İhracatın üçte biri KOBİ’lerden

Dijital kanalların gelişmesiyle birlikte ihracatta atağa kalkan KOBİ’ler bu sayede dış ticaretteki payını artırıyor. TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri verisine göre, 2021 yılında ihracatın yüzde 30,4’ü KOBİ’ler tarafından yapıldı.

Burak Karaca Yeni Şafak
2021 yılında ihracatın yüzde 30,4’ü KOBİ’ler tarafından yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, 2021 yılına ilişkin toplam ihracatın yüzde 30,4’ünü, ithalatın ise yüzde 14,7’si KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. 2021 yılı toplam ihracatta; mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 2,5 iken, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 10,7, orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 17,2 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 69,6 olarak gerçekleşti. KOBİ’lerin ihracatının yüzde 61,3’ü ticaret sektöründe gerçekleşti.

SATIŞLARIN YARISI AVRUPA’YA

KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 47,3’ü Avrupa ülkelerine, yüzde 33,7’si Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ’ler ithalatının yüzde 47,4’ünü Asya ülkelerinden, yüzde 42,6’sını Avrupa ülkelerinden yaptı. KOBİ’lerin 2021 yılı ihracatında giyim eşyası sektörünün payı yüzde 12,9, makine ve ekipman payı yüzde 10 ve tekstil ürünlerinin payı yüzde 9,1 oldu. İthalatta ise öne çıkan ürünler, yüzde 16,3 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 15,6 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar yüzde 14,6 ile ana metaller ve yüzde 6,4 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler oldu.

GİRİŞİMLERDE KOBİ’LERİN PAYI %99,7

  • KOBİ’ler 2021 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7’sini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın yüzde 71’ini, personel maliyetinin yüzde 48,3’ünü, cironun yüzde 44’ünü, üretim değerinin yüzde 37,3’ünü ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 35,5’ini karşıladı. 2021’de toplam gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamasının 15 milyar 458 milyon TL’sini KOBİ’ler gerçekleştirdi. Toplam Ar-Ge harcamasında KOBİ’lerin payı yüzde 27,1 oldu.

513 patent tescil edildi

2021 yılında KOBİ'lerin toplam patent başvuru sayısı bin 263 olurken, aynı yıl 513 patent tescil edilmiştir. KOBİ ölçeklerinde ise 454 patent başvurusu ile mikro ölçekli girişimler ve 238 patent tescili ile orta ölçekli girişimler ilk sırada yer aldı.

EKONOMİ
Türkiye ihracatta hedef büyütüyor: 300 milyar dolar planı