İthalatı frenleyecek yeni adımlar geliyor

Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ithalatı frenleyecek yeni adımlar atılması kararlaştırıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Enerji alanında ise dışa bağımlılığın orta-uzun vadede daha da azaltılmasına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra yeni teknolojilere dayalı enerji üretim alanları görüşüldü” denildi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​​Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ithalatı frenleyecek yeni adımlar atılması kararlaştırıldı.

Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ithalatı frenleyecek yeni adımlar atılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan EKK toplantısına Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı katıldı.

YOL HARİTASI HAZIR

Yılın son toplantısında; 2022 yılının bütününe ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı ve 2023 yılına yönelik beklenti ve öngörüler paylaşıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak ülkemizdeki dış ticaret gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İhracat ve ithalatımızın yapısı ithal girdi kalemleri ve oranları tüm yönleriyle değerlendirilmiş; ihracata yönelik üretim için teşvik politikalarının daha verimli hale getirilmesi ve ihracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasında ilgili kurumların yol haritası belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Yurt içindeki üretim ve ihracat süreçlerinde kullanılan ara mallar ile yatırım mallarında yerlileştirme ve millileştirme odaklı uygulanabilecek yeni ve bütüncül politikalar üzerinde somut sonuçların alınmasına yönelik atılacak adımların değerlendirildiği toplantıda, yüksek teknolojili üretime yönelik teşvikler, yatırım-üretim-ihracat zincirinde yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde duruldu. Açıklamada, “Enerji alanında ise dışa bağımlılığın orta-uzun vadede daha da azaltılmasına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra yeni teknolojilere dayalı enerji üretim alanları görüşüldü” denildi.

TARIMDA ARZ GÜVENLİĞİ ŞART

Tarım alanında Türkiye’deki koşullar ve ihtiyaçları da dikkate alarak önümüzdeki dönemde tarımsal üretimi artıracak ve gıda arz güvenliğini sürdürülebilir hale getirecek önlem ve politikaların da tartışıldığı ifade edildi. Bunun için iklim değişikliği, tarımsal arz güvenliği ve tarımda üretim politikalarının birlikte değerlendirildiği kaydedildi.

EKONOMİ
Türkiye ihracatta hedef büyütüyor: 300 milyar dolar planı