2023 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ÖKBYS sonuç sorgulama

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları ÖKBYS 2023 kılavuzuna göre bugün açıklanacak. 19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na 3 bin 921 aday katılım gösterdi. Sınav sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi meb.gov.tr üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları, 19 Kasım'da çevrim içi olarak düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavının ardından gündemde yer alıyor. Adayların yüzde 99'undan fazlasının katıldığı uzman öğretmenlik sınavı sonrası sınav soruları ve cevap anahtarı MEB üzerinden 20 Kasım'da yayınlandı. MEB takvimine göre uzman öğretmenlik sınav sonuçları ise bugün belli olacak. MEBBİS uzman öğretmen sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Kariyer Basamakları Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım günü düzenlendi.

Sınavların ardından itiraz süreci olacağından sınav sonuçları aynı gün açıklanmayacak.

Adaylar sınav soruları veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının ardından en geç 3 takvim günü içerisinde yapacak.

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım Cuma günü açıklanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarını sorgulayabilmek için adayların iki alternatif yöntemi bulunacak.

Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuç ekranına ulaşacak.

Sınav sonuç ekranında adayların uzman öğretmenlik sınavından doğru-yanlış cevapları ve toplam puanı ekranda yer alacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

YAZILI SINAVDAN MUAFİYET

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır.

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecektir.

Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır. Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan, diplomalarında “yüksek lisans mezunu” oldukları belirtilenler ile “Yükseköğretim Kurulunca” yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenler, muaf tutulacaktır.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine itiraz edilebileceklerdir.


İtirazlar 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. Ayrıca ilgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarından da görebileceklerdir. Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir. Ayrıca, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumları ve Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan ve yazılı sınava başvuruda bulunanlardan lisansüstü eğitimlerini 05 Ekim-01 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlayacak olanlar, söz konusu eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri şartıyla yazılı sınavdan muaf tutulacaklardır.


Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınavlar takvimi netleşti: İşte MEB 1. dönem 2. sınav tarihleri, sınav sonuç ekranı!