YazarlarYağmur duası

Yağmur duası

Gökhan Özcan
GökhanÖzcanGazete Yazarı
Ey Allah"ım!

Dağlarımız kurudu, topraklarımız tozlandı, hayvanlarımızın boynu büküldü, hepsi de oldukları yerde büzüldü, yavrularıyla meleşmeleri yükseldi. Otsuz otlaklarda şaşkın şaşkın dolaşmaya, susuz pınarlara doluşmaya başladılar.

Ey Allah"ım!

Koyunların iniltisi, develerin böğürtüsü yüzüsuyu hürmetine bize acı.

Ey Allah"ım!

Yılların sıkıntıları üzerimize çöreklenince, yağacakmış gibi olup da yağmur yüklü bulutlar yağmayınca sana geldik.

Sen, başı darda kalanlara ümit kapısısın.

Sen, işleri karışan şaşkınlara sığınaksın. Hayvanların umutsuzluğa düştüğü, bulutların gelmediği, yaylım develerinin helak olduğu şu zamanda bizi yargılamaman için sana dua ediyoruz.

Bizim üzerimize yağmuru bol bulutlar, bereketi bol bir ilkbahar, gönüllere sürur veren bitkiler göndererek bol rahmetini yay.

Ölmüşleri dirilten, kaybedilenleri geri getiren bir rahmet!

Ey Allah"ım!

Senden su istiyoruz; kana kana doyuracak, diriltecek, çokça bir su, tertemiz bereketli verimli bir su; kökleri filizlendiren, dalları meyvelendiren, yaprakları yemyeşil yapan bir su.

Bu suyla kullarından zayıf olanları semizleştir, ölü olan arazileri canlandırırsın.

Ey Allah"ım!

Senden bereketli topraklarımızı bitkilerle dolduracak, vadilerimizi canlandıracak, çevremizi yemyeşil edecek, meyvelerimizi bollaştıracak, hareketimize canlılık ve neşe katacak, en uzak yöndeki komşularımızı memleketimize çekecek, kuşluk vakti bizi çevresinde toplayacak bir su istiyoruz.

Fakirlere, kimsesizlere yaptığın sonsuz iyiliklere ve terkedilmiş, sığınağı kalmamış kimselere yaptığın cömertliklere güvenerek senin sonsuz ikramından ve geniş bereketinden bize de nasib etmeni istiyoruz.

Rabbim, bizim üzerimize her tarafı ıslatacak, bardaktan boşanırcasına bir yağmur indir.

Bir yağmur ki, taneleri sicim gibi insin, biri bitince biri başlasın. Ne yalancı şimşekleri, ne de yalancı bulutları olsun.

Ne yağmur getirmeyen parça parça bulutlar, ne de görünüp kaybolan bulutlar.

Ya Rab!

Bize gönderdiğin yağmur kıtlıktakilerin meralarını yemyeşil yapsın, kuraktakileri de bereketinle diriltsin.

Çünkü Sen, "Onlar umutsuzluğa düştüğünde yağmuru indirir ve rahmetini yayarsın. Sen çok övülen bir velîsin (42/28)."

(Hazreti Ali (k.v.) Nehcü"l Belâğâ)