|
Avrupa’nın enerji çıkmazı
Rusya- Ukrayna savaşı, Avrupa ülkelerinin enerjide Rusya’ya bağımlılık derecesini göz önüne serdi. Bir çok
Avrupa ülkesi enerji arz güvenliğini sağlamak için enerji talebi arttıkça her yıl daha yüksek miktarda enerji başta da doğalgaz ithal ederek yüksek oranlarda Rusya’ya
bağımlı hale geldi.
Kolay taşınabilmesi ve diğer bir çok fosil yakıttan daha temiz olması nedeniyle,
Avrupa ülkelerinde doğalgaz ekonominin en temel girdi kaynağı oldu.

Diğer yandan, Rusya ile Avrupa’nın coğrafi yakınlığı nedeniyle de doğalgazın boru hatları ile ithali nedeniyle de iki taraf için daha uzun süreli enerji ticaretinin oluşmasına ve ne ilginçtir ki devam eden savaş ortamında Rusya’dan doğalgaz alımının sonlandırılma tercihinin olmadığı bir durum yaşanıyor.

RUSYA’YA BAĞIMLILIK

Rusya’dan doğalgaz ithalinin sonlandırılması yani Avrupa ülkelerinin uygulayacağı olası enerji yaptırımları nedeniyle bazı ülkelerin daha yüksek risk ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

Avrupa’nın önde gelen ekonomileri arasında yer alan
Almanya, kullandığı doğalgazın yaklaşık yüzde 40’ını Rusya’dan ithal ederken, Fransa doğalgazın yüzde 25’ini Rusya’dan ithal ediyor. İtalya ise ithal ettiği doğalgazın yaklaşık yarısını Rusya’dan tedarik etmektedir
. Bu nedenle doğalgazın kesilmesi durumunda en çok olumsuz etkilenecek ülkeler olarak
Almanya, Fransa ve İtalya öne çıkmaktadır.
Bununla beraber, İngiltere Rusya’ya daha az bağımlı durumda. İngiltere ihtiyacı olan doğalgazın
yarısını yerli kaynaklardan sağladığı gibi dışarıdan tedarik ettiği doğalgazı Norveç ve Katar’dan ithal etmektedir. Bu durum İngiltere’ye Rusya’ya karşı tavır almada daha rahat bir imkan vermektedir.
İspanya da
Rusya’ya yüksek oranlarda bağımlı bir ülke değildir.
Coğrafi yakınlığı nedeniyle enerjide en büyük ticaret ortağı Cezayir ve LNG ticaretinde önemli bir aktör olan ABD gelmektedir.
Diğer yandan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Moldova gibi ülkeler tamamen doğalgazda Rusya’ya bağımlı durumda iken
Sırbistan'da
bağımlılık oranı yüzde 90 seviyelerinde. Ayrıca, son dönemlerde Rusya ile gerginlik yaşayan Finlandiya’da da Rusya’ya bağımlılık yüzde 90 seviyelerindedir.
AVRUPA ÜLKELERİ İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA
Avrupa Birliği ülkelerinin doğalgazda bağımlılıkları yüzde 40 seviyelerinde iken bir çok ülkede tamamen Rusya’ya bağımlı olmaları nedeniyle,
Rusya’ya doğalgaz ve petrolde mevcut bağımlılıklarını nasıl ve ne zaman bitirecekleri konusunda aralarındaki anlaşmazlıkları devam ediyor.

Rusya’nın enerji ödemeleri için ruble ile ödeme seçeneğinin yerine getirilmesi talebi konusunda tam kar vermiş değiller.

Yani ikiye bölünmüş durumdalar.
Çünkü, Rusya’ya yüksek oranlar
daki doğalgaz bağımlılık hemen sonlandırılmayacağı gibi bu bağımlılığın bir çok Avrupa ülkesinde ekonomik daralmaya ve hatta ekonomik durgunluğa neden olacağı bunun da başta da işsizliğe neden olacağı konusunda büyük endişe bulunmaktadır.
Bilindigi üzere, Rusya’nın talebi olan ruble ile ödeme koşulu
Polonya ve Bulgaristan tarafından yerine getirilemeyince bu iki ülkenin doğalgazı Rusya tarafından kesilmişti.
Rusya tarafından doğalgazın
kesilmesini, tüm Avrupa ülkeleri göze alabilir mi?
#Rusya
#doğal gaz
#Polonya
#Avrupa
#Fransa
2 лет назад
Avrupa’nın enerji çıkmazı
Küresel piyasalar ne istiyor?
Kişi başı gelir ve gelir paylaşımı
Bu yönetmelik düzeltilmezse terör iltisaklılarının işe girmesi kolaylaşır (2)
Aşırı sağın yükselişi Avrupa Birliği’nin sonunu mu getiriyor?
Kültürel inkâr’dan kültürel intihar’a…