|
Ekonomi

"Asrın felaketi"nden etkilenen iller için petrol piyasasında bazı yükümlülükler ertelendi

Yaşanan depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) kararı kapsamında olan iller için petrol piyasasında lisans sahiplerinin bazı süreli yükümlülükleri, 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

09:37 . 10/02/2023 Cuma
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Asrın felaketi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) kararı kapsamında olan iller için petrol piyasasında lisans sahiplerinin bazı süreli yükümlülükleri, 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Buna göre, söz konusu illerde Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57'inci maddesi çerçevesinde tüm lisans sahiplerinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamındaki süreli yükümlülükleri, 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.


Depremden etkilenen akaryakıt istasyonlarının dağıtıcı lisans sahipleri tarafından EPDK'ye bildirilmesi kaydıyla ilgili istasyonlarda 27 Haziran 2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Bayii Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı kapsamındaki yükümlülükler için de 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelemeye gidildi.


Dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin akaryakıt ikmallerine ilişkin kısıtları da 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi sonuna kadar kaldırıldı.


EPDK'nin bir başka Kurul kararına göre de 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan
"Acil durum veya mücbir hallerde mevcut iletim ve dağıtım şebekeleri LNG veya CNG ile beslenebilir. LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahipleri, acil durum ve mücbir hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılamakla yükümlüdür"
hükmünün uygulanması kapsamında OHAL ilan edilen illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin talebi halinde, standartlara ve gerekli güvenlik önlemlerine uyulması ve kontrol sorumluluğunun dağıtım şirketinde olması koşuluyla, yaşamsal açıdan kritik önemi haiz tesisler (hastane, fırın, aşevi, toplanma alanları ve benzeri) öncelikli olacak şekilde dağıtım şirketlerince LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahiplerinden yapılacak hizmet alımlarına ilişkin olarak 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresi boyunca geçerli olmak üzere ve EPDK ile koordinasyon sağlanarak ilgili mevzuatta düzenlenmemiş hususlar uygulanabilecek.

#EPDK
#Resmi Gazete
#Deprem
8 ay önce
default-profile-img