|

Ölen babadan kızına maaş ne kadar 2023?

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, bir diğer deyişle sigortalının geride kalan yakınlarına koşullar devam ettiği sürece SGK tarafından yapılan ödeme ölüm aylığı olarak ifade edilmektedir. Anne ve babasının ölümüyle beraber yetim kalan çocuklara başka maaş alacak çocuk bulunmaması ve kendisi haricinde emekli maaşı alacak kimse olmaması halinde ölüm aylığı %50 oranında bağlanır. Ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişi değilse ve kardeş, anne gibi maaşa bağlanan bir başka aile üyesi varsa alacağı miktar yüzde 25’tir. Peki ölen babadan dul kızına maaş şartları, istenen evraklar neler? Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar 2023? İşte detaylar.

17:56 - 6/07/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:07 - 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2022 ölen babadan dul kızına maaş ne kadar?
2022 ölen babadan dul kızına maaş ne kadar?
Babanın vefatı durumunda
ölüm aylığı
bağlanabilecek kişiler arasında bekar ya da dul kızı da yer alır. Tabi dul ya da yetim maaşı olarak adlandırılan bu maaşı alabilmek için birtakım şartların sağlanması gerekmektedir. 2022’de kıza dulluk maaş miktarı, maaş alan kişi sayısına göre değişiklik gösterir.

Ölen babanın emekli maaşını kimler alabilir?

Vefat eden babanın maaşı
ya da anne emekli ise annenin maaşını alabilecek olanlar şunlardır;
 1. Eş,
 2. 18 yaş altı çocuklar,
 3. 18 yaşı tamamlamış ve lisede okuyan ve 20 yaşını tamamlamamış çocuklar,
 4. 18 yaşını tamamlamış, üniversitede okuyan ve 25 yaşını tamamlamamış çocuklar,
 5. SGK heyet kararı ile malul olduğuna karar verilen malul çocuklar,
 6. Anne ve baba.

Dul kıza ölen babadan maaş ne kadar kalır?

Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar?

Ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişiyse alacağı miktar maaşın yüzde 50’sidir.

 • Ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişi değilse ve kardeş, anne gibi maaşa bağlanan bir başka aile üyesi varsa alacağı miktar yüzde 25’tir.

Yukarıdaki kriterlere ek olarak ödenecek dul maaşı ölen babanın sigorta giriş tarihi ve prim ödemesi gibi konulara bağlı olarak farklılık gösterir. Dolayısıyla ölen babasından dul maaşı almak isteyen her kızın alacağı miktar farklılık gösterebilir.

Ölen babadan bekar kızına maaş ne kadar bağlanıyor, güncel tutar ne kadar. Bağlanacak maaş eğer kişi vefat ettiyse yukarıdaki hisse oranlarına göre hesaplanır. Eğer kişi emekli olmadan vefat ettiyse ve ilk defa 2022 yılında aylık bağlanacaksa;

 1. Tek başına maaş alacak kız çocuğu için SGK ve Bağkur kapsamında 2022 yılında bağlanacak en düşük emekli maaşı 1250,00 TL olacaktır.
 2. Başka hak sahibi varsa bu durumda kız çocuğuna bağlanacak olan en düşük babadan kızına maaş bağlanması ise 2022 yılında 625,00 TL olacaktır.

Kızın dul maaşı alma

Kızın Dul Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Kızın dulluk maaşı koşullarını yerine getirmesi başvuru yapması için gereklidir. Ölen babadan dul maaşı almak isteyen kızın şu şartları sağlaması gerekir.

 1. Kızın Sosyal Güvenlik kurumu aracılığıyla kendi adına aldığı bir maaş olmaması gerekir.
 2. Kızın herhangi bir sigorta kapsamında olmaması gerekir.
 3. Kızın bir BAĞKUR kaydının bulunmaması gerekir.
 4. Kızın varsa eşinin vefat etmemesi ve ölen eşi üstünden dul maaşı almıyor olması gerekir.

Dul maaşına başvuru nereden, nasıl yapılır?

Kızın dulluk maaşı başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu ya da internet üzerinden yapılır. Bizzat kuruma başvuracak kişilerin ilgili belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekir. İnternetten yapılan babadan dul kızına maaş başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmekte.

Babadan maaş alma şartları

Babadan maaş alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

“Ölen babanın maaşı nasıl alınır?” sorusunun cevabı için bazı koşulların yerine getirilmesiyle verilir. Vefat eden babanın sosyal güvencesinin olması, ona bu sosyal güvenceyi sağlayan bir kurumda düzenli olarak çalışır durumda olmuş olması gerekmektedir.

 1. Vefat eden babanın emekli maaşı üzerinde hak iddia edecek olan çocukların da devlet memuru olmaları gerekmektedir. Herhangi bir şart gözetilmeksizin 18 yaşından küçük çocuklar yetim aylığı alabilmektedirler. Ancak babanın kız çocukları evlenmedikleri sürece yaşları fark etmeksizin babalarının maaşını talep edebilmektedirler. Kız çocuğun evlenmesi durumunda bu hak ortadan kalkacaktır. Ancak boşanan kız çocukları gerekli başvuruyu yaparak yeniden yetim aylığını almaya devam edebilir. Merhumun erkek çocukları için bu üst sınır yaşı, ortaöğrenime devam edilirken 20, yükseköğrenime devam edilirken ise 25’tir.
 2. Kişilerin babalarının vefat etmeleri durumunda maaşlarını talep edebilmeleri için gereken koşullar bunlardır. Bu koşulları karşılayan kimseler babalarının vefatının ardından gerekli belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunarak babalarının maaşlarını talep edebilirler.

Ölen babanın maaşını çalışan kızı alabilir mi?

Ölen babanın maaşından bazı istisna durumlarda sigortalı çalışan kız çocukları da yararlanabilmekte. Buna göre;

 1. 25 yaşını tamamlamamış ve üniversite öğrenimi gören çocuklar sigortalı çalışsalar bile emekli maaşları kesilmemekte.
 2. Emekli sandığı kapsamında yetim maaşı alan kız çocuklarında öğrenim şartı aranmaz. Emekli sandığı kapsamında çalışmadıkları ya da evlenmedikleri sürece aylık almaya devam ederler. SSK ya da bağkur kapsamında prim ödense bile aylık kesilmez.

Ölen babasının maaşının kızı yüzde kaçını alır?

Babası ölen dul kızı yüzde kaçını alır? Emekli babadan dul kızına maaş ne kadar bağlanacağı diğer hak sahiplerinin aylık alıp almadığına göre değişir.

 • Tek başına aylık alan dul ya da bekar kıza aylık Yüzde 50 olarak bağlanır. (Tek başınıza aylık alıyor olmanıza rağmen aylık oranı %25 ise bir dilekçe ile vakit kaybetmeden SGK’ya başvurun). Eğer maaş alan başka hak sahibi varsa bu durumda aylık bağlama oranı %25 olur.

Kimler ölüm aylığı alır, şartları neler?

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

 • a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
 • b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;
 • a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
 • b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

 • a-) Eşine,
 • b-) Çocuklarına,
 • c-) Anne ve babasına bağlanır.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Eşine Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Sigortalının yetim çocuklarına ölüm aylığı bağlanması

Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

 • Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

 1. Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları
 2. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
 3. Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şarttır.
 4. Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
 5. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
 6. Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.
Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
 • Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.
Malul çocuklara bağlanan ölüm aylıkları;
 • - Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihi,
 • - Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı tarihi,
 • - Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Anne Ve/Veya Babasına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.

 • Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Ve Nasıl Başvurulur? Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

4(a) (SSK)kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesine;
 • -Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu
 • -Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) eklenir.

5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeleri gerekir.

Ayrıca,
adresi üzerinden başvuru imkanı bulunmaktadır.

Kurumumuz ve MEB ve YÖK arasında yapılan protokol kapsamında öğrenci belgeleri elektronik ortamda temin edilmektedir. Öğrenci belgesinin güncel olup olmadığı konusunda tereddüt edilmesi durumunda hak sahiplerinden talep edilmektedir.

Dul aylığı hangi durumlarda kesilir?

 1. Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 2. Evlenme: Harp malulü ile evlenen kadının aylıkları kesilmemektedir. Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylığı bağlanmaktadır.
 3. 5434 sayılı Kanuna göre dul aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmemektedir. Ancak, çalışılan statüye göre aylık bağlama oranları değişmektedir. Ayrıca çalışmaya başlayanların hangi sigorta kapsamında çalıştığına bakılmaksızın ek 81 inci ve ek 84 üncü madde kapsamında yapılan ek/ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmektedir.
Kız ve Erkek Yetimin Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:
 1. Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 2. Evlenme: Yetim aylığı almakta iken evlenen erkek ve kız yetimin aylıkları kesilmektedir.
 3. Çalışma Halinde Aylıkların Kesilmesi: 5434 sayılı Kanuna göre yetim aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde yetim aylıkları kesilmemektedir. 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince yetim aylığı alanların 5510 sayılı Kanunun 4/1-c statüsünde çalışması halinde, yetimin aylığı göreve girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmektedir. Ayrıca çalışmaya başlayanların hangi sigorta kapsamında çalıştığına bakılmaksızın ek 81 inci ve ek 84 üncü madde kapsamında yapılan ek ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilecektir.
 4. Öğrenim Durumu Değişikliği Nedeniyle Aylıkların Kesilmesi: Erkek yetimlerin ölüm tarihinde 18, ortaöğrenim yapmakta ise 20, yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurması halinde aylıkları kesilmektedir. Ayrıca, 25 yaşını doldurmayan erkek yetimin bir yüksek öğrenimi bitirmesinden sonra ikinci bir yüksek öğrenimde geçen süreleri ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen süreleri için aylık bağlanmamakta, ödenen aylıklar kesilmektedir.
Malul Erkek Yetimin Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:
 1. Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 2. Çalışma Halinde Aylıkların Kesilmesi: 5434 sayılı Kanuna göre göre aylık almakta olan malul erkek yetimin 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında çalışması durumunda 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince aylığı kesilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışmaları nedeniyle bağlanan aylıklarının asgari ücretin net tutarından fazla olduğu tespit edilenlerden muhtaç olmadıklarına karar verilenlerin aylıkları kesilmektedir.
 3. Evlenme: Malul erkek yetimin evlenmesi halinde aylıkları kesilmemektedir.
Anne ve Babanın Yetim Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:
 1. Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 2. Çalışma Halinde Aylıkların Kesilmesi: 5434 sayılı Kanuna göre göre aylık almakta olan anne ve babanın 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında çalışması durumunda 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince aylığı kesilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışmaları nedeniyle bağlanan aylıklarının asgari ücretin net tutarından fazla olduğu tespit edilenlerden muhtaç olmadıklarına karar verilenlerin aylıkları kesilmektedir.
 3. Evlenme: Aylık almakta iken evlenen babanın aylığı kesilmemektedir. Ancak aylık almakta iken evlenen annenin aylığı evlenme tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilmektedir.
 4. Vazife ve harp malullerinin annelerine bağlanmış olan aylıklar evlenmeleri halinde ise kesilmemektedir. Ayrıca, vazife ve harp malullerinin baba ve annelerine bağlanmış olan aylıklar 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışmaya başlamaları halinde de kesilmemektedir.
#dul maaşı
#ölen babadan dul kızına maaş ne kadar
#ölüm aylığı
5 ay önce
default-profile-img