Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar gerçekleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında yapılan atamalar şöyle;


Milli Eğitim Bakanlığı:

"Personel Genel Müdürlüğü'ne, Bülent Çiftci; İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'ne, Özcan Duman; Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne, Özgür Türk; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Abdulkadir Özkan; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ömür Fatih Karakullukçu; Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, Fethi Fahri Kaya; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Kemal Bülbül; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa Canlı; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Ercan Türk; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne, Fethullah Güner; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne, Ahmet İşleyen; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Tuba Korkmaz."


Ticaret Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;


"Personel Genel Müdürlüğü'ne, Yasin Aydoğan; İhracat Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Ali Kılıçkaya; İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne, Adem Başar; Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa Gümüş; İthalat Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Azgın; Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne, Hüsnü Dilemre; Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne, Emel Emirlioğlu; Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'ne, Tarık Sönmez; Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne, Oğuzhan Şatıroğlu; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne, Recep Koşal; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne, Avni Dilber; Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne, Taha Enes Şener; Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirmeleri Genel Müdürlüğü'ne, Raif Can; Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne, Hakkı Karabörklü; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ebubekir Aydoğdu; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Atila Berber; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, Hacı Hasan Murat Özsoy ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Muzaffer Saraç."


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;


"Karayolları Genel Müdürü, Ahmet Gülşen; Strateji Geliştirme Başkanı, Mücahit Arman; Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Bankaoğlu ve Sivil Havacılık Genel Müdürü, Kemal Yüksek."


Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;


"Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne, İmdat Ersoy; Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne, Şinasi Toğrol; Lojistik Genel Müdürlüğü'ne, Veysel Uyar; Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Avcı; Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne, Emre Dinçer; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Abdullah Yaldız; Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'na, Arif Koyuncu."


Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;


Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne, Tamer Karadağlı; Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, Selim Terzi; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Türkay Dalan; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne, Ömer Faruk Belviranlı; Personel Genel Müdürlüğü'ne, Nihat Umut Döktür; Sinema Genel Müdürlüğü'ne, Erkin Yılmaz; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, İhsan Çimen; Tanıtma Genel Müdürlüğü'ne, Timuçin Güler; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, İzzet Güven; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne, Neşe Çıldık; Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Sinan Aksu; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na, Serkan Kayalar; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na, Abdullah Eren ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na, İsmail Kaşdemir.


İçişleri Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;


Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na Okay Memiş; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne, İbrahim Taşyapan; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, İbrahim Akın ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa İspirgil.


Dışişleri Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;


İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüklerine; Mehmet Samar, Burak Özügergin, Şebnem Cenk, İlhan Saygılı, Yaprak Balkan, Oğuzhan Ertuğrul, Esra Cankorur, Şebnem İncesu ve İhsan Mustafa Yurdakul; Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Basat Öztürk; Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne, Kıvılcım Kılıç; Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü'ne, Korhan Karakoç; Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü'ne, Esra Toplu; Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'ne, Esen Altuğ; İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüklerine, Hayriye Kumaşçıoğlu ve Ayşe Berris Ekinci; Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü'ne, Kaan Esener; Andlaşmalar Genel Müdürlüğü'ne, Gökhan Turan; Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüklerine, Ali Murat Başçeri ve Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş; Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Fatma Ceren Yazgan; Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne, Murat Lütem; Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü'ne, Ayda Ünlü; Protokol Genel Müdürlüklerine, Ahmet Cemil Miroğlu ve Hacı Ali Özel; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, İrfan Neziroğlu; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Ayşe Hilal Sayan Koytak; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ümit Ulvi Canik; Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüklerine, Zeynep Kızıltan ve Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Mehmet Vakur Erkul; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Haldun Koç; Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı'na, Nuh Yılmaz; Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Elif Kurşunlu; Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü'ne, Bülent Özcan; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na, İlker Astarcı ve Türk Akreditasyonu Kurumu Genel Sekreterliği'ne, Gülden Banu Müderrisoğlu.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;


"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na, Ömer Bulut; Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne, Turan Konak; Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne, Yavuz Erdal Kayapınar; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne, Recep Akdeniz; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne, Cihan Tatar; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Banu Aslan; Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Hakkı Alp; Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne, Murat Oral; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne, Ömer Alan; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'ne, Nurettin Taş; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne, Hacı Abdullah Uçan; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Hüseyin Bayraktar; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ahmet Küçükler; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, İhsan Yiğit, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Sadi Kızık; Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'na, Ertan Yetim; İklim Değişikliği Başkanlığı'na, Halil Hasar; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne, Volkan Mutlu Çoşkun ve İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Recep Türk."


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan atamalar şöyle;


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Raci Kaya; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, İhsan Esen; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Şükran Doğan; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ise Samet Güneş.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılan atamalar şöyle;


Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ayşegül Yıldırım Kara; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Tuncay Cevheroğlu; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne, Gülser Ustaoğlu; Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne, Şemseddin Yalçın; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne, Adil Çalışkan; Personel Genel Müdürlüğü'ne, Hamza Gökhan Eryılmaz; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Serdar Öz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Mahmut Kardaş ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Mahmut Aslan.Eski Erzurum Valisi Okay Memiş AFAD Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atandı

Karar Resmi Gazete'de: General ve amirallerin görev yerleri belli oldu