|

31. dönem POMEM alımları olacak mı?

Polis Akdemisi Başkanlığı tarafından POMEM alımları gerçekleştiriliyor. 30. dönem POMEM alımlarının tamamlanmasının ardından gözler 31. dönem POMEM polis alımlarına çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, lisans mezunları için yapılacak polis alımları adayların gündeminde yer alıyor. PA, yeni dönem için toplamda kadın erkek olarak 10 bin 600 polis adayı alması bekleniyor. Peki, 31. Dönem POMEM başvurusu ne zaman? POMEM'e girmek için gerekli şartlar neler?

09:16 - 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
POMEM alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
POMEM alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

POMEM başvuru tarihleri polislik başvurusunda bulunacak adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezinin kısaltmasıdır. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren POMEM, polis memuru adaylarının mesleki eğitimlerini aldığı kurumlardır. POMEM'ler, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan polis memuru adaylarının temel eğitimini vermek amacıyla faaliyet göstermekte.

Polis Akademisi tarafından 31. dönem POMEM alımı ne zaman?

POMEM alımları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından son olarak 30. dönem POMEM alımları gerçekleşti. Toplamda kadın erkek olarak 10 bin 600 polis adayı alındı.

Polis Akademisi tarafından 31. dönem POMEM alımlarına dair henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak 30. dönem POMEM sürecine bakıldığında, başvurular 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmış. Sonuçlar ise 29 Mayıs tarihinde adaylarla paylaşıldı.

POMEM başvuru şartları neler?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak#POMEM
#pomem alımı
#pomem başvuruları
#polis akademisi
5 ay önce
default-profile-img