|
İngilizlerin 2 asırlık stratejisi: İslâm’sız Dünya, Türkiye’siz İslâm

Katar krizinin gerisinde İngilizler var: Haritaları İngilizler yeniden çiziyorlar...

İhvan gibi İslâmî oluşumların kökünü kazıyacak, Müslümanları birbirine kırdıracak planları İngilizler geliştiriyorlar.

İngilizlerin iki asırdır iki aşamalı olarak uyguladıkları temel strateji şu:

Genelde İslâ
m’s
ız Dünya ve “İslâ
m’s
ız” İslâm; ö
zelde
ise İslâ
m’s
ız Türkiye ve Türkiye’siz İslâm.

Eğer Şark Meselesi olarak adlandırılan, benim burada özlü bir şekilde formülleştirerek özetlediğim
bu iki asırlık İngiliz stratejisini bilemezseniz, hiç bir şeyi anlayamaz ve çözemezsiniz.

Burada daha önce yayınlanan bir yazımı, Katar krizi ve sonrasını daha iyi anlayabilmek için, gözden geçirerek yeniden yayınlıyorum.

İNGİLİ
ZLER
İ ÇÖZEMEZSEK
HİÇ Bİ
R
ŞEYİ ANLAYAMAYIZ!
İki Sanayi Devrimi’ni yapanlar,
kapitalist sistemi
kuranlar ve kodlarını kurgulayanlar İngilizler.
O yüzden merkezinde bizim coğrafyamızın bulunduğu Fas’tan Malezya’ya kadar
İslâm dünyasının sorunlarını ve sınırlarını belirleyenler İngilizler yine.

İşte bu nedenle, İslâm dünyasını, sorunlarını, imkânlarını ve zaaflarını en iyi bilenler de İngilizler.

İngilizleri, en az iki asırlık temel stratejilerini iyi çözmeden
, hem çeyrek asırdır yaşanan küresel sorunları, güç mücadelelerini ve bu uğurda verilen savaşları anlayabilmek hem de
bu sorunların nasıl çözülebileceği konusunda zihin ve ön açıcı şekilde kafa patlatabilmek
ç
ok zordur
, diyorum.
İSLÂM’SIZ D
Ü
NYA’DAN
“İSLÂM’SIZ” İSLÂM’A...
İngilizlerin iki asırlık küresel stratejilerinin merkezinde İslâm var: İslâm’ın, önce ilk aşamada tarih yapan bir aktör olarak tarihten uzaklaştırılması (=
İslâ
m’s
ız Dünya
); sonra da ikinci aşamada Müslümanların İslâm’dan uzaklaştırılması (protestanlaştırılmış, dönüştürülmüş, küresel sisteme boyun eğecek kadar hadım edilmiş “
İslâ
m’s
ız” İslâm
) stratejisi.

Osmanlı’yı durdurarak, İslâm’ın tarih yapan bir aktör olarak tarihten uzaklaştırılmasını, dolayısıyla İslâm’sız Dünya stratejisini hayata geçirmeyi başardılar.

Laik Türkiye’nin kurulması ve Vehhâbiliğin icat edilmesiyle de “İslâm’sız” İslâm stratejisini hayata geçirmeye başladılar.

İKİ
PARALEL D
İN
Geldiğimiz nokta itibariyle
iki “paralel din” icat ettiler
:
Vehhâbilik
üzerinden
neo-selef
îliği
ürettiler, neo-selefîlik üzerinden de
terör örgütlerini
... Ve hâricî mantığına dayalı, kendisi gibi düşünmeyen herkesi tekfir eden, İslâm tarihinin hiç bir döneminde gözlenmeyen
ruhsuz bir din anlayışını İslâm dünyasının omurgası hâline getirmeyi
de başardı İngilizler.

Tarihte ilk defa hâricî mantığına dayalı bir İslâm anlayışı, Müslüman toplumların omurgası hâline getirildi.

Buradan varılmak istenen sonuç,
İslâm’ı terörle özdeşleştirerek
hem özelde Müslümanları İslâm’dan uzaklaştırmak hem de genelde dinin tarihin mezarını boyladığı Batı’da kitlelerin küresel bir dünyada İslâm’a ilgilerini kırmak ve nefretlerini artırmak...

Bununla yetinmediler.

İkinci bir paralel din
daha icat ederek “İslâm’sız” İslâm projesini bir adım daha öteye götürdüler: Bu ikinci paralel din, protestanlaştırılmış, ruhu çalınmış, küresel sisteme boyun eğerek bütün iddialarını terkeden
FETÖcülük
.
Laik Türkiye projesiyle önce İslâ
m’s
ız Türkiye projesi ger
ç
eğe dönüştürüldü
:
İslâm, bütün kurumlardan temizlendi;
eğitimden, kültür hayatından, düşünce ve sanat hayatından, siyasetten uzaklaştırıldı; sadece namaz, oruç gibi ibadetlere indirgendi; camiye hapsedildi; laik bir din anlayışına dönüştürülerek İslâm sadece bireysel bir inanç meselesi hâline getirildi!
İkinci aşamada da sadece
Türkiye’de uygulanan kaskatı laiklik pratiği ile FETÖ gibi oluşumların önü açıldı
!
Ve FETÖ, Türkiye’ye üzerine salındı
!
FEL
ÂKETİN ADI: İSLÂM’SIZ
T
Ü
RKİYE’DEN T
Ü
RKİYE’SİZ İSLÂM’A...
Uzun vadede
ama
ç
,
Türkiye’nin İslâmî iddialarına aslâ sahiplenmemesi,
dolayısıyla İslâm dünyasına öncülük edebilecek ruh köklerinin kurutulması ve
Türkiye’siz İslâm stratejisinin
aşama aşama hayata geçirilmesi!
Türkiye’nin başına gelebilecek
en büyük felâket
budur!
Oysa bu toplum şunu unutmamalı aslâ:
Bu ülkenin varlık nedeni İslâm’dır.

Bu toplum, ancak Müslüman olduktan sonra bu topraklarda üç kıtanın tarihini yapmış henüz anlaşılamamış ve aşılamamış herkese, her dine, her inanca, her düşünceye hayat hakkı tanıyan ilk ve son küresel medeniyet tecrübesini insanlığa sunmayı başarmıştır.

ÇIKIŞ
YOLU: KENETLENMEK
VE
İSLÂMÎ
LE
ŞMEK...
Türkiye’nin içerde yapması gereken şey, toplumun kenetlenmesini sağlamak ve
laik kesimlerin inanç ve hayat tarzlarını teminat altına alacak
kuşatıcı ve kucaklayıcı bir
medeniyet fikri
ç
er
ç
evesinde toplumun yeniden İslâmîleşmesini
mümkün kılacak eğitim, kültür, gençlik, medya hayatında büyük atılımlar yapmak...
Dışarda
ise Türkiye’yi, tıpkı
Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi tuzağa düşürmek ve hep birlikte vurmak i
ç
in fırsat kollayan a
ç
kurtların oyununa gelmemek.

Hem pes etmemek hem de tuzağa düşmemek ve toplumu germeden geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlayabilecek köklü yapı taşlarını adım adım döşemek...

Zorlu günlerden geçiyoruz... Allah, yardımını esirgemesin... Âmin.

#Katar krizi
#İngilizler
#FETÖ
7 yıl önce
İngilizlerin 2 asırlık stratejisi: İslâm’sız Dünya, Türkiye’siz İslâm
Şampiyonluk '2 Nisan'da gitti
Twitter, yaralı köpekler, akrabalar, paralar, evler, arabalar…
Gemide isyan büyüyor..
Ünlü sahaflardan hâtıra kırıntıları
Değişen Türk dış politikası ve Suriye’de yeni süreç