Özgün Zilzal Suresi Arapça Türkçe okunuşu, Zilzal Suresi meali

Zilzal Suresi Arapça Türkçe okunuşu, Zilzal Suresi meali

Zilzal Suresi okunuşu ve meali Ramazan Ayı içerisinde okunması tavsiye edilen dua olması nedeniyle araştırılıyor. Zilzal Suresi Kur’an-ı Kerim’in 99. suresidir ve 8 ayettir. Medine döneminde inmiştir. Adını, Türkçede zelzele anlamına gelen “deprem, sarsıntı” kelimesinden alır. ez-Zelsele, İza zülzilet suresi diye de isimlendirilen Zilzal Suresi Arapça okunuşu Türkçe meali içeriğimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Zilzal suresi Diyanet meali, Arapça Okunuşu ve Türkçe anlamı, faziletleri
Zilzal suresi anlamı ve okunuşu

Zelzele Suresi olarak da ifade edilen Zilzal Suresi kıyamet anındaki şiddetli sarsıntıdan ve dehşet verici hallerden bahsetmektedir. Kuran-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal Suresi'nin okunuşu, anlamı ve mealini içeriğimizde bulabilirsiniz.

ZİLZAL SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?

Zilzal Suresi'nde kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının âhirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

ZİLZAL SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ

Zilzal Suresi fazileti ile ilgili pek çok hadis ve kaynaklarda bilgi bulunmaktadır. Sûrenin fazileti hakkında rivayet edilen hadise göre bir sahâbî Resûlullah’ın huzuruna gelip kendisine Kur’an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber “elif lâm râ’”, “hâ mîm” veya tesbih kavramıyla başlayan sûrelerden okumasını söylemiş, sahâbî bunların her biri için, “Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış” şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sûre okutmasını talep etmiştir. Resûl-i Ekrem ona Zilzâl sûresini okutmuştur. Sahâbî okumasını bitirince, “Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilâve etmeyeceğim” demiş ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur” (Müsned, II, 169; a.e. [Arnaût], XI, 139-141; Ebû Dâvûd, “Şehru ramażân”, 9; İbrâhim Ali, s. 302-303, 360-361). Abdullah b.

Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste de Resûlullah, Zilzâl sûresinin Kur’an’ın yarısına, İhlâs’ın üçte birine, Kâfirûn sûresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir (Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 10; İbrâhim Ali, s. 360-363; Kâfirûn sûresiyle ilgili beyanın sıhhati hakkında bk. DİA, XXIV, 149). Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Zilzâl sûresinin Kur’an’ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve âhirete dair olmasına, sûrenin âhiret ahkâmını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır (Rûḥu’l-meʿânî, XXX, 602). İsmâil Hakkı Bursevî Tefsîru Sûreti’z-Zelzele adıyla bir risâle kaleme almıştır (Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507, vr. 116a-121a).

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

  • Bismillahirrahmânirrahîm.
  • İza zülziletil erdu zilzaleha
  • Ve ahracetilerdu eskaleha
  • Ve kalel insanü ma leha
  • Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
  • Bienne rabbeke evha leha
  • Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
  • Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
  • Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

ZİLZAL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

ZİLZAL SURESİ MEALİ (DİYANET)

Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesidir? 2022 Kadir Gecesi hangi gün?
ÖZGÜN
Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesidir? 2022 Kadir Gecesi hangi gün?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.