Yazarlar Sebastian Kurz Hammerin kemiklerini sızlattı

Sebastian Kurz Hammer’in kemiklerini sızlattı

Zekeriya Kurşun
Zekeriya Kurşun Gazete Yazarı

Türkiye-Avusturya ilişkileri oldukça eskiye dayanır. Tarih iki taraf arasında yaşanan savaşlara ve uzun süreli barışlara sahne olmuştur. Avusturya hem Doğu ve hem de İslam hakkında bilgilerinin büyük bir bölümünü Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinden öğrendi.

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
Zekeriya Kurşun : Sebastian Kurz Hammer’in kemiklerini sızlattı
Haber Merkezi 07 Haziran 2018, Perşembe Yeni Şafak
Sebastian Kurz Hammer’in kemiklerini sızlattı yazısının sesli anlatımı ve tüm Zekeriya Kurşun yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!

Avusturya’da İslam araştırmaları 16. yüzyılda başlayarak, 18. Yüzyılda Maria Theresa’nın gayretleriyle kurulan Şarkiyat Akademisi ile zirve yaptı. Bir bakıma Avusturya Şarkiyatçılığın öncüsü oldu. Üstelik Avusturya Osmanlı toprağı olan Bosna’yı ilhakından sonra Avrupa kıtasında Müslüman bir nüfusa egemen olan tek ülke özelliğini kazandı.

Bu yüzden Avusturya’da son yıllarda gelişen İslam karşıtı söylemin sosyolojik izahı oldukça güç iken; son günlerde cami kapatma ve din adamlarını sınır dışı etme noktasına varan siyaseti anlamak daha da güç bir hal aldı. Avusturya başbakanı Kurz’un açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği gibi siyasi toyluğundan mıdır, yoksa genç bir siyasetçinin Türkiye karşısında sürekli patinaj yapan AB’nin şövalyeliğine soyunarak sivrilme çabası mıdır? Cevap ne olursa olsun, Başbakan Kurz bu tavrıyla, ünlü Şarkiyatçı Hammer’in kemiklerini sızlatmıştır. Şayet ülkesinin en önemli kültür mirası sayılan Hammer’in eserlerinin sadece ismine bakmış olsaydı bile bu kadar cüretkâr olamazdı.

HAMMER VE İSTANBUL

Alman-Avusturya oryantalizmini temsil eden Joseph von Hammer (1774-1856) daha erken yaşlarda Avusturya’da şarkiyat eğitimi almış ancak İstanbul’da uzun yıllar bir zımmî olarak yaşadıktan sonra ilminin zirvesine ulaşmıştır. Onun İstanbul’da gördüğü kabul, Osmanlı yönetici, ulema ve mütefekkirlerinin kütüphane ve zengin kitap koleksiyonlarından kolayca istifade etmesini mümkün kılmıştır. Daha da ötesi her din mensubuna cömertçe açık olan Müslüman toplum üzerinde özgür bir şekilde, düşüncelerini olgunlaştıran gözlemler yapma imkanı bulmuştur. İstanbul’da yaşarken alabildiğine özgürlüğü tadan Hammer, Müslüman toplum ile o kadar bağ kurdu ki kendi ismi yerine doğrudan Yusuf ismini kullanır olmuştu. Bu konuda samimiyetini İstanbul’un ünlü hakkakları Rahmi ve Azmi’ye bu isimle mühür kazdırarak gösterdiği gibi, mezar taşına da bu ismin yazılmasını istemiştir.

Hammer İstanbul’a ve seyahat ettiği diğer Müslüman bölgelerdeki hayata meftun olmuş ve ülkesine geri çağrıldığında büyük bir üzüntü duyarak, bir gün geri gelmek üzere İstanbul’dan ayrılmıştır. Yazdığı eserini ise nimetlerini gördüğü dönemin padişahı Sultan II. Mahmud’a ithaf etmiştir. Çok sevdiği İstanbul’a bir daha dönemeyen Hammer, kalan hayatını buradan topladığı eserler arasında geçirerek doğu ile bağını hiç koparmamıştır. Doğuya duyduğu özleminden dolayı mezarının, Müslüman kabirlerine benzer bir şekilde yapılmasını vasiyet etmiştir. Nitekim mezar taşında Yunanca, İtalyanca, Latinceden başka Türkçe, Arapça ve Farsça yazılar ile Kur’an’dan ayetler yer almaktadır. En ilginci ise onun mezar taşında bir Müslüman Osmanlı mezarı gibi “Huve’l Bâki” ifadesinin yer almasıdır.

Kurz, bırakın ünlü oryantalistin eserlerini okumak, mezarını bir kere ziyaret etmiş olsaydı, Avusturya’nın İslam kültürü ile olan bağ ve ilişkisini anlayabilecek ve cehlinden doğan cür’etini gösteremeyecekti.

Hammer’in döneminin en iyi şarkiyatçısı olup olmadığı tartışılabilir. Fakat “fikri vatanım” dediği Osmanlı tarihine iki büyük hizmet sunmuştur. Birincisi Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması’na kadar (kendi doğduğu yıla kadar) kaleme aldığı on ciltlik Osmanlı Tarihidir. Batı arşiv ve kaynakları yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsça kaynakları da geniş bir şekilde kullanan Hammer, o güne kadar hiçbir Avrupalının cesaret edemediği bir işi başarmıştır. İkinci hizmeti ise büyük Osmanlı müellifi Katip Çelebi’nin eseri ile dünyanın en önemli seyyahlarından olan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesini ve daha pek çok Müslüman kaynağını batılılara tanıtmasıdır.

OSMANLIDA HRİSTİYAN MABETLER

Avrupa’da suni olarak başlatılan İslam korkusu esasında Avrupa’nın neoskolastizme dönüş, yeniden karanlığa gömülme işaretidir. Zira Avrupa’da İslam’ı bilen eski tarzda şarkiyatçılar kalmadığı gibi İslam dünyasını anlayabilecek yetenekte siyasetçiler de bulunmamaktadır. Bugün tamamen kulaklarından idare edilen ve yapay bir Müslüman imajıyla oluşturulan kamuoyu ile yeni bir Haçlı zihniyeti hortlatılmak istenmektedir.

Arşivlerde, Osmanlı Devletinin pek çok vilayetinde yaşayan Avusturyalı tüccar, araştırmacı, konsolos ve onların himayesindeki Hristiyan unsurlara karşı devletin müsamahakar siyasetini gösteren binlerce belge mevcuttur. Bu unsurlar Müslüman toplum içinde tam bir bireysel ve dini özgürlük ile yaşadıklarını Hammer gibi pek çok Avrupa kaynağı da itiraf etmektedir. Diğer taraftan, Osmanlı’da yaşayan yerli veya yabancı Hristiyanların mabet imar ve inşa imkânlarına bakıldığında bile bugün özgür Avrupa’nın önünde olduğunu söylemek mümkündür.

Bu işin hikayesi uzundur. Pek çok akademik çalışmaya da konu olmuştur. Ancak eski öğrencilerimden Erdem Demirkol’un Osmanlı arşivlerine istinaden kaleme aldığı II. Abdülhamid ve Kudüs (2017) adlı eserinden burada yapacağım bir alıntı yeterli olacaktır.

Demirkol’un tespitlerine göre; Osmanlı topraklarının pek çok yerinde ama özellikle Kudüs’te Hristiyanlar, mabet inşa konusunda devletten her türlü yardımı görmekteydiler. Devlet, belirli kurallar dâhilinde, kilise, manastır ve diğer dini yapıların inşa ve imarına ruhsat vermekteydi. Sadece;

* Yapılacak kiliseye ihtiyaç olduğunun anlaşılması,

* Binanın yapılacağı arazinin mülk olması ya da satın alınarak mülk araziye çevrilmesi,

* Başka din ya da mezheplere ait kutsal mekânlara yakın olmaması ve sakınca doğurmayacak bir konumda bulunması,

* Binanın yapılmasının daha sonra bir sakınca doğurmayacağının araştırılarak onaylanması,

* Yapılması planlanan binaların bildirilen boyut ve niteliklerin dışına çıkmadan inşa edilmesi,

* İnşa ya da onarım için halktan zorla para alınmaması, şartlarının yerine getirilmesi yeterliydi,

Sözün özü şudur: Kendine güvenen, dininden ve toplumundan emin olanlar başka dinlerden ve mabetlerden korkmazlar. Kurz’a mesajımız, atası Hammer’i okuması ve yukarıda sıraladığımız Osmanlı uygulamasından ders almasıdır.

Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.