AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Albaraka Türk

E K O N O M İ
Sınırlarda ticaret seferberliği

Serhat şehirlerimizdeki tüccar, sanayici ve esnafımız, komşu ülkelerle ticaretimizi en az iki katına çıkarması beklenen sınır ticaret merkezlerinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.

 • Yılmaz YILDIZ İSTANBUL
  Ekonomik kriz, terör ve savaşlar nedeniyle ticari hayatı durma noktasına gelen Doğu ve Güneydoğu illeri, komşu ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulması planlanan sınır ticaret merkezlerinin (STM) hayata geçmesini bekliyor. Bölgedeki işadamları Nisan ayında karara bağlanan ancak bürokrasinin ortadan kaldırılması için sekretaryası TOBB'a devredilen STM'lerin kuruluşunun hızlandırılmasını istediler.

  10 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararneme ile kurulması kesinleşen STM'ler ile, özellikle komşu ülkelerle ticaretin ve alışverişin kolaylaştırılması, iki ülkenin karşılıklı yakınlaştırılması amaçlanıyor.

  Bir diğer amaç da bu bölgede kurulacak depo antrepo ve satış merkezleri kanalıyla karşılıklı alışverişin daha da canlanmasına olanak sağlamak. Bu yasayla getirilen bir düzenleme de bu bölgeye yapılan satışın da ihracat sayılacak olması, dolayısıyla ticaret yapan firmaların KDV istisnasından yararlanacak olmaları.

  Karadeniz bölgesine ilaç olur

  Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yamak, son yıllarda sekteye uğrayan bavul ticaretinin ülke ekonomisinde büyük kayıplara neden olduğunu öne sürerek, özellikle Rusya ile bavul ticaretinin gelişmesi için iki ülke sınır illeri ve onlara mücavir olan bölgelerde karşılıklı alışveriş merkezleri kurulması gerektiğini belirtti.

  Ekonomisini bavul ticareti üzerine kurmaya başlayan Doğu Karadeniz'in Rusya'nın engellemeleri nedeniyle olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Yamak, "Sınır illeri ve onlara mücavir olan illerde karşılıklı alışveriş merkezleri kurulmalıdır. Eğer bu durum sağlanırsa, o bölgelerde bulunan insanların ekonomik gelirleri artacaktır" dedi.

  Sınır ticareti nasıl sağlanacak?

 • Komşu ülkelerle ticaret kolaylaşacak

 • İki ülkenin yakınlaştırılması sağlanacak

 • Depo antrepo ve satış merkezleri kanalıyla karşılıklı alışveriş hızlanacak

 • Bu bölgelere yapılan satışlara ihracat yapılmış muamelesi yapılacak.

 • Ticaret yapan firmalar KDV istisnasından yararlanacak

 • Haksız rekabet ortadan kalkacak

 • Bölgedeki ticari hayat canlanacak

 • Sınır ticaret merkezleri, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde 'Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında' sayılacak.

 • Sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemleri Gümrük Müsteşarlığı'nca belirlenecek.

 • İdari yönetimi ve işletilmesi kurulacak bir anonim şirket tarafından yapılacak.

 • Şirket, o yerin il özel idaresi, ticaret odası veya sanayi ve ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odası ile ilgili ihracatçı birliklerinin katılımıyla oluşturulacak.

 • Öngörülen uygulama kapsamında, sınır ticaret merkezinde faaliyet göstermek üzere mağazalar kurulacak.

 • İhracat ve ithalat, bu merkezlerin işleticisi durumunda olan ve bunun içindeki mağazalar tarafından yapılacak.

 • İthalatta o ilin ihtiyacı temel ölçüt olacak. İthalatta daha düşük bir vergi uygulanması da öngörülüyor.

  20 il için büyük avantaj

  Artvin, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay olmak üzere toplam 13 ilde sınır ticaret merkezi kurulacak. Ayrıca, bu illerin komşusu durumundaki Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman da 'mücavir il' kapsamında uygulamadan yararlanacak.

  Tasarı bugün komisyonda

  Sınır ticaret merkezleri kurulması konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki veren yasa tasarısı bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı, Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak ticaret için sınır ticaret merkezleri kurulmasını öngörüyor.

  ODALAR NE DÜŞÜNÜYOR?

  Gaziantep Ticaret Odası
  TOBB'un hayata geçirmesini bekliyoruz

  Karkamış sınır kapısında kurulması planlanan STM ile ilgili girişim ve görüşmelerin devam ettiğini bildiren Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Mesut Ölçal, STM'nin kurulmasıyla bölge ekonomisinin canlılık kazanacağını söyledi. Hükümetin bu merkezlerin kurulmasında bürokrasiyi ortadan kaldırmak için TOBB'u devreye soktuğunu belirten Ölçal, projenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

  Sınır ticaretinin son yıllarda azalan bir şekilde devam ettiğini aktaran Ölçal, Suriye'ye 2003 yılı Ocak-Nisan döneminde 5.8 milyon dolarlık bir ihracat yaptıklarını bildirerek, "STM'in devreye girmesiyle bu rakam daha da artacaktır" dedi.

  Geçtiğimiz günlerde Silopi'de bir toplantı yapıldığını ve Gaziantep, Bağdat, Musul gibi illerin ticaret odaları başkanlarının biraraya geldiğini belirten Ölçal, "Ön görüşmeler yapıldı. Bundan sonraki toplantının Gaziantepte olması hususunda karar verildi. Önümüzdeki dönemde belirsizliklerin kalkması ile alışverişin daha artacağı kanatindeyiz. Şu an da TOBB'un yaptığı bir örnek var İpsala'da. TOBB'un bu yapılandırmayı hızlandırmasını bekliyoruz" diye konuştu.

  Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
  Yüzde 100 bir canlılık getirir

  Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Çetin Sasa, kararnamenin yürürlüğe girdiğini ancak vergi muafiyeti ve merkezlerin kuruluşuyla ilgili teferruatlar gibi konularda bazı belirsizlikler bulunduğunu söyledi. Dışişleri ve Gümrük müsteşarlıklarına detayların belirlenmesi için acele etmeleri çağrısında bulunan Sasa, "Sadece bir sınır ticaret merkezi kurulacak, ortakları bunlar olacak deniliyor. Detayları hükümetin, müsteşarlığın biran önce belirlemesi lazım" dedi.

  STM'in kuruluşunu bölge ekonomisinin kurtuluşu için önemli bir adım olarak nitelendiren Sasa, "Gözardı edilmemesi lazım. En az yüzde 100 bir canlılık getirir. Mardin'de Nusaybin sınır kapısına kurulacak. Temennimiz, Irak'taki belirsizliğin sona erip Habur kapısının biran önce açılmasıdır.

  Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası:
  'Irak'taki belirsizlik STM'yi etkilemez'

  Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Kasım Kadırhan, Irak'taki belirsizliğin Habur kapısına kurulması planlanan ticaret merkezini etkilemeyeceğini söyledi. Son bir aydır giriş çıkış yapan bin aracın bölgeyi bir nebze olsun rahatlattığını anlatan Kadırhan, asıl gelişmenin STM'lerle yaşanacağını vurguladı.

  Trakya da dahil olmak istiyor

  Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Alamut, Trakya'nın sınır ticaret merkezleri kurulacak iller dışında tutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Trakya'nın kapsam dışı tutulmasını eleştiren Alamut, "İpsala'daki oluşum gümrük tesislerinin rehabilitasyonundan ibaret. Trakya, 7 tane sınır kapısı olmasına rağmen, STM ve sınır ticareti kapsamına alınmadı. Balkanlar'da 203 milyar dolarlık bir ticaret potansiyelinden Türkiye yüzde 50 olarak faydalanır ama maalesef Trakya'ya veya Edirne'ye böyle bir imtiyaz verilmedi" diye konuştu. Alamut bölge milletvekillerini göreve davet ederek Trakya'nın da kapsama alınmasını istedi.

  5 Mart 2001 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa imzaladıkları bir kararla 3 ülkenin de faydalanabileceği, 3 ülkenin de sınırlarını kapsayacak bir serbest ticaret bölgesinin kurulmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Alamut, şöyle konuştu: "Bu karar askıda duruyor. Yunanistan AB üyesi, Bulgaristan, serbest dolaşım hakkı aldı. Bu işe en çok ihtiyacı olan Türkiye, bunu bile yapmadılar."

 •  
  'Devletin malı deniz' dönemi artık bitiyor
  Hükümet tarafından yasalaştırılması planlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı ödeneği aşan harcamada bulunan bürokratlara para cezası getiriyor.
  TUPRAŞ ve TEKEL tezgah altı malımız
  Tüpraş ve Tekel ihaleleri için ortamın çok uygun olduğunu söyleyen Metin Kilci, her iki kuruma da yatırımcılardan yoğun ilgi olduğunu söyledi.
  Hazine, ihaleleri başarı ile atlattı
  Hazine, 91 ve 357 günlük iki ihalede 3.4 katrilyon lira borçlandı. 91 günlükte faiz yüzde 39.49, 357 günlükte yüzde 49.35 oldu.
  Rusya doğalgazda fiyat indiriyor
  Türkiye ile Rusya arasındaki gaz krizi masaya yatırıldı.
  Patates fiyatı vatandaşı 'SARS'tı
  Duble için beton ve asfalt tartışması
  Unakıtan: Müşterinin ayağına gidiyoruz
  Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Körfez ülkelerinin 11 Eylül sonrası gelişmiş piyasalardan çekilen fonlarını Türkiye'ye çekmek istediklerini bildirdi. Unakıtan, Bahreyn, Kuveyt ve Dubai'yi kapsayan gezisi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
  Ziyaretinin başlıca amacının, özelleştirme programını tanıtmak olduğunu ifade eden Unakıtan, özelleştirme kapsamındaki işletmeler hakkında bilgi vereceklerini belirterek, şunları söyledi: "Bizim amacımız aktif pazarlama yapmak. Müşteri gelsin değil, müşterinin ayağına biz gideceğiz.''
  11 Eylül sonrası gelişmiş piyasalardan çekilen fonların Türkiye'ye yönelmesini sağlamak istediklerini de bildiren Bakan Unakıtan, ''Bununla ilgili olarak alternatif yatırım araçlarını geliştiriyoruz'' dedi.

  Çağlar: Halkbank kesinlikle satılmalı
  Ziraat Bankası İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Halk Bankası'nın Ziraat Bankası ile birleştirilmesinin, ekonomik bir değerin kaybedilmesi anlamına geleceğini ifade ederek,"Halk Bankası'nın kesinlikle satılmasından yanayım. Mutlaka alıcısı vardır. Yıllar evvel Hazine kapısında 20'den fazla başvuru vardı" dedi.
  Çağlar, dünyanın 195 ülkesinde faaliyet gösteren hızlı para transferi şirketi Western Union'ın Ziraat Bankası şubelerinden hizmet vermeye başlamasıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Kamu bankalarının sektörden yüzde 45 civarında pay aldığına işaret ederek, bunun daha fazla büyümemesi gerektiğini, dolayısıyla satılmasının daha doğru olacağını söyledi. Çağlar, Ziraat Bankası olarak sadece tarımı finanse eden görüntüden çıkmak istediklerini reel sektöre de yönelmek istediklerini söyledi.

  İstanbul dünyanın en pahalı 42. kenti
  Her yıl geleneksel olarak dünyanın en pahalı kentleri araştırmasını yapan İngiliz şirketi William and Mercer, İstanbul'u dünyanın en pahalı 42. kenti olarak belirledi. Dünyanın en pahalı kenti, geçen yıl yapılan sıralamanın birincisi olan Hong Kong'u bu yıl geride bırakan Japonya'nın başkenti Tokyo oldu. Moskova'nın da, Batı standardında yaşamak isteyen yabancılar yüzünden dünyanın en pahalı ikinci kenti olduğu açıklandı. Bir fincan kahve Tokyo'da 2.81 sterlin (yaklaşık 6 milyon 600 bin lira), Mokova'da 2.99, Londra'da 1.70 ve New York'da 2.03 sterline içilebiliyor.
  Adam kayırmak bir yönetici hastalığıdır
  Şahinler Holding Başkanı Kemal Şahin, adam kayırmanın bir yönetici hastalığı olduğunu belirterek, çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Şahin, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Tekstil Sektörü Komisyonu'nun, Merter Green Hotel'de düzenlediği toplantıda, "Global Pazarlarda Yönetim Stratejileri ve Pazarlama" konulu bir seminer verdi. Şahin, çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemine değinerek, "Torpil, fırsat eşitliğini yok eder" dedi.
  17 Haziran 2003
  Salı
   
  Künye
  Temsilcilikler
  Abone Formu
  Mesaj Formu
  Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
  Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
  Bilişim
  | Dizi | Röportaj | Karikatür | Çocuk

  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
  © ALL RIGHTS RESERVED