|

Hedef fert başına 17.554 dolar gelir

Ekonominin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek 12. Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kalkınma planına göre; 2028'de enflasyonun yüzde 4,7'ye, işsizliğin yüzde 7,5'e düşürülmesi hedefleniyor. 2028'de GSYH'nin 1 trilyon 589 milyar dolar, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefi dikkat çekiyor.

Uğur Duyan
04:00 - 17/10/2023 Salı
Güncelleme: 00:16 - 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ekonominin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek 12. Kalkınma Planı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'a göre, enflasyonun 2028'de yüzde 4,7'ye düşürülmesi hedefleniyor. 2028'de GSYH'nin 1 trilyon 589 milyar dolar, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefi de dikkat çekiyor.

Planda enflasyon ve işsizlikle mücadelenin yanı sıra, afetlere karşı başlatılacak kentsel dönüşüm ve enerjide ve sanayide yürütülecek yeşil dönüşüm öne çıktı. 983 başlıktan oluşan 12. Kalkınma Planı'nda öngörülen hedeflere göre; 2024-2028 arası büyüme ortalama %5 olarak belirlendi.

KİŞİ BAŞI GELİR 17 BİN 555 DOLAR

İşsizlik yüzde 7.5 gerileyecek. Kişi başına düşen milli gelir ise 17 bin 555 dolara yükselecek. Planda, gayri safi yurtiçi hasılanın ise 1 trilyon 589 milyar dolara çıkarılması hedeflendi. Turizmde 2028 yılında 100 milyar dolar gelir hedefinin yanı sıra 82.3 milyon ziyaretçi hedefi de planda yer aldı. 2028'de ihracatın 375.4 milyar dolara, ithalatın 481.4 milyar dolara yükselmesi amaçlandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78'e yükselecek.

2028’İN ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 4,7

Plana göre, enflasyon 2028’de yüzde 4,7’ye düşürülecek. Bütüncül bir anlayış içerisinde para ve maliye politikası araçları etkin şekilde kullanılacak. Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edilerek enflasyonun orta vadede tek haneli rakamlara düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel amaç olacak. Merkez Bankası tek haneli enflasyon hedefine ulaşmada tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek. Sadece parasal sıkılaşma dışında kalan argümanlar da kalkınma planında kendine yer buldu.

Enflasyon dinamiklerinin daha detaylı analiz edilebilmesi için istatistik altyapısı güçlendirilecek. Konut ve işyeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak. Kayıt dışılığa bağlı olarak enflasyon hesaplamalarına dâhil edilemeyen hizmetlere yönelik kayıtlılık artırılarak veri altyapısı iyileştirilecek.

İHRACATIN YENİ KAPISI

Türkiye, Doğu Akdeniz bölgesinde Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin çıkış kapısı olacak. Transit yük odaklı, bölgenin gelişmesine ve ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak.

Yatırım için ağırlıklı finansman kanalı

Uluslararası sermayenin Türkiye’ye çekilmesine yönelik sermaye hareketlerinin serbestliği ilkesi doğrultusunda uygulamalara devam edilecek. Sağlıklı finansman kanalları güçlendirilecek. Cari işlemler açığının finansmanında orta ve uzun dönemli kaynakların miktar ve çeşitliliğinin artırılması sağlanacak. Böylelikle, Türkiye’nin potansiyel büyüme sınırlarının artırılmasına yönelik dış tasarrufların ekonomiye kazandırılacak.

Afet riski azaltacak

Deprem riski olanlar öncelikli olmak üzere tüm illerdeki kültür varlıklarının belgeleme çalışmaları tamamlanacak. Afet durumlarında meydana gelebilecek hasarın sağlıklı ve aslına uygun bir şekilde giderilmesi için proje kayıtları oluşturulacak. Yerleşim alanlarının dirençliliğinin sağlanması için mekânsal planlamada altyapı inşası ve konut üretiminde ise afet riski merkeze alınacak.

Dijital TL ile takas

Dijital Türk lirasının geliştirilerek kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkez Bankası Dijital Parası ile menkul kıymet işlemleri takasının önü açılacak.

Dalgalı kura devam

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesi sağlanacak. Bu çerçevede para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki uyum gözetilmeye devam edilecek.
#Kalkınma Planı
#Ekonomi
#GSYH
6 ay önce