|

Nitelikli iş gücü dijital dönüşümle artacak

Türkiye’de nitelikli iş gücünün toplam istihdamdaki payı dijital ve yeşil dönüşümle artırılacak. Savunma, yapay zekâ ve uzay teknolojileri gibi alanlarda kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinin kapsamı genişletilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 23/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:38 - 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'de nitelikli iş gücünün artırılması için kamu-üniversite-özel sektör iş birliği programları, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyumlu hale getirilecek. Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirilmesi iş birliği programlarının kapsamı genişletilecek. Üniversitelerin Ar-Ge bütçeleri artırılacak. Sanayicilerin, teknik ve bilimden daha fazla yararlanabilmesi içi yükseköğretim kurumlarının özel sektörle olan ilişkisi güçlendirilecek. Böylece OSB'lerde, teknoloji geliştirme merkezlerinde ihtiyaç duyulan yetişmiş iş gücünün üniversitelerden sağlanmasına imkân tanınacak.

İSTİHDAMA SEKTÖR BAZLI DEVLET DESTEĞİ

İş gücü piyasalarının yeşil ve dijital dönüşümün birlikte işlemesi anlamına gelen ikiz dönüşüm süreci ile uyumu sağlanacak. İstihdama yönelik devlet yardımları sektörel bazda ikiz dönüşümü destekleyecek şekilde uygulanacak. Devletin sağladığı teşvik ve hibelerde yeşil ve dijital dönüşümü önceleyen sektörlere ağırlık verilecek. Toplam istihdam içinde yeşil dönüşüme uyumlu iş gücünün payı artırılacak. Bu kapsamda enerji, inşaat, ulaştırma, geri dönüşüm, yiyecek ve tarım, orman ve turizm sektörleri desteklenecek.#Yapay Zeka
#Savunma Sanayi
#Ekonomi
7 ay önce