|

Nas kelimesinin anlamı nedir? Nas demektir?

Nas kelimesinin anlamı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz ile ilgili açıklamaları gündemde yer aldı. Erdoğan'ın konuşmasında "Nas" kelimesini kullanması ile Nas kelimesinin anlamı merak kazandı. Peki, Nas ne demektir? Nas neyi ifade ediyor? İşte nas kelimesinin anlamı...

22:33 - 20/11/2021 Cumartesi
Güncelleme: 22:45 - 20/11/2021 Cumartesi
Yeni Şafak
nas ne demek
nas ne demek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında faiz ve enflasyon ile ilgili mesajlar verirken "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu ifadelerinin ardından Nas kelimesinin anlamı merak ediliyor.

NAS NE DEMEK?

İnsanlar. Nâs kelimesinin kökü ve anlamı hakkında çeşitli görüşler vardır. Nâs, hareket anlamına gelen "nevs" kökünden gelmiş olup "insân" ve "insâne" kelimelerinin çoğuludur. İns, insiy, ensiy kelimelerinin çoğulu veya kavm gibi ism-i cem olduğu da ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre de nâs, unutmak manasına gelen "nesy" kelimesinden alınmıştır.

"Nesy" önce "neys" sonra "nâs" şeklini almıştır. İbn-i Abbas, "Allah'a verdiği sözü unuttuğu için Adem'e insan adı verildi" demiştir. Hz. Peygamber (s.a.s); "Adem unuttu bu yüzden nesli de unutuldu" buyurmuştur.

Nâs kelimesinin aslında "unas" olduğu ve hemze kaldırılıp yerine elif-lam getirilerek "en-nâs" şeklini aldığı da söylenmiştir. Adem'in Havva'ya veya öteki canlılar arasında insanların birbirlerine olan yakınlığına bakarak nâs, kelimesinin aynı anlamı veren "üns" kökünden gelmiş olduğu görüşünde olanlar da vardır. Diğer bir görüşe göre, insan görülebilir bir varlıktır. Bu yüzden insana beşer denilmiştir. Bu itibarla nâs aynı manâyı taşıyan "ânese" kökünden gelmiştir.

"NAS" NEYİ İFADE EDER?

İslâm ilimlerinde nas (çoğulu nusûs) denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir. Kaynaklar sıralamasıyla ilgili anlatımlarda Kitap ve Sünnet yerine kısaca “nusûs” dendiği de olur.

Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak “ictihad”dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

#nas
#nas nedir
#nas ne demek
#nas kelimesi
#nas anlamı
#erdoğan nas
2 yıl önce