Enflasyonda kademeli düşüş göreceğiz

Ekonomide dengelenmeye yönelik gerekli politikaları uyguladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda aylık bazda düşüşlerin kademeli olarak görüleceğini dile getirdi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda aylık bazda düşüşlerin kademeli olarak görüleceğini dile getirdi. Makro düzeyde de büyümede dengelenme, enflasyonu düşürme, ithalata bağımlılığı azaltma ve cari işlemlerde kalıcı bir düşüş sağlama doğrultusunda gerekli politikaları hayata geçirdiklerini söyleyen Yılmaz, yıl ortasından itibaren yıllık bazda düşüşün de belirgin şekilde görüleceğini kaydetti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Sanayinin Sigortalanması ve Çözüm Önerileri’ programında konuşan Yılmaz, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi destekleyici bir sanayi ekosistemine sahibiz” dedi.

HEDEF KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Türkiye ekonomisinin 2003-2022 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdüğünü, sanayi sektörünün ise aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 6,1 büyüme gösterdiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu: “Sanayi sektörünün milli gelirden aldığı pay 2002 yılında yüzde 20,1 iken 2022 yılında bu oran yüzde 26,4’e yükseldi. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde imalat sanayii başta olmak üzere, öncelikli sektörler olmak üzere tüm sektörlerde, yüksek katma değerli üretim yapısına geçişi sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

SİGORTACILIK GÜVENCE MEKANİZMASINA DÖNÜŞMELİ

Sigortacılık alanındaki yükselişin de, siyasi güven ve istikrar ortamında devam ettiğine dikkat çeken Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu: “Türkiye sigortacılık sektörü bugün ekonomide biriken fonları, para ve sermaye piyasalarına yönlendirerek ülkemizde finansal piyasaların gelişmesine, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına destek olmaktadır. Sanayi sektöründe sigortacılık anlayışının sadece hasar ve kaybın ortaya çıktığı durumlarda değil, tüm iş süreçlerinde başvurulacak bir güvence mekanizması haline dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.”

MARMARA’DAKI SANAYI TESISLERINE RISK ANALIZI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, marmara bölgesindeki sanayi tesisleri başta olmak üzere kritik altyapıların afet risk analizlerini kalkınma ajansları koordinasyonunda tamamlayacaklarını belirtti. Yılmaz, “Sanayi üretiminde risklerin farkında olmak, maliyetlerin azaltılması, iş sürekliliği ve rekabet avantajı gibi açılardan sanayinin sigortalanması konusunu İstanbul Sanayi Odası ailesinin de sahipleneceğine inanıyorum” dedi.

DEPREM RISK KATSAYILARI YENIDEN DÜZENLENMELI

Son günlerde riskler konusunda sigorta alanında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şöyle konuştu: “Kimya ve plastik gibi sektörler başta olmak üzere sigorta şirketlerinin sanayi tesislerini sigortalamaktan kaçınmaları, çok yüksek primler talep etmeleri veya teminat vermek istememeleri gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Ayrıca deprem riskleri, sanayi ile sigorta sektörü arasındaki ilişkileri daha da zorlayıcı hale getiriyor. Deprem risk katsayılarının bölgelere göre güncel ve tutarlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor.”


AB'den üye ülkelere Rusya mektubu: Yasak ürün sevkiyatını önleyin

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Katliama destek veren firmalara boykot şoku: Yüzlerce milyon dolarlık gelir kaybına uğradılalar