Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Yazarlar Tevrat, İncil ve Tahrifat

Tevrat, İncil ve Tahrifat

Vecdi Akyüz
Vecdi Akyüz Gazete Yazarı

Müslümanların, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den önce Tevrat, Zebur ve İncil adlı büyük kutsal kitaplar ile yine Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bazı sahifeler (küçük boy kitaplar) indirmiş olduğuna iman etmesi, âmentü esaslarından biridir. İman açısından Müslümanlara düşen, bizzat Yüce Allah tarafından gönderilen kitaplara inanmaktır. (bk. Maide, 5/44) Tevrat, Zebur ve İncil, özgün nüshalarının elde bulunduğu dönemlerde, kutsal kitap olarak kurallarıyla amel edilen metinlerdi. Ancak uzun tarihî süreç içinde, bir takım değişikliklere uğramışlardır. Bilindiği gibi, Hz.Davud'a (a.s.) gönderilen Zebûr'dan (bk. Nisâ, 4/163; İsrâ, 17/55; Enbiyâ, 21/105) sadece birkaç Mizmar (Mezmûr) kalmış, diğerleri kaybolmuştur. Yahudi ve Hıristiyanların kutsal kitap olarak kabul ettikleri Tevrat ile İnciller, bugün Kitab-ı Mukaddes adlı kitapta toplanmıştır.

Tevrat'ın geçirdiği tarihî serüven nedir?

Bugün elde bulunan Tevrat'ın yaklaşık M.Ö. 13. yüzyılda yaşayan Hz. Musa'ya (a.s.) gönderilen ilâhî kitabın aynısı olduğunu söylemek zordur. Yahudilerin tarih boyunca yaşadığı sürgün ve esirlik hayatı, Hz.Süleyman'dan (a.s.) sonraki hükümdarların çoğunun Hz.Musa'nın dinini terk etmesi gibi olaylar dolayısıyla, Tevrat'ın asıl nüshası korunamamış ve kaybolmuştur. Dolayısıyla, Tevrat, sonradan değişik kimseler tarafından yazılmış, ekleme ve çıkartmalar yapılmış bir kitap durumuna gelmiştir. Hz. Musa'nın dinini terk eden Yahudi hükümdarlarından biri, daha sonra yeniden bu dine dönmüş, bu hükümdar döneminde yaklaşık M.Ö. 622 yılında (7. yy) Azrâ adındaki kâhin (din bilgini), kendisinin yazdığı kitabı Tevrat olarak ortaya koymuştur. Bugün Ahd-i Atik adını taşıyan bu kitabın, Müslümanların iman etmesi gereken ilâhî kitap olarak kabulü mümkün değildir. Tevrat'ın İbranice, Yunanca ve Samirîce üç meşhur nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalar, birbirini tutmamaktadır.

Kur'an-ı Kerim'in belirttiği tahrifat nelerden ibarettir?

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'ya (a.s.) Allah tarafından gönderilen Tevrat'ın değiştirildiğini bildirir: "Allah hiçbir insana bir şey indirmemiştir" demekle Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. De ki: "Musa'nın insanlara nur ve yol gösterici olarak getirdiği Kitap'ı kim indirdi? Ki siz onu kağıtlara yazıp bir kısmını gösterip çoğunu gizlersiniz, atalarınızın ve sizin bilmediğiniz size onunla öğretilmiştir." "Allah" de, sonra da onları daldıkları sapıklıkta bırak, oynasınlar." (En'âm, 6/91) Ayrıca, Yahudi bilginlerinin ve Hıristiyan rahiplerinin çıkar sağlamak için Allah'ın kendilerine indirdiği kitapları değiştirdikleri belirtilir. (Bakara, 2/41-59, 75, 79, 174, 175; Ali İmran, 5/71, 78; Nisâ, 5/44, 46; Maide, 5/13, 68; Tevbe, 9/34)

Elde bulunan Tevrat'taki Allah'a ve peygamberlere yakışmayacak nitelikler verilmesi, çeşitli olaylarla ilgili çelişkiler ve tutarsızlıklar, Tevrat'ın özgün şeklinin korunamadığını göstermektedir.

İncil'in tarihî serüveni nasıl seyretmiştir?

Müjde anlamına gelen İncil'in de asıl nüshası yoktur. Dolayısıyla, bugün Hıristiyanların elindeki İncil adlı kitaplar, Yüce Allah tarafından Hz. İsa'ya (a.s.) gönderilen İncil değildir. Bugün Hıristiyanların Ahd-i Cedid adıyla bulunan kitaplar, değişik kişiler tarafından yazılmış, M.S. 325'teki İznik Konsili'nde sadece dördü kabul edilmiş, diğerleri reddedilmiş veya yakılmıştır. Bugünkü İncil'ller de, gerek Hz. İsa, gerekse başka olaylarla ilgili bilgiler konusunda birbirini tutmamakta ya da bazı bilgiler kiminde yer alırken, kiminde ise yer almamaktadır. Kur'an-ı Kerim, İncil hakkında özellikle teslis (üç tanrı) inancıyla ilgili tahrifata dikkat çekmektedir. (Tevbe, 9/30; Maide, 5/72, 73)

Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.