|
2016 yılı Mayıs ayına göre kamu personel sayıları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan Mayıs 2016 verilerine göre hizmet sınıfları itibarıyla kamu personel sayısına yer vereceğiz. Daha önceki yazımızda rakamlar incelendiğinde 2015 yılı Kasım ayı verileri ile Aralık ayı verilerinin aynı olduğunu belirtmiştik. 2016 yılı Mayıs ayı verilerinin de gerçek olup olmadığı bilinmemekle birlikte personel sayılarının değiştiğine göre, gerekli düzeltmelerin yapıldığını düşünebiliriz.


 1. 2016 yılı Mayıs ayına göre memur sayıları
 2. 1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: 558.071, (Aralık - 552.585)
 3. 2. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: 2.181, (Aralık - 2.180)
 4. 3. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: 398.608, (Aralık - 404.386)
 5. 4. Teknik Hizmetler Sınıfı: 146.249, (Aralık- 145.741)
 6. 5. Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: 925.825, (Aralık - 896.387)
 7. 6. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: 3.778, (Aralık - 4.095)
 8. 7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı: 259.751, (Aralık - 262.291)
 9. 8. Din Hizmetleri Sınıfı: 110.447, (Aralık - 110.488)
 10. 9. Yardımcı Hizmetler Sınıfı: 112.603, (Aralık - 111.515) olmak üzere, toplam 2.517.513 (Aralık - 2.489.668) memur bulunmaktadır.

Aralık ayından Mayıs ayına göre 27.845 kişilik bir artış olduğu görülmektedir. Yine bu verilere göre en büyük artış 29.438 kişiyle Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında görülmektedir. Dolayısıyla öğretmen sayısındaki artış, toplam memur sayısındaki artıştan daha fazladır. En büyük düşüş ise 5.778 kişilik düşüşle Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görülmektedir.2016 Mayıs ayına göre kamu personel sayıları


Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre istihdam şekillerine göre;Memur; 2.517.513, (Aralık - 2.489.668)


Hakim ve Savcı; 15.899 (Aralık - 15.915)


Öğretim Elemanları; 129.359, (Aralık -126.168)Sözleşmeli Personel; 119.199 (Aralık - 107.110) (4/B Sözleşmeli Personel; 17.169, Diğer Sözleşmeliler; 18.791, KİT'lerdeki Sözleşmeli Personel; 73.399, Mahalli İdarelerdeki Sözleşmeli Personel; 9.840)


İşçi; 344.711 (Aralık - 278.088),


Geçici Personel ; 22.496 (Aralık - 23.220)Özel Hükümlere Tabii Personel (Kamu Bankaları (T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Merkez Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası T.A.O); 62.885 (Aralık - 61.877)Asker Sayıları; 241.561 (Aralık - 237.040) olmak üzere toplam 3.390.738 (Aralık 3.339.086) kamu personeli istihdam edilmektedir. Ancak, bu rakamlar içerisinde MİT Müsteşarlığı, kadro ve pozisyonları bulunmamaktadır. Bu verilere göre kamu personel sayısı 51.652 artmıştır.2016 Nisan ayına göre engelli memur sayısı

2016 yılı Mayıs ayına ait memur ve diğer kamu görevlilerinin verileri açıklanmasına rağmen engelli personel verileri için Nisan ayı verileri açıklanmıştır.


 1. 1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 4.870, Erkek; 14.030) 18.900
 2. 2- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 806, Erkek; 938) 1.744
 3. 3- Teknik Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 304, Erkek; 1.669) 1.973
 4. 4- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 1.354, Erkek; 2.768) 4.122 (Aralık 2.278)
 5. 5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 22, Erkek; 51) 73
 6. 6- Din Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 109, Erkek; 1.111) 1.220
 7. 7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: (Erkek; 1)1
 8. 8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 2.530, Erkek; 12.588) 15.118

Bu rakamlar toplandığında 9.995 kadın ve 33.156 erkek engelli olmak üzere, toplam; 43.151 engelli memur istihdam edilmektedir. Görüleceği üzere, 10 hizmet sınıfından Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı hariç sekiz hizmet sınıfında engelli memur istihdam edilmektedir. Demek ki kanunda istisna olmamasına rağmen her hizmet sınıfına memur alınmıyormuş.Bu rakamlar incelendiğinde 112.603 kişiye ulaşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yanında (Kadın; 2.530, Erkek; 12.588) 15.118 engelli YHS personelinin olmasıdır. Bu görevlerin hizmet alımı yöntemiyle yapılacağı dikkate alındığında bize göre sorun olan bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kaldı ki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olarak kabul edilmediği için memur tanımına da uymamaktadır.Eğer bir de taşeron işçilerin 657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre geçici personel olması sağlanır, kısa bir süre sonra da bunlar YHS personeli olarak memur yapılırsa kamu personel sistemi içinden çıkılmaz hale gelecektir.Personel sayıları gerçeği yansıtıyor mu?

Yukarıda yer verilen rakamların gerçek rakamlar olmadığı bu verileri yayımlayan kurum tarafından ifade edilmektedir. DPB tarafından yayımlanan bu verilerin altında yer alan bilgi notu oldukça dikkat çekici ve düşündürücüdür. Bu bilgi notunda aynen;“1) Personel kadro ve pozisyonlarına ilişkin sayılar kamu kurum ve kuruluşların gönderdikleri verilerden derlenmiştir. 2 ) MİT Müsteşarlığı kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir” ifadesini görüyoruz.Üzülerek belirtmek gerekir ki, bu bilgi notuna göre, yayımlanan verilerin doğru olmadığı zımnen ifade edilmiştir. Yani kamu kurumları eksik veri göndermişse ya da hiç veri göndermemişse biz bu bilgilerin doğruluğuna nasıl güveneceğiz.Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan alınacak 4-c sigortalı sayıları ile yukarıda yer verilen sayılar kıyaslandığında verilerin gerçek rakamları yansıtmadığı açıkça görülecektir. Yine Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler de gerçek rakamlardan uzak olup, her üç kurum tarafından yayımlanan rakamların kıyaslandığında ciddi farklar olduğu görülecektir.Kamu personel sayılarının dahi net olarak bilinmediği bir kamu yönetiminin sağlıklı bir yapı sergilediğini iddia etmek mümkün değildir. Halbuki kurulacak Web Servisler aracılığıyla çok basitçe ve emek harcanmadan kamu personel sayıları tespit edilebilecekken hala bu sistemlerin bugüne kadar kurulamaması düşündürücüdür. Özetle kamu personel sayılarını dahi net olarak bilemeyen bir durumda olduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz, varın gerisini siz anlayın.
#Kamu personel
#Ekonomi
8 yıl önce
default-profile-img
2016 yılı Mayıs ayına göre kamu personel sayıları
İktidar ve Filistin: Yiğidi öldür, hakkını yeme
2023 yılında ekonomik büyüme
Kamu personelinin sesi olmaya ve sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyoruz
Bin yıllık büyük oyun: Fars emperyalizmi ve Şiî yayılmacılığı (I)
Türkiye’nin diplomasi karnesi: Antalya Diplomasi Forumu