|

Kafe ve restoranlarda çalan müziklere telif hakkı yolda

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, otel, kafe, restoran, bar, kuaför, mağaza gibi umuma açık tüm alanlarda yapılan müzik yayınlarındaki telif hakları izinlerine yönelik yaşanan sorunların çözümü için "tek muhatap" olacak Ortak Lisanslama Birlikleri (OLB) kurulacak. Sistem hayata geçtiğinde işletmeciler, bir kez OLB ile sözleşme imzaladıktan sonra bütün dünya repertuvarını kullanım yetkisine de sahip olacak

Yeni Şafak
11:14 - 16/05/2017 Salı
Güncelleme: 11:31 - 16/05/2017 Salı
AA
Kafe ve restoranlarda çalılnan müzikler için telif ödenecek.

Kafe ve restoranlarda çalılnan müzikler için telif ödenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, otel, kafe, restoran, bar, kuaför, mağaza gibi umuma açık tüm alanlarda yapılan müzik yayınlarındaki telif hakları izinlerine yönelik yaşanan sorunların çözümü için "tek muhatap" olacak Ortak Lisanslama Birlikleri (OLB) kurulacak.

Bakanlığın, kamuoyunun görüşüne açtığı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan yasa taslağıyla umuma açık mahallerde yapılan müzik yayınlarında farklı yerlerden izin almak zorunda kalan otel, kafe, restoran sahiplerinin sorunlarına da çözüm bulunması amaçlanıyor.

Taslakta yer alan düzenlemeyle telif hakları konusunda "toplu hak yönetiminde tek muhatap" sistemini başlatacak OLB'nin kurulması öngörülüyor.


Tek noktadan izin alınacak

Sistemin uygulamasında aynı sektörde kurulmuş meslek birliklerinin bir araya gelerek oluşturacakları OLB, fikir ve sanat eserlerinin yaygın kullanım alanlarında kritik görevler üstlenecek.

OLB sayesinde yönetiminde kullanıcılar aynı sektöre ilişkin yalnızca bir toplu hak yönetimi kuruluşu ile muhatap olacak, gerekli izinleri tek noktadan alarak veya ödenmesi gerekli bedelleri bu birliklere ödeyerek yükümlülüklerini yerine getirecekler.

Restoranlara "müzik yayını" kolaylığı

OLB'nin kurulmasıyla kafe, restoran, otel, mağaza gibi umuma açık alanlarda sanatçıların müzik albümlerinin yayınlanmasına yönelik yaşanan farklı meslek birliklerinden izin alma zorunluluğunun da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Tek sözleşmeyle dünya repertuvarı çalınabilecek
  • Yasal düzenlemeyle işletmeciler, ilk defa OLB'ye başvurarak sözleşme imzaladıktan sonra dünyadaki tüm repertuvarın kullanım yetkisine sahip olacaklar.

Bu kapsamda uluslararası alandaki eserlerin telif hakları konusunda hali hazırda 120 ülkeyle yapılan anlaşmalar yeni sistemin de içerisine entegre edilecek. Ayrıca anlaşma dahilinde olmayan ülkeler de OLB sistemine üye olabilecek.

Sanatçılar, isterlerse bu sistemin dışında kalabilecek. OLB, sistemin dışında kalmak isteyen sanatçıların ve üye olmayan ülkelerin listesini de açıklayacak.

Vefat eden sanatçıların telif hakları ise var olan sistemde olduğu gibi sanatçının vefatından sonra geçen 70 yıllık sürede varislerine ödenecek.


Telif gelirleri artırılacak

Bakanlık, yeni sistemle lisanslamanın geniş bir alana yayılmasını ve meslek birliklerinin işlem maliyetlerinin azalması sonucu telif gelirlerinin artırılmasını da amaçlıyor.

Sistemle bireysel olarak takibi ticari açıdan avantajlı olmayan hakların bile toplu hak yönetimiyle takip edilmesi, hak sahiplerinin dünya repertuvarını temsil etmesi sağlanarak pazarlık gücünün güçlendirilmesi, hak sahipleri ya da farklı meslek birlikleri ile ayrı ayrı sözleşme yapılması yerine tek muhatapla sözleşme yapılmasının sağlanması ve hak ihlali iddialarına karşı lisanslı kullanıcının yasal zemine çekilmesi hedefleniyor.

Uzlaşmazlıkları "Hakem Kurulu" çözecek

Öte yandan taslak yasalaştığında meslek birlikleri ile kullanıcılar arasındaki itirazları değerlendiren ve karara bağlayan tarafsız bir üst yapı da oluşturulacak. Telif Hakları Hakem Kurulu olarak adlandırılan bu kurulda, Yargıtayın ilgili dairesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rekabet Kurumundan birer üye, telif hukuku ve ekonomi alanlarında ihtisaslaşmış iki öğretim üyesi olmak üzere 5 üyenin yer alması planlanıyor.

Kurul, fikir ve sanat eserlerini kullanan sektörleri temsil eden kanunla kurulmuş meslek kuruluşları tarafından yapılan şikayetler üzerine tarifeleri inceleyerek ilan tarifeyi yüksek bulması halinde yeni bir teklif sunabilecek. Dava yolu açık olmak üzere kurul kararı ilgili yıl için geçerli tarife olarak kabul edilecek.

#5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
#kafe
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#lisanslama
#mağaza
#Ortak Lisanslama Birlikleri
#otel
#restoran
7 yıl önce
default-profile-img