|

Kardiyoloji hangi hastalıklara bakar?

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili bir tıp dalıdır. Bu tıp dalı, kalp hastalıklarının tanısı, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenir. Kalp hastalıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin başında gelir, bu nedenle hastanelerde en çok yoğunluk yaşanan bölümlerden birisi Kardiyoloji’dir. Kardiyolojistler, kalbin yapısı, işlevi ve dolaşım sistemi üzerinde uzmanlaşmış doktorlardır. Peki, Kardiyoloji neye bakar, hangi hastalıklara? İşte detaylar.

11:35 - 21/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Kardiyoloji neye bakar?

Kardiyoloji neye bakar?

Kardiyoloji kalp hastalıklarının tanısı, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenir. Vücudun en önemli organlarından biri olan kalbin görevi vücuda yeterli miktarda kan pompalamaktır. Birçok faktör ve farklı sebeplerden dolayı kalp vücuda ihtiyacı olan kanı pompalamaz. Bunun sonucunda kalp rahatsızlıkları baş gösterir. Kardiyolojistler, kalbin yapısı, işlevi ve dolaşım sistemi konusunda hastalara yardımcı olmaktadır. Kardiyoloji bölümü hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde.

KARDİYOLOJİ NEDİR?

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili bir tıp dalıdır. Bu tıp dalı, kalp hastalıklarının tanısı, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenir. Hastaların kalp sağlığını izler, teşhis koyar, tedavi eder ve özellikle kalp hastalıklarını önlemek için hastalara önerilerde bulunur.

KARDİYOLOJİ NEYE BAKAR, HANGİ HASTALIKLARA?

Kardiyoloji sıklıkla kalp yetmezliği ve şu hastalıkların teşhis ve tedavisini gerçekleştirir:

> İstemik kalp hastalıkları,

> Ateroskleroz,

> Hipertansiyon,

> Akutkoroner sendromu,

> Aort yetmezliği,

> Mitral kapak darlığı ve yetmezliği,

> Aort darlığı ve yetmezliği,

> Miyokart infarktüsü,

> Pulmoner yetmezlik ve stenoz,

> Trisküspit stenozu,

> Endokart hastalıklar,

> Kardiyomiyopati,

> Perikardiyal efüzyon,

> Perikard tamponad,

> Kardiyak ve primer tümörler,

> Kardiyak aritmiler ve arrest,

> Atriyal miksoma,

> Atriyal fibrilasyon,

> Periferik arter rahatsızlıkları,

> Wolf Parkinson White Sendromu.

KARDİYOLOJİ HANGİ TESTLERİ YAPAR?

Kardiyoloji bölümünde yapılan başlıca testler ve özellikleri şunlardır:

Kan testleri:
Kan testler ile başta kreatin kinaz (CK), CK-MB ve troponin gibi kalp enzimleri ile hormon düzeylerine bakılır. Şayet kalpte bir problem varsa bu testlerdeki değerler yüksek olabilir. Ayrıca risk faktörleri olarak değerlendirilen kan kolesterol ile şeker seviyeleri de incelenir.
Elektrokardiyogram (EKG):
Cilt üzerine yapıştırılan elektrotlar yardımı ile kalpteki elektriksel aktivite kaydının yapıldığı tanısal yöntemdir. Kalp hızı, kalp kasına yetersiz oksijen ve kan gidişini gösteren belirtiler ile varsa geçirilen kalp krizi bulguları bu yöntem ile teşhis edilebilir.
Holter EKG:
Kalpte var olan ritim bozuklukları, normal EKG'nin kısa sürmesi nedeniyle ortaya çıkmayabilir. Ritim bozukluğu şüphesi duyulan böyle durumlarda, özel bir cihaz ile kalp ritmi 24 ile 48 saat süre boyunca kesintisiz olarak kaydedilir. Cep telefonu boyutunda olan holter cihazı, boyna geçirilmek ya da belde kemere takılmak suretiyle taşınmaktadır. Cihaz takılı iken banyo yapılmaz, cep telefonu ya da diğer elektronik eşyalar kullanılmaz.
Ekokardiyografi (EKO):
Kalp ultrasonu olarak bilinen EKO, kalp kas dokusunun ölümüne bağlı olarak gelişen kalp duvarlarındaki hareket bozukluğunun tespit edilmesi için başvurulan yöntemdir.
Anjiyografi:
Özel bir boyar madde kullanılarak X ışınları yardımıyla atardamarların değerlendirilmesi ve varsa darlıkların belirlenmesi işlemine anjiyografi adı verilir. İnce ve esnek bir tüp (kateter) kasık, kol ya da boyundaki bir kan damarı içerisine yerleştirilir. Röntgen ile görülebilen bir boyar madde, kateterden arterlere enjekte edilir. Böylece damarlardaki kan akışı görüntülenebilir. Bu yöntem hem tanı hem de tedavi için kullanılabilir.
Radyonükleid test:
Özel bir kamera ile hastaya verilen radyoaktif madde yardımıyla kalbin görüntüsünün kaydedilme işlemidir. Kalp kasının yeterli kan akışına sahip olup olmadığını gösterir.
Efor testi:
Koroner arter hastalıklarının yaygınlığının teşhisinde tercih edilen efor testi, hastalığın ne denli ciddi olduğunu belirlemek için tercih edilir.
Kardiyak Kateterizasyon:
İnvaziv yollarla kalpten biyopsi alındığı ve kalp odalarının basınçlarının ölçüldüğü kardiyak kateterizasyon yöntemi ile koroner arter ve kalp hastalıklarının tanısı konulabilir.
Miyokart perfüzyon sintigrafisi
: Gama ışınları yardımı ile yapılan radyo nükleer görüntüleme tekniğidir.

Günümüzde kardiyoloji bölümü, girişimsel olmayan tanı ve hasta izleme yöntemlerini içeren non-invaziv kardiyoloji ve girişimsel yöntemleri içeren invaziv kardiyoloji olarak değerlendirilebilir.
#Kardiyoloji
#kalp hastalıkları
#kardiyak
#kardiyolojist
2 months ago
default-profile-img