Yazarlar 11 Kalkınma Planı neleri kapsıyor?

11. Kalkınma Planı neleri kapsıyor?

Erdal Tanas Karagöl
Erdal Tanas Karagöl Gazete Yazarı

Kalkınma planı ülke ekonomisi ile birlikte sosyal ve beşeri hedeflerin de belirlendiği uzun vadeli makroekonomik bir politika planı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her dönemin ihtiyacına uygun hazırlanan kalkınma planları ülkenin ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenmiş bir zamana hitap etmektedir.

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
Erdal Tanas Karagöl : 11. Kalkınma Planı neleri kapsıyor?
Haber Merkezi 04 Temmuz 2019, Perşembe Yeni Şafak
11. Kalkınma Planı neleri kapsıyor? yazısının sesli anlatımı ve tüm Erdal Tanas Karagöl yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!


Planlı kalkınma döneminin başladığı 1960’lı yıllardan itibaren kalkınma planları, makro planlar ile milli gelirin istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlayarak kalkınmanın toplumun her kesimine yayılmasını hedeflemişti.

Ülkenin ekonomik yapısının potansiyeli göz önünde bulundurularak hazırlanan kalkınma planları hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşanan gelişmelere de cevap verir nitelikte. Özellikle 1980’lerde ve 1990’larda hazırlanan kalkınma planları aynı zamanda yaşanan ekonomik darboğaz için birer çıkış rolü de üstlenmişti.

Kalkınma planları, uygulanacak politikaların bir koordinasyon ile ortak bir hedefe uygun hayata geçmesini sağlayarak kamu kaynaklarının planlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

11. KALKINMA PLANI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk, cumhuriyet tarihinin 11. Kalkınma Planı bu hafta TBMM’ye sunuldu. 15 yıllık bir perspektif ile hazırlanan ve 5 yıllık dönemi kapsayan kalkınma planı sadece ekonomik değil sosyal değişimleri de hedefliyor. Türkiye’nin ekonomik anlamda yüksek gelir grubundaki ülkeler arasında yer alması hedeflenirken sosyal anlamda da en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesi amaçlanmaktadır.

Daha spesifik olarak baktığımızda, 2023 yılında GSYH’nin 1 trilyon 80 milyar dolara ve kişi başına gelirin ise 12 bin 484 dolara yükselmesi hedefleniyor. İhracatın 226,6 milyar dolara ulaştırılması da dış ticaret hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Önümüzdeki süreçte ekonomik büyüme hedefine ilerlerken büyümenin tabana yansımalarının da gözle görülür bir şekilde ortaya konulduğu düşük işsizlik ve daha düşük enflasyon oranlarının hedeflendiği bir yol haritası belirleniyor. Bu kapsamda işsizlik oranının yüzde 9,9’a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam sağlanması ve enflasyon oranının tek haneli rakamlara indirilmesi hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli hedefler olarak karşımıza çıkıyor.

11. Kalkınma Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ve sürekli geliştirilen temel hak ve hürriyetlerin, kalkınma yolunda taşıyıcı sütun olarak görev yapması beklenmektedir.

“Rekabetçi üretim ve verimlilik”, “istikrarlı ve güçlü ekonomi”, “nitelikli insan ve güçlü toplum”, “yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre” ile “hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim” kalkınma planının 5 temel ekseni olarak karşımıza çıkmaktadır.

11. Kalkınma Planında sanayi sektörü çoğu kalkınma planında olduğu gibi odak sektör olarak belirlendi. Bu bağlamda da yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir. Sanayide katma değerli üretiminin önüne açmak için dönem sonunda Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranının yüzde 1,8’e çıkarılması ve Ar-Ge personeli sayısının 300 bine yükselmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Sanayileşme İcra Kurulu ile güçlü bir kurumsal yapının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Böylece sanayileşme politikalarının birbirine entegre ve uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

İmalat sanayinin altında yer alan kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları da Plan’da öncelikli sektörler olarak yer aldı.

Öncelikli sektörlerin tamamının orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörleri arasında yer alması Ar-Ge’ye olan talebin artmasına ve beşeri sermayenin de bu talep doğrultusunda şekillenmesine olanak sağlayacaktır.

Tarım, turizm ve savunma sanayisi de öncelikli gelişme alanları olarak belirlendi. Tarımda gıda güvenliğini sağlamak, turizmde çeşitliliğin artırılması ve savunma sanayide dışa bağımlılığı azaltmak sektörlerin amaçları arasında yer alırken Planın nihai hedefinin ekonomik güvenliğinin sağlanması ve döviz gelirinin artırılması olduğunu söylemek mümkün.

Dolayısıyla bu planın Türkiye ekonomisini, kalkınmanın tüm boyutlarıyla hayata geçirileceği ideal zemine ulaştırmada önemli bir basamak görevi üstleneceği beklenmektedir. 11. Kalkınma Planı, Türkiye’nin beş yıl içerisinde ulaşacağı seviyeyi tüm boyutlarıyla ortaya koyması açısından 5 yıllık bir yol haritası sunmaktadır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.