|
Ekonomi

Kamu ihalelerinde artık banka referans mektubu istenmeyecek

Mal alımı ihalelerinde e-eksiltmeye yeniden işlerlik kazandırılacak, ihalelerde yeterlik kriteri olarak banka referans mektubu istenmeyecek.

13:30 . 29/12/2022 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kamu İhale Kurumunun hazırladığı Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Çerçeve Anlaşma, Danışmanlık Hizmet Alımı, Elektronik, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Yapım İşleri ihalelerine ilişkin uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihalelerde yeterlik kriteri olarak banka referans mektubu istenmeyecek. Elektronik ihalelerde sunulan belgelerdeki eksik bilgilere ilişkin tereddütler de düzenlemelerle giderildi.

İdarelerden ve özel sektörden gelen talepler dikkate alınarak, elektronik eksiltmenin en çok kullanıldığı mal alımı ihalelerinde e-eksiltmeye yeniden işlerlik kazandırmak için düzenleme yapıldı.

Elektronik ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde yeterlik bilgileri tablosunda EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan bilgilere ilişkin sunulan tevsik edici belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hususunda uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek adına da düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, beyan edilen bilgi ve belgelerde bulunan bilgi eksikliklerinin, belgelerin geçerliliğine ilişkin asli unsurların taşınması kaydıyla Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında tamamlatılabilmesi mümkün olacak.

Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında sayılan yetki belgelerinin kamu ihalelerinde de istenmesine açıklık getirmek üzere Kamu İhale Genel Tebliği'nde de değişikliğe gidildi.

#banka referans mektubu
#elektronik ihale
#kamu ihale
#Resmi Gazete
5 ay önce
default-profile-img