|

Şevval ayının faziletleri nelerdir?

Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı içerisinde altı gün oruç tutuluyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v) Ramazan orucuna altı gün Şevval orucunun eklenmesiyle tüm yıl oruç tutmuş gibi olacağını buyurmuştur. Peki Şevval ayının faziletleri nelerdir? İşte, Şevval ayının fazileti hakkındaki bütün detaylar.

09:44 - 8/05/2022 Pazar
Güncelleme: 09:47 - 8/05/2022 Pazar
Yeni Şafak
Şevval ayının faziletleri nelerdir?
Şevval ayının faziletleri nelerdir?

Allah' yaklaşmanın bir yolu olan nafileler arasında nafile oruçlar bulunuyor. Bunlar içinde Şevval ayının gelmesiyle tutulan Şevval orucunun faziletlerini sizler için derledik. İşte, Şevval ayının faziletleri...

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETLERİ NELERDİR?

“Ramazân Bayrâmı’ndan sonra altı gün oruç tutan bir kimse, bir sene boyunca tutmuş gibi olur. Kişi bir iyilikte bulunursa, kendisine bunun on katı verilir” buyrulmuştur. (İbn-i Mâce) Taberânî’nin rivâyetinde şu ziyâde vardır: Allâh Resûlü (s.a.v.) böyle buyrunca Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.) Efendimiz (s.a.v.)’e: “Ey Allâh’ın Resûlü (s.a.v.)! Tutulacak bir günlük oruç on güne karşı mıdır?” diye sorduklarında Efendimiz (s.a.v.): “Evet!” buyurdular.

Altı günlük oruç bayrâmdan sonra arka arkaya tutulabileceği gibi bütün Şevvâl Ayı’na dağıtılarak da tutulabilir. Zîrâ Âişe (r.anhâ) Vâlidemiz: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırlardı.” buyurdular.

“Her ayda üç gün oruç tutmak, bütün hayâtını oruçlu geçirmek gibidir.”
(Buhârî)
“Kim bir sâlih amelde bulunursa, ona yaptığının on katı ecir verilir.”
(En’am s. 160)

Ramazân’ın herbir günü on güne karşılık geldiğini ve toplamının 300 olduğunu, ardından tutulan altı günlük Şevval orucuyla birlikte tam bir sene ettiğini âlîmler hesablamışlardır. Zîrâ Kamerî takvimde yıl, 354 gündür. Tutulan 6 gün orucun pazartesi-perşembe veyâ Kamerî ayın 13,14,15. günlerine denk getirilmesi daha fazîletlidir.

Alî Havvâs (k.s.) buyurmuşlardır ki: “Şevvâl Ayı’nda tutulan bu altı günlük oruca da, Ramazân-ı Şerîf’teki gibi saygı gösterilmelidir. Çünkü Şevvâl Ayı’nda tutulan oruçlar, Ramazân Ayı’ndaki oruçların eksiklerini ta’mîr durumundadır.” İşte Şevvâl Ayı oruçlarında Râbbimizin vaad ettiği mükâfat oruçla olan irtibatımızı devâm ettirmemiz, orucu sâdece Ramazân Ayı’na mahsûs kılmamamız için bir teşvîk mahiyetindedir.

(İmâm-ı Şarânî, el-Uhûdü’l- Kübrâ, 225.s.)

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETİ HAKKINDA DİYANET'İN AÇIKLAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulunda yer alan bilgilere göre; Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.),
“Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir
(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

#Şevval
#Şevval ayının faziletleri
#Şevval orucu
2 yıl önce