Yeni yıldan sonra askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? 2023 Askerlik ve doğum borçlanması tutarı

Askerlik ve doğum borçlanma tutarları EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. EYT emeklilik için prim gün sayısı noksan olanlar borçlanma yaparak eksik günlerini tamamlayabilmekte. Asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapılarak, 2023 net asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. Asgari ücrete gelen zam sonrası askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlerin tutarları da arttı. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar? EYT için askerlik borçlanması ne kadar ödenir? İşte emeklilikte borçlanma tutarları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
En düşük en yüksek askerlik ve doğum borçlanması ne kadar?

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi görüşülerek kabul edildi ve EYT yasalaştı. EYT için Meclis'te 395 kabul oyu kullanıldı. EYT Yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. lk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacak. Peki 2023’te doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük, en yüksek ne kadar? EYT'ye başvurular ne zaman yapılacak? EYT için askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır, sigorta prim borcu ne kadar?

2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Mevcut durumda en düşük prim 69 lira, en yüksek prim de 517 lira.

 1. Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. 2023 asgari ücretle birlikte en düşük prim 106,7 lira, en yüksek prim de 799,6 lira oldu.

Yeni yılda askerlik ve doğum borçlanma tutarları

EYT için geri sayım sürerken eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için vakit de daralıyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak. Yılın bitmesine son 5 gün kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı.

Askerlik borçlanması tutarı

 1. GÜNLÜK: 69,02 TL
 2. ZAMLI: 107 TL
 3. 180 GÜNLÜK: 14,423 TL
 4. ZAMLI: 19,260 TL
 5. 450 GÜN: 31,059 TL
 6. ZAMLI: 48,150 TL

Doğum borçlanması yeni yılda ne kadar?

 1. ÇOCUK: 49,694 TL
 2. ZAMLI: 76.320 TL
 3. ÇOCUK: 99,338 TL
 4. ZAMLI: 153,007 TL
 5. ÇOCUK: 149,083 TL
 6. ZAMLI: 223.587 TL

Askerlik borçlanmasından kimler faydalanabilir?

5510 sayılı kanununun 41/b maddesi gereğince “Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreler” borçlanılabilmektedir. Buna ilaveten muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreler, 1/1/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda, 26/6/2019 tarihinden sonra ise yedek astsubay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

1/10/2008 tarihinden önce 1479 ve 2926 sayılı kanunlar gereğince aktif sigortalı olmamaları nedeniyle askerlik borçlanma talepleri reddedilen sigortalı ve hak sahipleri 1/10/2008 tarihinden sonra yeniden müracaatları halinde borçlanma işlemleri aktif sigortalı olma şartı aranmaksızın sonuçlandırılmaktadır.

2022 Askerlik Borçlanması ne kadar?

2022 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 69,02 TL'dir Aylık 2.070,6 TL ve yıllık 24.847,20 TL'dir. 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 27 bin 608 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 37 bin 270,08 TL ödeme yapması gerekir.Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 veya 31 gün olup olmadığına bakılmaksızın ay30, yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır.

Askerlik borçlanma tutarı nasıl hesaplanır?

Kişi borçlanma yapmadan önce bu tutarın emekli aylık miktarını etkileyeceğini bilmelidir. Askerlik borçlanması başvurusu askerlik yapan kişinin kendisince veya kişinin ölümü halinde hak sahipleri (eşi ve/veya çocukları) tarafından yapılabilir.

 1. Askerlik borçlanma sürelerine ait prim tutarı başvuru yapılan tarihteki asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak üzere kişilerin kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.

Askerlik borçlanması EYT sayılır mı?

Askerlik hizmeti eğer ilk sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yapılmışsa, yapılacak askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girmek mümkün olmayacaktır. Eğer, askerlik hizmeti ilk sigortalılık başlangıcından önce yapılmış ise, borçlanma durumunda borçlanılacak süre kadar sigortalılık başlangıcı geriye gitmektedir.

Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

Askerlik borçlanma başvurusu, e devletten veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

Doğum borçlanması nasıl yapılır?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak, Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

Doğum borçlanması hesaplaması

1 ay = 30 gün olacak şekilde borçlanmak istediğiniz süreyi hesaplayarak gün cinsinden giriş yapınız. (5 ay=150 gün, 12 ay=360 gün, 15 ay=450 gün, 18 ay=540 gün)

Sigortalıların veya hak sahiplerinin prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplama, işlem yapılacak dönemde geçerli prime göre esas günlük kazancın alt ve üst sınırlarından yapılmaktadır.

Doğum borçlanmasının faydaları nelerdir?

1 Ekim 2008 itibariyle başlayan bu uygulama, erkekler için uygulanan askerlik borçlanmasına benzer bir şekilde düşünülerek tasarlanmıştır. Bebeği olduğu için çalışma hayatının ve dolayısıyla sosyal güvencenin dışında kalmış annelere, en fazla iki çocuk için ikişer yıldan toplam 4 yıl borçlanma hakkı tanındı. Böylece çocuk sahibi olmanın anneler için bir dezavantajı giderilirken, çocuklarına zaman ayırmaları da teşvik edilmiş oldu. İlgili kanuna göre bu uygulamadan yararlanan kişinin borçlandığı gün sayısı, prim gün sayısına eklenerek emekliliğine daha erken kavuşması sağlanıyor.

Doğum izni süresinin sadece bir kısmını borçlanabilir miyim?

Emeklilik için her zaman uzun sürelere ihtiyaç olmayabilir. Bu nedenle doğum izni süresinin tamamı yerine sadece bir kısmını kullanabilirsiniz. Örneğin yaşlılık aylığı için 60 güne ihtiyacınız varsa doğum izni sürenizin sadece iki ayını borçlanmanız yeterli olacaktır.

Birden çok kez borçlanabilir miyim?

En fazla iki ayrı doğum izni için bu haktan yararlanılabilmektedir. Eğer daha önce doğum izni süresinin tamamı yerine sadece bir kısmını borçlandıysanız, bu sürenin kalanı için de yeniden borçlanma yapabilirsiniz. Bunun için tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

Doğum borçlanması nasıl yapılır?

Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleri örneği SGK tarafından hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgelerine göre sigortalılar ve hak sahipleri tarafından sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine yapılır.

Primler ne zaman ödenmeli?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanan prim borcunun ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bir ay içinde ödenmeyenler içinse yeniden başvuru yeterlidir ve herhangi bir cezai şartı yoktur. Primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz.

Ödediğim primleri geri alabilir miyim?

Uygulamadan yararlanmanın emeklilik tarihini etkilemediğini fark ettiyseniz ya da herhangi farklı bir nedenle ödediğiniz primleri geri almak isteyebilirsiniz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanma nedeniyle ödediğiniz primleri geri almanız mümkün değildir. Dolayısıyla işlem yapmadan önce durumunuzu gözden geçirip iyi bir araştırma yapmanız faydalı olacaktır.

EYT emekli promosyonu ve bayram ikramiyesi alacak mı?


2023 işsizlik maaşı en düşük en yüksek ne kadar olacak?

https://www.youtube.com/embed/93s4ALGCj04