Psikoz nedir? Psikoz hastalığı belirtileri nelerdir?

Psikoz günümüzde yaşanan psikolojik rahatsızlıkalrdan birisidir. Psikoz nedir? Kişinin gerçeklikle bağı yitirmesi durumu olarak ifade edilen Psikoz belirtileri nelerdir? Psikoz teşhis ve tedavi yöntemleri nedir? İşte psikoz hastalığına dair detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
psikoz

Psikoz nedir? Psikoz beyinimizin bilgileri işleme sürecini etkileyen bir durumdur. Psikoz, bireyin gerçeklik ile iletişimini kaybetmesine neden olur. Psikoz Psikoz yaşayan bireyler gerçek olmayan şeylere inanabilir, bunları görebilir veya duyabilir. Psikoz ne demek, psikoz bir hastalık değil bir belirtidir. Psikoz çeşitleri farklı olmakla beraber, mental veya fiziksel hastalık, madde kulanımı, aşırı stres veya travma psikozun ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

PSİKOZ NEDİR?

Psikoz düşüncelerinde ve algılarında, neyin gerçek neyin gerçek olmadığını fark etmeleri zorlaştıran bozulmalar olarak tanımlanır. Bu bozulmalar genellikle gerçek olmayan şeyleri görme, duyma ve inanma ya da garip, kalıcı düşünce, davranış ve duygulara sahip olma şeklinde yaşanır. Herkesin deneyimi farklı olsa da çoğu insan psikozun korkutucu ve kafa karıştırıcı olduğunu düşünmektedir.

Psikoz bir hastalık değil bir semptomdur ve düşündüğünüzden daha yaygındır. ABD'de her yıl yaklaşık 100.000 genç psikoz yaşamaktadır.

PSİKOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Psikoz olan biri, kendi özel koşullarına göre kendi semptom ve deneyimlerine sahip olabilir.

Ancak genel olarak psikoz, 3 ana semptomla ilişkilidir:

Halüsinasyonlar

Sanrılar

Karışık ve rahatsız düşünceler

Konsantrasyon Bozukluğu/Eksikliği

PSİKOZDA HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANIR?

Bazı psikoz tedavi yöntemleri şunlardır;

1. Hastanın Sakinleştirilmesi

Psikoz etkisindeki hastalar bazen yaşanılan tedirginlikten dolayı çevrelerine zarar verecek şekilde davranabilirler. Verilecek zararın önüne geçilebilmesi için hastanın sakinleştirilmesi iyi bir yöntemdir. Bu maksatla genelde doktorlar enjeksiyon veya sıvı ilaç kullanabilirler.

2. İlaç Tedavisi

Psikoz tedavisinde ilaçların etkinliği oldukça fazladır. Antipsikotik adı verilen bu ilaçlar genelde halüsinasyonları ve sanrıları azaltmada etkilidir. Psikozu kontrol altına almak için ilaç tedavisi genelde geçici bir dönem için kullanılmaktadır.

3. Terapi

Hastalar tarafından görülen veya duyulan şeylerin gerçek olup olmadığının anlaşılmasında ve ayrıca psikozun teşhisinde terapi yöntemi etkili bir yoldur. Özellikle, ilaçlar ile giderilemeyen rahatsızlılarda bu yöntem kullanılmaktadır.