|
Samson ve Delila İkinci İhanet ve İkinci İntikam:

Samson, ilk sevgilisi ve karısından gördüğü ihanetten ve onu elinden kaçırmasından sonra Gazaya gitti. Sorek vadisinde, gene Filistîli olan bir kadını sevdi, onun adı Delila idi. Filistîlerin beyleri kadının yanına çıkıp ona: "Onu kandır, onun büyük kuvveti nededir, onu bağlayıp alçaltmak için ne ile başa çıkabiliriz; bunu öğren, bunun için sana her birimiz binyüz parça gümüş veririz." dediler. Delila, Samson''a: "Rica ederim bana bildir, senin büyük kuvvetin nededir, seni alçaltmak için ne ile bağlanabilirsin?" dedi. Samson ona: "Eğer beni kurumamış yedi taze kirişle bağlarlarsa, o zaman zayıf olurum." dedi. Filistîler kadına yedi taze kiriş verdiler, kadın onu bağladı. İç odada kadının pusuda yatan adamları vardı. Kadın ona: "Filistîler senin üzerine geldiler, ey Samson!" dedi. Samson, kirişleri kıtık teli ateşe dokunduğu zaman kırıldığı gibi kırdı ve kuvveti bilinmedi.

Delila Samsona: "Benimle eğlendin, bana yalan söyledin, şimdi rica ederim bana bildir, ne ile bağlanabilirsin?" dedi. Samson: "Eğer kullanılmamış yeni urganlarla beni bağlarlarsa, o zaman zayıf olurum." dedi. Kadın kullanılmamış urganlarla Samsonu bağladı. Ve ona Filistîlerin geldiğini söyledi. Pusuda yatanlar iç odada oturuyordu. Samson, urganları iplik gibi kırdı.

Delila Samsona: "Şimdiye kadar bana yalanlar söyledin, bana bildir, ne ile bağlanabilirsin?" dedi. Samson: "Eğer başımın yedi örgüsünü dokuma ile beraber dokursan." dedi. Kadın kazıkla pekiştirdi. Filistîler onun üzerine geldi. Samson uykusundan uyandı ve tezgâh kazığını ve dokumayı kopardı.

Delila: "Yüreğin benimle değilken, nasıl, seni seviyorum, diyorsun? Bu üç keredir benimle eğlendin ve büyük kuvvetin nede olduğunu bana bildirmedin." sözleriyle Samsonu sıkıştırıp canını ölüm derecesinde daralttı. Böylece yüreğini açıp kadına: "Başıma ustura değmemiştir, çünkü ben ana rahminden Allaha nezîrim, eğer tıraş olursam kuvvetim gider, zayıf olurum." dedi.

Delila Samsonun yüreğini kendisine açtığını görünce haber gönderip Filistîlerin beylerini çağırdı: "Bu sefer de çıkın, çünkü bütün yüreğini bana açtı." Filistî beyleri kadının yanına çıktılar, gümüşü ellerinde getirdiler. Delila dizleri üstünde onu uyuttu, bir adam çağırıp başının yedi örgüsünü tıraş ettirdi, onu alçaltmağa başladı. Samsonun üzerinden kuvveti gitti. Delila: "Filistîler senin üzerine geldiler, ey Samson." dedi. Samson, başka defalar olduğu gibi çıkar silkinirim, diye düşündü. Fakat Rabbin kendisinden ayrılmış olduğunu bilmiyordu. Filistîler onu yakalayıp gözlerini çıkardılar, onu Gazaya indirdiler. Onu tunç zincirlerle bağladılar. Hapisanede değirmen çevirmeye mahkûm ettiler. Tıraş olduktan sonra başının saçı bitmeye başladı.

Filistîler ilâhları Dagona büyük kurban kesmek ve şenlik etmek için toplandılar. "Memleketimizi harap eden, bizden bir çoklarını öldüren düşmanımızı ilâhımız bizim elimize verdi. Samsonu çağırın da bizi eğlendirsin." dediler. Samsonu hapisaneden çıkarttılar, önlerinde oynattılar. Samson elinden tutan gence: "Beni bırak da, mabedin üzerinde durmakta olduğu direklere dokunayım, onlara dayanayım." dedi. Mabet üçbin kadar kadın ve erkekle dolu idi. Samson Rabbe feryad ederek: "Niyaz ederim beni hatırla, niyaz ederim ancak bir kerelik, ey Allah, beni kuvvetlendir de, iki gözüm için birden öç alayım." dedi. Sağ eliyle direklerden birine, sol eliyle de ötekine dayandı ve: "Düşmanlarımla beraber öleyim." dedi. Kuvvetle eğildi, mabet beylerin üzerine ve bütün kavmin üzerine düştü. Kendi ölümünde öldürdüğü ölüler, hayatında öldürdüğünden fazlaydı. Kardeşleri cesedini çıkardılar, babasının kabrine gömdüler. (Samson''un öyküsü için Tevrat''tan yararlanılmıştır: Hakimler Kitabı, Bap: 13-16).

23 yıl önce
Samson ve Delila İkinci İhanet ve İkinci İntikam:
Yeter ki ateş sönmeyi dilemesin!
Söz ağızdan bir kere çıkar
İyi Ki Varsınız
Bir Başka Mesele: Neden cinsiyet değiştiriyorlar?
Birliğe çağrı