Yetim aylığı ne kadar? Kimler yetim maaşı alabilir?

Dul ve yetim aylıkları kime hangi durumlarda bağlanır? Yetim aylığı almanın şartları nelerdir, kimler nasıl yetim aylığı alır ve nasıl başvuru yapılır? sorularının yanıtını haberimizde sizlerle derledik. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen resmi şartlar ve maaş miktarı ile ilgili en güncel bilgiler haberimizde.

Haber Merkezi Diğer
Yetim aylığı, başvuruları, ve alma şartları.

Yetim aylığı ne kadar? Dul ve yetim aylıkları almanın şartları nelerdir? Yetim aylıkları kime hangi durumlarda bağlanır? sorularının yanıtını resmi kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri yazımızda sizler için derledik. İşte en güncel yetim ve dul aylıkları ile ilgili detaylar

Ölen kişinin ardından geri kalan kız, erkek ve eş için SGK tarafından yardım amaçlı bağlanan paraya yetim aylığı denir. Yetim aylığı alan kişilerin sigortalı işi olduğunda ilk primi ödenir ödenmez yetim aylığı ödeneği kesilmektedir. Yetim aylığı almak için gerekli olan şartların yerine getirilmesi gerekli görülmektedir. Yeni hükümet ile beraber yetim aylığında önemli değişikliklere gidildi. Bunlar aylık alan kişilere daha yüksek miktarda yansıması bekleniyor.

2022 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi.

En düşük emekli maaşı üzerinden yetim aylığı alanların maaşı şuan en düşük 1875 lira.

Örneğin en düşük emekli maaşının yüzde 30 zamlanması durumunda mevcut maaş 2 bin 250 lira artarak 9 bin 750 lira olacak. Yüzde 50 hisse oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 4 bin 875 lira olacak. Yüzde 75 oranında dul aylığı alanların maaşı 7 bin 312 liraya ulaşacak.

YETİM AYLIĞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Babasını kaybedenler yetim aylığına başvurmak için e-Devlet arama butonuna “yetim aylığı başvurusu” yazarak giriş yapmasının ardından, babasının TC kimlik No’sunu da girerek başvuruda bulunabilir. Doğrudan sayfaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

YETİM AYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller Madde 66 – Dul ve yetim aylıkları:

a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin, b) İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin,

c) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,

ç) İştirakçilerden 45 inci Maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;

d) Erlerden 56 ncı Maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;

e) Erlerden 56 ncı Madde gereğince vazife malullüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,

f) (DeğiĢik: 9/7/1953 - 6122/3 md.) Fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olupta kesenekleri geri verilmemiş durumda olanlardan 61 yaşını doldurmadan ölenlerin, (3)

g) Vazife malullüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş ve fiili hizmet müddetleri de 10 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin, Ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır.(4)

Madde 67 – 66 ncı Maddede sözü geçen dul ve yetimler şunlardır:

a) Karı; b) Koca; c) Çocuklar; ç) Ana; d) Baba. Dul ve Yetim Aylıkları Madde 68 – (Değişik: 15/6/1978 - 2149/1 md.)

Dul ve yetim aylıkları:

Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarının;

a) Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i,

b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için % 25'i, oranında bağlanır. Ölenin aylığa müstehak bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya % 60, yetimine % 30 oranı uygulanır. Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 oranında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem babadan yetim duruma giren çocukların aylıkları da % 30 oranı uygulanmak suretiyle yükseltilir

Yetim aylığı ne kadar? sorusuna cevap olarak yüzde değerleri verilmiştir.

1-Dul eş % 75,

2-Dul eş % 50 (Memur olan veya memur emekli aylığı alan dul eş)

3-Bir Dul eş, bir çocuk % 60, % 30

4-Bir Dul eş, iki çocuk % 50, % 25 er,

5-Bir Dul eş, üç ve daha fazla çocuk Eş aylığın yarısını % 50, çocuklarda kalan yarısını eşit paylaşmaktadırlar.

6-Tek çocuk % 50,

7-İki çocuk % 40 ar,

8-Üç ve daha fazla çocuk % 100 ü geçmemek kaydıyla eşit paylaşmaktadırlar.

ÖRNEK

Devlet memuru hizmet yapmış olduğu görev ve intibak sonucunda genel emekli aylığı hesaplanma sisteminde emekli aylık tutar 900, 950, 1000, 1080, 1100 TL.gibi (alt sınır aylığından az olan tutarlar) olursa, bu aylık ödenmeden, aylık tutarı alt sınır aylık seviyesine (2014 yılı için emekli kişilere ödenen alt sınır aylık tutarına 1310 TL. ye) yükseltilmektedir.

YETİM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?

Kız çocukları yetim aylığını evlenene kadar alabilirken, evlendikten sonra maaşları kesilmektedir. Ancak eşlerinden boşanma durumunda başvurdukları takdirde yeniden aylık bağlanmaktadır. Erkek çocukları ise 18 yaşına kadar yetim aylığı almaktadır. Ancak eğitimi devam edenler 20 yaşına, yükseköğrenimi devam edenler ise 25 yaşına kadar aylık alabilmektedir. Daha sonrasında ise yetim aylığı kesilir. Kız çocuklarının evlenmeleri haricinde işe girmesi durumunda da aylıkları kesilmektedir. Ancak işe girmemeleri ve evlenmemeleri durumunda kız çocuklarının yetim aylıkları kesilmez.


Ölen babadan kızına maaş ne kadar 2023?