|
Özgün

Şavt ne anlama gelmektedir?

Hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için Kutsal Topraklara yolculuk yapmakta. Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Mart’ta kura çekimini tamamladı. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin başvurusu ile gerçekleştirilen kura sonucunda 83 bin 430 kişi bu sene hacca gitmeye hak kazandı. Kabe’nin etrafındaki her bir dönüşe şavt denir. Yedi şavt toplamda bir tavaf eder. Peki tavaf nedir? Tavafın geçerli olmasının şartları nelerdir?

10:25 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Şavt nedir?

Şavt nedir?

Diyanet’in açıkladığı takvime göre Hac çıkışları 2023 yılında 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olacak. Dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kurada adı çıkanlar ise 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırdı.

Şavt ne anlama gelmektedir?

Sözlükte "tur, bir turluk koşu, işin bir kısmı, gaye, mesafe" gibi anlamlara gelen şavt, dinî bir kavram olarak, tavafta Hacer-i Esved'den başlayıp Hatîmin dışından Kâbe'nin etrafında bir defa dolaşmayı; sa'yde ise, Sâfâ ile Merve arasındaki her bir gidiş ve gelişi ifade eder.

Bir tavaf yedi şavttan oluşmaktadır. Hâcer-i Esved'den başlayıp yedi defa Kâbe'nin etrafında dönmek bir tavaf, her bir dönüş de bir şavttır. Sa'yde Safâ ile Merve arasındaki her bir gidiş ve geliş birer şavttır. Sa'y yedi şavttan oluşmaktadır. Sa'y yedi şavttan oluşmaktadır.

Tavaf Nedir?

Tavaf Nedir? Tavaf sözlük anlamıyla bir şeyin etrafında dönmek veya dolaşmak anlamlarına gelmektedir. Bir şeyin etrafında dönmek veya dolaşmak anlamına gelen tavaf; Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak Kabe-i Muazzama’nın (sol tarafımıza alınması suretiyle) etrafında yedi defa dönmektir. Kabe’nin etrafındaki her bir dönüşe şavt denir. Yedi (7) şavt toplamda bir tavaf eder.

Hükümleri itibarı ile; farz, vacip, sünnet ve nafile olmak üzere toplamda yedi (7) çeşit tavaf vardır. Bu tavaflar şu şekildedir: “kudüm tavafı, ziyaret tavafı, veda tavafı, umre tavafı, nezir tavafı, nafile tavafı ve tahiyyetü’l mescid tavafı”

Tavafın Geçerli Olmasının Şartları

a- Niyet Etmek

Tavaf ibadetinin geçerli olabilmesi için niyet etmek şarttır. Niyet etmeden yapılan tavaf geçerli olarak kabul edilmez. Yalnızca şafii mezhebine göre “ziyaret tavafı” ve “kudüm tavafı” için niyet şart değildir. Çünkü şafiiler hacca niyet ederken bu tavaflara da niyet etmiş olur. Ancak bu ikisinin dışındaki diğer tavaflar için niyet etmek şarttır.

Tavaf yapacak kimsenin niyetini Hacer-i Esved hizasını geçmeden yapması gerekir. Tavaf yapmak isteyen kimse Hacer-i Esved hizasını geçtikten sonra niyet ederse, şavtı geçerli olmaz. Bundan sonra yapacağı şavt, ilk şavtı olur.

b- Tavafın Belirlenen Vakitte Yapılması

Kudüm Tavafı; hac ihramına girildikten sonra ve Arafat vakfesinden önce yapılır.

Umre Tavafı; ihrama girildikten hemen sonra yapılır.

Ziyaret Tavafı; Arafat vakfesinden sonra Kurban Bayramı’nın birinci günü fecr-i sadığın doğuşundan sonra yapılır.

Veda Tavafı; hac menasikinin tamamlanmasından sonra yapılır.

c- Tavafı Harem-i Şerif’in İçerisinde ve Kabe-i Muazzama’nın Çevresinde Yapmak

Tavafın geçerli olabilmesi için Harem-i şerif’in içerisinde ve Kabe’nin etrafında dönülerek yapılması gerekir.

d- Tavafın En Az Dört Şavtını Tamamlamak

Tavafın ilk dört şavtı farzdır. Tavafı yedi şavta tamamlamak ise vaciptir. Dört şavtı tamamlayan kimsenin tavafı geçerli olur ancak cezaya uğramamak için tavafın yedi şavta tamamlanması gerekir.

Tavafın Vacipleri Nelerdir?

a- Abdestli Olmak

Tavafı yapan kişinin abdestli olması gerekir. Tavaf esnasında abdesti bozulan kişi, tavafı bırakıp abdest tazeleyerek kaldığı şavttan devam edebilir.

b- Avret Mahalli Kapalı Olmak

Tavaf esnasında kadın ve erkeklerin avret yerlerini kapalı (örtülü) tutmaları gerekir.

c- Teyamün

Teyamün, sağından başlamak (yapmak) demektir. Tavaf, Kabe’nin sağından, yani sol omuz Kabe’ye dönük olarak yapılmalıdır.

d- İlk şavt’ta Hacer-i Esved’in Hizasını Geçmeden Başlamak Gerekir

Tavafın ilk şavtına Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak gerekir.

e- Tavafı Yürüyerek Yapmak

Gücü yetenlerin tavafı yürüyerek yapmaları gerekir. Sağlıklı olduğu halde, yahut dinen geçerli bir mazereti bulunmadığı halde tekerlekli sandalye vb. araçlarla yapılan tavaf geçerli olmaz.

f- Tavafı Hatim’in Dışından Yapmak

Tavaf, Hatim-in dışından yapılmalıdır. Hatim alanının içinden yapılan tavaf geçerli kabul edilmez. Çünkü Hatim bölgesi Kabe’nin içinden sayılır.

g- Yedi şavta Tamamlamak

Tavafın; ilk dört şavtı farz, yedi şavta tamamlanması ise vaciptir.

h- Tavaf Namazı Kılmak

Tavafın ardından iki rekat tavaf namazı kılınmalıdır. Kılınan namazın ardından yapılacak duada Allah’a yakarmak ve Yüce Allah’tan af ve mağfiret dilemek önerilir.

#Şavt
#hac
#tavaf
4 ay önce
default-profile-img