Resmi Gazete'de bugün neler var? (28.02.2024)

Resmi Gazete'de 28 Şubat tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 28 Şubat 2024 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugünkü Resmi Gazete kararları

28 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için kaldırıldı. Düzenlemede yer alan 6 maddelik durumda geçmişe dönük yükümlülüklerin döviz ile yerine getirilebileceği belirtildi. Peki Resmi Gazete bugünkü kararları neler? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024-32/69)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2019/72, K: 2023/229 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2022/93, K: 2024/9 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/11/2023 Tarihli ve 2020/26150 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/11/2023 Tarihli ve 2019/22055 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/11/2023 Tarihli ve 2020/2418 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

Resmi Gazete nedir?

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1920 yılından beri yayınlanan resmi gazetedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri ve genelgeleri Resmi Gazete'de yayımlanır. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır. Resmi Gazete'ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden erişilebilir.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Vergisiz bilgisayar satışı başlıyor! Tüm koşullar tek tek sıralandı

Öğrencilere vergisiz telefon satışı Resmi Gazete'de