|
Hâlâ PDY reklamı mı yapılıyor yoksa kamu kurumları çok mu vurdumduymaz?
Garip ama PDY ile mücadelenin zirve yaptığı bir dönemde hala bazı kamu kurumlarının internet sitesinde maalesef KHK ile kapatılan derneklerle yıllar önce yapılan görüşmelere yer verilmektedir. İsim vererek kamu kurumlarını yıpratmak istemiyoruz. Maalesef KHK ile kapatılan “
Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği”
yönetim kurulunun yaptığı ziyaret görüntüleri ile başka birçok görüntü hala bakanlığın internet sayfasında duruyor.Bu kadar vurdum duymazlığa doğrusu pes demek gerekiyor. Bu görüntüler gariban bir memurun sosyal paylaşımlarında yer alsa iltisaktan dolayı çoktan memuriyeti sona erdirilmişti. Lütfen biraz daha duyarlı olalım.


2016 Mayıs ayı verilerine göre engelli memur sayısı ne kadar gerçek?


Daha önceki

, “2016 yılı Mayıs ayına ait memur ve diğer kamu görevlilerinin verileri açıklanmasına rağmen engelli personel verileri için Nisan ayı verileri açıklanmıştır.” ifadesini kullanmıştık. DPB Mayıs ayı verilerini açıkladı ve Nisan verileri aynen Mayıs ayı verileri olarak yerini aldı. Ekim ayında halen Mayıs verilerine yer verilmesi ise oldukça düşündürücü geliyor.Yayımlanan bu verilere göre;1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 4.870, Erkek; 14.030) 18.9002- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 806, Erkek; 938) 1.7443- Teknik Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 304, Erkek; 1.669) 1.9734- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 1.354, Erkek; 2.768) 4.122 (Aralık 2.278)5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 22, Erkek; 51) 736- Din Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 109, Erkek; 1.111) 1.2207- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: (Erkek; 1)18- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 2.530, Erkek; 12.588) 15.118Bu rakamlar toplandığında 9.995 kadın ve 33.156 erkek engelli olmak üzere, toplam; 43.151 engelli memur istihdam edilmektedir. Görüleceği üzere, 10 hizmet sınıfından Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı hariç sekiz hizmet sınıfında engelli memur istihdam edilmektedir. Demek ki kanunda istisna olmamasına rağmen her hizmet sınıfına memur alınmıyormuş.Bu rakamlar incelendiğinde 112.603 kişiye ulaşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yanında (Kadın; 2.530, Erkek; 12.588) 15.118 engelli YHS personelinin olmasıdır. Bu görevlerin hizmet alımı yöntemiyle yapılacağı dikkate alındığında bize göre sorun olan bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kaldı ki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olarak kabul edilmediği için memur tanımına da uymamaktadır.Engelli memur çalıştırma yükümlülüğü nasıl belirleniyor?


657 sayılı Kanunun Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü başlıklı 53 üncü maddesinde; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.Bu hükme göre, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşları engelli memur çalıştırmak zorundadır.Bu bilgiler ışığında DPB tarafından verilen 2016 yılı Mayıs verilerine baktığımızda engelli istihdamına esas alınan memur sayısının 2.132.637, engelli kontenjanının % 3 üzerinden 64.191, çalışan engelli memur sayısının 43.151, açık engelli sayısının ise 21.040 olduğu görülmektedir.DPB başka bir veride ise engelli memur çalıştırmak zorunda olan kamu kurumlarını ve engelli memur dağılımını belirtmiştir. Ancak, bu Kurum tarafından yayımlanan başka verilerle karşılaştırıldığında verilerin tutarsız olduğu görülecektir. Her şeyden önce, engelli çalıştırmak zorunda olan kamu kurumlarının ve çalışan engellilerin sayısının yer almadığı görülecektir. Yani en basitinden il özel idareleri, belediyeler ve KİT'lerin sayısal verilerinin olmadığı görülecektir. Keşke Ekim ayında Mayıs verileri kamuoyuna açıklanırken veriler de daha dikkatli olunabilseydi. Belki bundan sonra veriler daha dikkatli yayımlanır.Memur kadrosuna atanabilmek için ne yapmam gerekir?


Ekonomi Bakanlığında hizmetli olarak görev yapmaktayım. 4 yıllık memurum ve ön lisans mezunuyum. EKPSS ile atandım. Hizmetli kadrosundan memur kadrosuna geçmek için ne yapmalıyım?Öncelikle, Bakanlığınızca açılacak görevde yükselme sınavına girerek başarılı olmadan memur kadrosuna atanmanız mümkün değildir.Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince de memur olarak atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekmektedir.Kamu Personel İstihdam Stratejisi hala çıkarılmadı


Daha öce bu köşede, çıkarılmadığı için eleştiri konusu yaptığımız hem Kamu Personel İstihdam Stratejisi hem de Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hala çıkarılamadı. Doğrusu bu kadar hayati önem arz eden bu iki belgenin hala çıkarılmamasını anlamakta zorlanıyoruz. Biraz ayıp olmuyor mu?
#PDY
#Kamu Personeli
#Engelli memur
7 yıl önce
default-profile-img
Hâlâ PDY reklamı mı yapılıyor yoksa kamu kurumları çok mu vurdumduymaz?
İktidar ve Filistin: Yiğidi öldür, hakkını yeme
2023 yılında ekonomik büyüme
Kamu personelinin sesi olmaya ve sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyoruz
Bin yıllık büyük oyun: Fars emperyalizmi ve Şiî yayılmacılığı (I)
Türkiye’nin diplomasi karnesi: Antalya Diplomasi Forumu