|

Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kararı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce işi hayatını kaybetti. Asrın felaketinden etkilenen 13,5 milyon insanın hayatını kolaylaştırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği depremzedeler için de devreye giriyor. Depremzedeye kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60’ı kadar Kısa Çalışma Ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150’si kadar miktar belirleniyor. Peki Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne zaman verilecek?

12:42 - 24/02/2023 Cuma
Güncelleme: 12:43 - 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne kadar?
Depremzedelere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ne kadar?

Depremden etkilenen işyerlerinin bu süreçte işçi çıkarmamaları için Kısa Çalışma Uygulaması devreye alındı. Kısa Çalışma Ödeneği’ne şartları tutmayan kişilere Nakdi Ücret Desteği sağlanmasına yönelik olarak gerekli mevzuatsal değişiklik hazırlıkları tamamlandı. Bu illerde bulunan depremzedeler işyerleri de kapandığı için maaşlarını devletten alacak. Ayrıca ücretsiz izinde sayılacak depremzedelere nakdi ücret desteği de sağlanacak. 3 ay olan yasal maaş alma süresi de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılabilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Nakdi ücret desteği pandemi döneminde bin 500 TL olarak uygulanmış ve yürürlükten kaldırılmıştı. Deprem illerinde OHAL devrede olduğu için düzenlemelerin OHAL kararnamesiyle yapılabileceği belirtiliyor.

Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneği alma şartları neler?

Kısa çalışma ödeneği; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle veriliyor.

Normal koşullarda üç ay süreyle verilen kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği hesaplanırken, çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınıyor, buna göre günlük ortalama kazancının yüzde 60’ı ödeniyor. Burada bir üst limit de bulunuyor. Bu üst limit şu an için 15 bin lirayı geçemiyor. Deprem bölgelerinde uygulanacak kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlanması için denetim yapılmadan, başvurular üzerinden ödemeler yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar verilecek?

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

İşçilere Kısa Çalışma Ödeneği ile Genel Sağlık Sigortası primleri de ödeniyor. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60’ı kadar Kısa Çalışma Ödeneği alırken üst sınır olarak asgari ücretin yüzde 150’si kadar miktar belirleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini yani 15 bin lirayı geçemiyor. Bu yıl için asgari ücretli bir işçi için Kısa Çalışma Ödeneği 6 bin 4 lira 80 kuruş oluyor. İşçinin maaşı arttıkça alacağı ödenek de artıyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nden sadece Damga Vergisi kesiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremzedelere verilecek destekleri tek tek açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı deprem destekleri:

  1. Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik.
  2. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor.
  3. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.
  4. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.
  5. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.
  6. İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.
  7. 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.
  8. Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.
  9. Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz.
  10. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.

Depremzedeye kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlandı

Olağanüstü hal(OHAL) kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnama ile Olağanüstü hal süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin Türkiye İş Kurumuna yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, depremden etkilenme durumuna göre olağanüstü hal ilan edilen bölgeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi kapsamında işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecek.

Anılan maddenin son fıkrası gereğince işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren olağanüstü hal süresince 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri ebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecek.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçilerden, işvereni tarafından; 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile 6/2/2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar olağanüstü hal süresini geçmemek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Ödemeler, bu madde hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesindeki esaslara göre ödenecek.

Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

İşverenin gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi İle birlikte işverenden tahsil edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkili olacak.

SÜRELERE İLİŞKİN TEDBİRLER

18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu îş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince uzatıldı.

Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki işyerleri bakımından, 4857 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan bir aylık süre, olağanüstü hal süresince uzatıldı.

SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA ALINAN TEDBİRLER

Olağanüstü hal süresince Sosyal Güvenlik Kurumunca Kurum bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almaya, usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacak. Bu kapsamda yapılacak harcamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesinden karşılanacak.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucularının avans ödemeleri, 6/2/2023 ve sonrasını kapsaması durumunda olağanüstü hal süresince 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesinden muaf olacak.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulması gereken ancak depremlerin etkilerine bağlı olarak temin edilemeyen sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilecek.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmet sunucularının fazla ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları Sosyal Güvenlik Kurumunca olağanüstü hal süresince ertelenebilecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünden itibaren yürürlüğe girdi.


#kısa çalışma ödeneği
#deprem
#nakdi ücret desteği
1 yıl önce