ATA AÖF harç ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı önlisans ve lisans materyal ve katkı payları

ATA AÖF ön kayıt işlemleri 28 Ağustos 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak. Atatürk Üniversitesi açık öğretim harç ücretleri belli oldu. Buna göre, ATA AÖF yarıyıl materyal Ücreti 1450.00 TL, katkı payı ücreti ise 86 TL’den başlamakta. İşte ATA AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı harç, materyal ve katkı payı ücretleri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF ücretleri

ATA AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı harç ücretleri belirlendi. ATA AÖF öğrencileri açıköğretim sistemi ile aldıkları eğitim sürdürülebilmesi için Fakülte tarafından yapılan (merkezi sınav, ders materyalleri v.b.) harcamalara ait ilgili Cumhurbaşkanlığı kararınca alınan ücrettir. Fakülteye ilk kez 2022-2023 yılında kayıt yaptıracak olan ya da daha önce kayıt yaptırmış ve öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yenileyecek olan öğrenciler ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince (ücret muafiyeti olanlar hariç) Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Materyal Ücreti tutarını ödeyeceklerdir.

2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıkı ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) Güz Yarıyıl Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Üretleri

Atatürk Üniversitesi açık öğretim harç ücretlerine ilişkin üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde:

ATA AÖF katkı payı ödemeyecekler kimler?

Dönem Öğrenci Katkı Payı: Aşağıdaki A, B, C ve D maddeleri kapsamına giren öğrenciler hariç olmak üzere sadece bir Yükseköğretim programında kaydı bulunan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payını ödemeyecektir.

ATA AÖF katkı payı ödeyecekler kimler?

A- Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl yayınlanan kararda belirtilen miktarda ödenen ücrettir. 27 Temmuz 2022 tarih ve 31905 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararında” belirtilen “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü kapsamına giren öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı için yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyecektir.

B- Kayıtlı oldukları Yükseköğretim programı sayısına bakılmaksızın önlisans programlarında iki (2) yıl sonunda ya da lisans programlarında dört (4) yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler, öğrenimlerine devam ettikleri süre boyunca mezun oluncaya kadar, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyecektir.

C- Yüksek Öğretim Kurulunun 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyecektir.

D- Tüm programlardaki yabancı uyruklu öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ödemeyecektir.

Bu kapsamlara göre Materyal ücreti ile Dönem Öğrenci Katkı Payını ödemesi gereken öğrencilerden bu ücretleri belirlenen tarihlerde ödemeyenler kayıt yapma ya da kayıt yenileme hakkını elde edemezler.

Sınavsız ikinci üniversite bölümleri (Ön lisans ve lisans)