VideoYıldızlar hala parlıyor
Yıldızlar hâlâ parlıyor
Yıldızlar hâlâ parlıyor
Fâtıma ve Meryem isimli iki kız kardeştiler. 800'lü yılların ilk yarısında, bir İslâm âlimi ve tüccar olan babalarıyla birlikte Tunus'tan Mağrib'in Fes şehrine göç ettiklerinde, aynı zamanda dünya ilim tarihine geçmelerine neden olacak bir sürecin de başladığını elbette bilmiyorlardı.