|

Yapay zekaya kısıtlama getiriyorlar

Avrupa Birliği yapay zekaya yönelik katı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Cinsiyet, ırk, etnik köken, din, siyasi yönelim gibi hassas unsurları kullanan biyometrik sınıflandırma sistemleri yasaklanacak. Kolluk kuvvetleri, iş yerleri ve eğitim kurumları duygu tanımlama sistemleri kullanamayacak.

15:08 - 12/05/2023 Cuma
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Özellikle ABD’de bilim insanlarından gelen yapay zekaya dair endişe dolu açıklamaları ardından,, Avrupa Birliği’de yapay zekanın kullanımına dair kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.


Avrupa Parlamentosu komiteleri, ChatGPT gibi çeşitli yapay zekâ teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasanın kapsamını belirledi. Avrupa Parlamentosu iç piyasa ve sivil özgürlükler komiteleri toplantısında, Avrupa’da yapay zekaya yönelik ilk kuralları içeren yasa hazırlıkları görüşüldü.


Taslağa göre, yapay zekâ sistemlerinin insanlar tarafından denetlenmesi, ayrım yapmaması, güvenli, şeffaf, izlenebilir ve çevre dostu olması gerekecek. İnsanların güvenliği açısından kabul edilemez düzeyde risk içeren yapay zekâ sistemleri yasaklanacak.


Bu kapsama, bilinçaltı veya kasıtlı olarak manipülatif teknikler uygulayan, insanların güvenlik açıklarını belirleyen ve sosyal puanlama için kullanılan yapay zekâ sistemleri de dahil edilecek.


Cinsiyet, ırk, etnik köken, vatandaşlık durumu, din, siyasi yönelim gibi hassas unsurları kullanan biyometrik sınıflandırma sistemleri yasaklanacak.


Kolluk kuvvetleri, sınır idareleri, iş yerleri ve eğitim kurumları duygu tanımlama sistemleri kullanamayacak.


Yüz tanıma veri tabanları oluşturmak için sosyal medya veya kapalı devre kamera kayıtlarından veriler toplanamayacak.


Yüksek risk yapay zekâ sınıflandırması; insanların sağlığına, güvenliğine, temel haklarına veya çevreye verilen zararı içerecek biçimde genişletilecek.


Siyasi kampanyalarda seçmenleri etkilemek için yapay zekâ sistemleri kullanımı yüksek risk kategorisine dahil olacak.#Yapay Zeka
#Avrupa Birliği
#ChatGPT
9 ay önce
default-profile-img