|

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasında yüzde 100'ün üzerinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ilişkin kurumsal sektör hesapları verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre gayrisafi milli hasıla (GSMH) 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL oldu.

Kenan Biter
11:11 - 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TÜİK, 2022 yılına ilişkin kurumsal sektör hesapları verilerini açıkladı.


GSMH 2022 yılında bir önceki yıla göre %107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL oldu.


Mali olmayan şirketlerin 2022 yılı katma değer içindeki payı %59,3 oldu


Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2022 yılında %59,3 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2022 yılında %30 oldu


Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH' ya oranı 2022 yılında toplam ekonomi için %30 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için %16,3 hanehalkı için %6,7 mali şirketler için %4,3 ve genel devlet için %2,7 oldu.Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2022 yılı için %10,5 oldu


Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2021 yılında %11,5 iken 2022 yılında

%10,5 oldu.Net borç verme/net borç alma işleminin GSYH'ye oranı toplam ekonomi için 2022 yılında %-5 oldu


Toplam ekonomi 2021 yılında GSYH'nin %0,8'i ile net borç alan konumunda iken 2022 yılında da %5 ile net borç alan pozisyonunda oldu.


#Gayrisafi milli hasıla
#TÜİK
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Kenan Biter
8 ay önce