zama göre namazı bozan 12 mesele varmış. Bunlar nelerdir?
Aşağıdaki 12 husus, İmam-ı a’zama göre namazı bozar, İmameyn’e göre bozmaz.
 • 1- Sabahın farzını kılarken Ettehıyyatü’yü okuyup, selam vermeden önce güneş doğarsa,
 • 2- Teyemmümle namaz kılan, Ettehıyyatü’yü okuyup selâmdan önce suyu görse,
 • 3- Cuma namazında, Ettehıyyatü okuduktan sonra, ikindi vakti girse,
 • 4- Mestlerine mesh etmiş olan, Ettehıyyatü okuduktan sonra, mesh müddeti sona erse,
 • 5- Ettehıyyatü okuduktan sonra, mestinin biri ayağından çıksa veya kendisi çıkarsa,
 • 6- Ümmi olan, Ettehıyyatü’yü okuduktan sonra bir sûre okumasını öğrense,
 • 7- Çıplak olanın, Ettehıyyatü’yü okuduktan sonra, elbisesi gelse,
 • 8- Îmâ ile namaz kılan hasta, Ettehıyyatü’den sonra rükû ve secde edecek duruma gelse,
 • 9- Tertip sahibi, Ettehıyyatü’den sonra kılmadığı namazı hatırlasa,
 • 10- İlim sahibi imam, Ettehıyyatü’den sonra abdesti bozulup, ümmîyi imamlığa geçirse,
 • 11- Sargı üzerine mesh edenin, Ettehıyyatü’den sonra yarası iyi olup, sargısı düşse,
 • 12- Ettehıyyatü’den sonra, istihazalının kanı dursa ve namaz vakti çıkana kadar hiç gelmese namaz bozulur. (Tergib-üs-salât, Halebî) [Bu konuda âlimlerin bir kısmı İmam-ı a’zama göre, bir kısmı da İmameyn’e göre fetva vermiştir. İhtiyatlı hareket edip, İmam-ı a’zam hazretlerinin kavline de uymaya çalışmak iyi olur.]

Namazı bozmayan durumlar neler, namaz hangi durumlarda bozulmaz?

 • 1. Namazda olan kimse, gerek Kur'an-ı Kerim'e gerekse başka bir yazıya bilerek bakıp manasını anlasa, namazda başka şeyle meşgul olduğundan dolayı. edebe aykırı hareket etmiş ve kerahet işlemiş olur. Ancak, manasını anladığı yazıyı dili ile söylemediği için namazı bozulmaz. Kasıtlı olmayarak gözü bir yazıya ilişip manasını anlasa mekruh olmaz.
 • 2. Namaz kılanın önünde secde yerinden bir kimsenin geçmesi ile namaz bozulmaz. Geçen ister erkek, ister kadın, ister başka bir canlı olsun.
Mükellef olan bir kimse, kasten namaz kılanın önünden geçerse günah işlemiş olur. Bu meselenin dört yönü vardır:
 • a) Namaz kılan, önünden geçilecek yerde durmadığı halde ve uzağından dolaşıp gitmek de mümkün iken böyle yapmayıp namaz kılanın önünden geçen kimse günah işlemiş olur.
 • b) Namaz kılanın, insanların gelip geçtiği yerde durması ve uzaktan geçecek yerin de bulunmaması durumunda günah, namaz kılana aittir, önünden geçenin günahı yoktur.
 • c) Namaz kılanın, müsait yer var iken herkesin gelip geçeceği yerde namaza durması, yürüyenin de uzaktan geçmek mümkün iken namaz kılanın önünden geçmesi durumunda ise hem namaz kılan, hem de kılanın önünden geçen günah işlemiş olur.
 • d) Ne namaz kılan, önünden geçilmeyecek uygun bir yer bulabiliyor, ne de oradan geçmek isteyen, namaz kılanın uzağından geçebilecek bir yer bulabiliyor. Bu durumda namaz kılan da, önünden geçen de günah işlemiş olmaz.
Namazın Mekruhları neler?
Mekruh nedir? Mekruh
, İslam fıkıhında haram gibi kesin ve bağlayıcı olmamakla birlikte- yapılmaması istenen şeydir. Efâl-i mükellefindendir. Sözcük anlamı olarak "hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey" manasına gelir.
Namazda mekruh olan başlıca şeyler şunlardır:
 • 1. Namazda bedeni veya elbisesi ile oynamak.
 • Bunlar namazda huşu'a aykırı hareketlerdir. Alnındaki tozu toprağı ve teri silmek de mekruhtur. Fakat kendisine rahatsızlık veriyorsa bunları silmek mekruh olmaz.
 • 2. Parmak çıtlatmak, parmaklarını birbirine geçirmek, ellerini böğrüne koymak.
 • 3. Esnemek, gerinmek.
 • 4. Kırda namaz kılarken önündeki küçük taşları çevirip düzeltmek. (Üzerinde secde etmek mümkün olmayan yeri bir defa düzeltebilir.)
 • 5. Göz ucu ile değil de boynunu çevirerek bakmak. Namazda bakmak üç çeşittir:
 1. a) Mekruh olan bakış: Bu, boynunu çevirerek bakmaktır.
 2. b) Mubah olan bakış: Bu, boynunu çevirmeden göz ucu ile sağa ve sola bakıştır.
 3. c) Namazı iptal eden bakış; Bu, göğsünü kıbleden çevirerek bakmaktır.
 • 6. Namazda yere tükürük bırakmak.
 • Bu, tükürmek demek değildir. Çünkü tükürürken harf meydana gelirse namaz bozulur. Zorunlu hallerde tükürük yere bırakılmamalı bir mendile konmalıdır. Yere bırakılırsa mekruh olur.
 • 7. Namazda dizlerini dikerek oturmak.
 • 8. Erkekler secdede kollarını yere yaymak.
 • 9. Kolları sıvamış halde namaz kılmak. Kısa kollu gömlek ile kılmak mekruh değildir. (Kadınlar kollarını açık bulundurursa namaz bozulur.)
 • 10. Gömlek giymek mümkün iken namazı sadece pantolonla kılmak, (Bu erkeğe göredir, kadınlar böyle yaparsa namaz bozulur.)
 • 11. İşaretle selam almak.
 • 12. Özürsüz olarak bağdaş kurmak.
 • 13. Başına mendil veya sarık bağlayıp ortasını açık bırakmak.
 • 14. Namazda elbise ile bir veya iki defa (serinlemek maksadıyla) yellenmek.
 • 15. Kıyam halinden başka yerde Kur'an okumak (Kıraati rükûda tamamlamak gibi.)
 • 16. İntikallerdeki zikirleri intikalden sonra yapmak.

Mesela: Rükûya eğildikten sonra "Allahu Ekber" demek, rükûdan tamamen doğrulduktan sonra "SemiAllahu limen hamideh" demek. Halbuki tekbir, rükûya eğilmeye başlarken alınır ve rükûya varınca tamamlanır. "SemiAllahu limen hamideh" 9 demeye rükûdan kalkarken başlanır ve doğrulunca bitirilir.

 • 17. Namazlarda ikinci rekatı, birinciden üç veya daha fazla ayet okuyarak uzatmak.
 • 18. Farz namazlarda bir rekatta aynı sureyi tekrar okumak, başka süre ezberinde varken birinci rekatta okuduğu süreyi ikinci rekatta bilerek tekrarlamak. (Nafile namazlarda aynı sureyi tekrar okumak mekruh değildir.)
 • 19. ikinci rekatta, birinci rekatta okuduğu sure veya sureden önceki süre veya ayeti okumak.

Namazda süre okunurken baştan sona, yani, yukardan aşağıya doğru gidilir. Mesela; birinci rekatta Fatihadan sonra 'Elemtere'yi okumuş ise, ikinci rekatta "Liîlafîyi" okuması gerekir, doğru olan budur. Birinci rekatta "Uîlafı"yı okuyup ikinci rekatla "Elemtere"yi okumak tersine okuyuştur ve mekruhtur. Birinci rekatta bilmeyerek fatihadan sonra "Kul eüzübi rabbinnas "ı okusa, ikinci rekatta da onu tekrar eder. Eğer kasıtlı olarak okursa mekruhtur. Ancak yine aynı sureyi okur.

 • 20. Birinci rekatta bir sureyi okuyup ikinci rekatta arada bir sure atlayarak öbür süreyi okumak.

Şöyle ki: Birinci rekatta "Elemtere"yi okusa, ikinci rekatta "Liîlafi"yı okuması gerekirken bunu atlayıp "Eraeytelleziy" okumak mekruhtur. Fakat iki veya daha fazla süre atlayarak okumak mekruh değildir.

Aynı rekatta iki süre okuduğu takdirde iki sure arasını bir veya birkaç süre atlayarak okumak da mekruhtur, Aradaki sure uzun ise, onu geçerek sonra ki süreyi okumak mekruh olmaz, (îki süreyi bir rekatta ara vermeden peş peşe okumak mekruh değildir,) Bir surenin ayetinden bir veya birkaç ayet atlayarak başka ayete geçmek de mekruhtur.

 • 21. Bir rekatta, aralarını bir veya birkaç süre atlayarak iki sure okumak-- (iki süreyi bir rekatta ara vermeden peş peşe okumak mekruh değildir.)
 • 22. Namazda güzel kokulu bir şeyi koklamak. (Kendi isteği dışında burnuna koku gelmesi mekruh değildir.)
 • 23. Secdede el ve ayak parmaklarını kıbleden çevirmek-
 • 24. Ellerini rükûda dizlerine, oturuşlarda uylukları üzerine ve ayakta iken sağ eli sol el üzerine koymamak.
 • 25. Gözlerini yummak. (Ancak namazda huşu ve huzuru ihlal eden şeyleri görmemek için gözleri! yumması mekruh olmaz.)
 • 26. Gözlerini yukarıya dikmek.
 • 27. Gerinmek,
 • 28. Namaza aykırı "amel-İ kalil=az i"" de bulunmak. (Üzerinden bir kıl koparmak gibi)
 • 29. Ağzını ve burnunu örtülü bulundurmak.
 • 30. Ağzında erimeyen bir şey bulundurmak. (Ağzına çeker gibi bir şey koyup tadı boğazına giderse namaz bozulur.)
 • 31. Sıcak, soğuk veya yerin sertliği gibi bir zorunluluk olmadığı halde secdeyi sarığın dolamı üzerine yapmak.
 • 32. Burnunda bir özür yokken sadece alın üzerine secde etmek.

Çünkü secdede alnı yere koymak farz, burnu yere koymak vaciptir. Özürsüz olarak vacibin terk edilmesi mekruhtur Ancak burnu yere koyup, özürsüz olarak alın yere konulmadığı takdirde namaz sahih olmaz.

 • 33. Yol üzerinde, hamam içinde, yıkanılan yerde, mezarlıkta, (namaz için ayrılan yer hariç) çöplükte, hayvan kesilen yerde, pisliğe yakın yerde, sahibinin rızası olmayan yerde namaz kılmak.
 • 34. Tuvalete çıkmak için sıkıştığı sırada namaz kılmak.

(Bu durumda olan, eğer vaktin çıkmasından korkmuyorsa tuvalete çıkıp rahatladıktan sonra abdest alıp namazı yeniden kılar. Vaktin çıkmasından korkarsa öylece namazım tamamlar.)

 • 35. Düzgün olmayan ve başkasının yanına çıkamayacağı bir elbise ile namaz kılmak. Nitekim Hz. Ömer bir adamın, düzgün olmayan bir kıyafette namaz kıldığını görünce, ona:

- Seni bu kıyafetle bu insanlara göndersem gider misin" diye sordu, Adam:

 • Hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer:

- Allah Teala, huzuruyla düzgün kıyafetle çıkılmaya daha layıktır, dedi.

 • 36. Arzu ettiği bir yemek hazır iken namaza durmak.
 • 37. Ayetleri, rükû ve secdelerdeki teşbihleri el ile saymak. (Kalben saymak mekruh değildir, dil ile saymak namazı bozar.)
 • 38. imam, bir zir'a miktarı (yaklaşık 22 cm.) yüksek veya aynı miktar alçak yerde tek basma bulunmak.
 • 39. Önündeki safta açık yer varken arkada namaza durmak.

Namazda iken işaretle selam almak namazı bozar mı?

 • 1. Namaz kılan kimseye selam vermekte bir sakınca yoktur. Hanefîlere ve Hanbelilere göre, verilmemesi daha uygundur.
 • 2. Namaz kılmakta olan kimse verilen selamı sözlü olarak cevaplarsa, ittifakla namazı bozulur.
 • 3. Namazda iken verilen selamı parmak, ya da baş işaretiyle alıp cevaplamak namazı bozmaz.


Abdesti ve namazı bozan durumlar nelerdir?
 • Abdesti Bozan Durumlar Hangileridir, Ne Zaman Abdest Tazelenir?
  İdrar, dışkı, meni, kan gelmesi ve gaz çıkarmak abdesti bozar
  . Vücudun herhangi bir yerinden kan ya da irin gelmesi, çıktığı yere dağılması abdesti bozar. Eğer vücuttan çıkan kan ya da irin dağılmazsa ve nokta şeklinde kalırsa o zaman abdest bozulmaz.
#namazı bozmayan durumlar
#namazı bozan ve bozmayan durumlar
#namazı bozan şeyler
1 yıl önce
default-profile-img